:: vest-sahara.no ::
artikkel
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - : -
Publisert: 23.04 - 2007 10:11 Printet: 20.09. 2019 Kl: 4:59
Holmlia Arbeiderpartilag: Anerkjenn Vest-Sahara-republikken!
Holmlia Arbeiderpartilag vedtok på medlemsmøte 11. april 2007 en uttalelse om at Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.


Vest-Sahara: Norge må forsvare folkeretten

Marokko har okkupert den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara siden 1975. 59 resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd, 42 resolusjoner i Generalforsamlingen og flere fredsplaner i regi av FN og den Afrikanske Union har ikke klart å få Marokko til å gi opp den ulovlige og brutale okkupasjonen. Over halvparten av landets opprinnelige befolkning lever i flyktningleire i nabolandet Algerie, og i følge FN og menneskerettighetsorganisasjoner begår marokkanske styrker omfattende overgrep mot den sivile saharawiske befolkningen. En over 2000 km lang mur og minefelt deler landet i to. Kofi Annans tidligere spesialutsending James Baker III trakk seg i 2004 med klar henvisning til Marokkos manglende vilje til å bidra til en løsning. Frustrasjonen øker nå blant den saharawiske befolkningen i de okkuperte områdene og i flyktningleirene og faren for ny konflikt er overhengende. Norske næringslivsaktører er fremdeles aktive i okkupert Vest-Sahara. De bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten, til tross for at offisiell norsk politikk fraråder dette.

FNs generalsekretærs nye spesialrådgiver for konfliktløsning, Jan Egeland, trakk overfor BT 16. mars fram Vest-Sahara som den konflikten i verden der det haster mest med å finne en varig fredelig løsning, og har varslet at han vil la seg involvere i et nytt FN- framstøt for å finne en løsning basert på folkeretten. Landorganisasjonen (LO) har gjennom brev til UD og gjennom en resolusjon ved Trondheimskonferansen 28. januar i år blant annet uttrykt sin støtte til saharawienes rett til selvstendighet, bedt om at Norge presser Marokko til å respektere saharawiene sine rettigheter og oppfordret til økt bistand til de saharawiske flyktningene i Algerie.

Til tross for at FN ikke har lyktes med å finne løsning på konflikten, har den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR) blitt anerkjent av mer enn 80 stater. Holmlia Arbeiderparti vil be Regjeringen følge LOs råd og anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR).

Holmlia Arbeiderparti vil derfor be Regjeringen:
  • øke bistanden til de saharawiske flyktningene i Algerie betydelig, av humanitære og politiske grunner.
  • aktivt fraråde norske næringslivsinteresser å drive virksomhet i okkupert område og avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst.
  • innta en aktiv rolle i å bidra til at Marokko opphever okkupasjonen, river muren og rydder minefeltene.
  • kreve at Marokko stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara.
  • oppfordre Marokko til å oppheve blokaden av Vest-Sahara og tillater parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører å bevege seg fritt i landet

  • URL: http://www.vest-sahara.no/a83x443