Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Norske studenter støtter saharawiene
img_7143.jpg

Først vedtok Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund en resolusjon til støtte for studenter fra Vest-Sahara på et felles landsstyremøte. Så fikk de 11 millioner europeiske studenter til å gjøre det samme. Alt på én helg.
Publisert: 03.12 - 2007 17:53Printerversjon    
Foto: F.v.:Ragnhild Buch Sivertsen, nestleder i Norsk Studentunion, Rabab Amidane, Olav Øye, leder av Studentenes Landsforbund, og Tina Marii Skare, internasjonalt ansvarlig i Studentenes Landsforbund.

På et felles landsstyremøte for Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund 30. november til 1. desember vedtok de to organisasjonene denne sterke resolusjonen til støtte for saharawiske studenter.

I går tok de saken til Europa. Fremmet av Studentenes Landsforbund, med støtte fra Norsk Studentunion, ble denne teksten enstemmig vedtatt på styremøtet til European Students' Union. ESU er en paraplyorganisasjon med 47 medlemsorganisasjoner i 36 land. ESU representerer 11 millioner studenter over hele Europa.


Som om ikke det er nok, vedtok Studenttinget på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås teksten under 19. november.

Norsk Studentunion på Ås
Hensikt:
22. november arrangerer Studentstyret NSU-Ås et åpent møte med Rabab Amidane som er en student fra Vest-Sahara. Amidane er en av mange saharawiske studenter som kjemper mot marokkanske myndigheters behandling av Vest-Saharas befolkning. I anledning hennes besøk, og ikke minst den vanskelige situasjonen i Vest-Sahara ønsker vi å gi vår støtte til studenter i Vest-Sahara.

Støtteerklæringen:
Konflikten i Vest- Sahara og det saharawiske folks kamp for frigjøring strekker seg tilbake til 1975, da de spanske kolonistene trakk seg ut fra området. I 1976 okkuperer Marokko Vest-Sahara i strid med både Folkeretten og en rekke resolusjoner vedtatt i FNs sikkerhetsråd.

Ifølge FN er Vest-Sahara Afrikas siste uløste kolonispørsmål.

Etter Marokkos folkerettsstridige okkupasjon av Vest-Sahara, ble flertallet av den saharawiske befolkningen jaget ut av området. Siden den gang har de bodd i flyktningleirer i Algerie. Tilstanden her er svært vanskelig, og flyktningene er helt avhengig av internasjonal hjelp, noe som har blitt sterkt svekket de siste årene.

Selv etter mer enn 30 år under okkupasjon fremstår konflikten fortsatt som uløst, og det er grunn til å spørre seg om hvorvidt det internasjonale samfunn har lagt nok press på Marokko for at Vest-Sahara skal bli fritt, og at de alvorlige bruddene på menneskerettigheter skal opphøre. Situasjonen i det okkuperte Vest-Sahara er i dag svært vanskelig, og befolkningen blir daglig møtt av menneskerettighetsbrudd, med alvorlige brudd på ytrings- og organisasjonsfriheten.

Vest-Sahara er i dag delt i to av en 2200 kilometer lang mur, oppført av den marokkanske hæren, mens områdene helt øst i landet er under kontroll av motstandsbevegelsen Front Polisario (nordafrikansk frigjøringsbevegelse som arbeider for å frigjøre Vest-Sahara fra Marokko), som tidligere kjempet mot spanjolene. Denne muren hindrer kontakt mellom flyktningleirene og befolkningen i Vest-Sahara. Marokkos krav på vest-delen av Vest-Sahara er i strid med saharawienes ønske om selvbestemmelsesrett, og resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og generalforsamlingen om retten til selvbestemmelse.

Studenter, lærere, journalister og politisk organiserte som tar opp selvstendighetsspørsmålet risikerer fengsling og/eller nektes å utgi sine publikasjoner. I tillegg til dette fengsles menneskerettighetsaktivister uten rettferdige rettssaker.

Situasjonen for saharawiske studenter er i dag uholdbar, og menneskerettighetsrapporter og rapporter fra media stadfester at saharawiske studenter blir systematisk trakassert, i tillegg til at de nektes talefrihet. Som en protest mot dette har studenter fra læresteder over hele Marokko og Vest-Sahara kjempet mot marokkanske myndigheters behandling av Vest-Saharas befolkning under fredelige demonstrasjoner, men har blitt møtt av store politistyrker, vold og tåregass. I tilfeller der studentene blir fengslet, blir de satt i overfylte fengsler, uten mulighet for å studere eller ta eksamener. Deres rett til utdanning blir ikke respektert, og selv om noen blir overført til fengsler i Marokko, der det er mulig å studere, gjelder dette kun et fåtall.

Studenttinget NSU-Ås fordømmer Marokkos overgrep i det okkuperte Vest-Sahara, og krever at menneskerettighetene respekteres. Vi oppfordrer den norske regjering til å legge press på den marokkanske regjeringen for at Vest-Sahara skal bli fritt. Vi krever også at Marokko respekterer saharawiske studenters rett til bevegelses-, ytrings og organisasjonsfrihet, og at studenter i fengsel får mulighet til å studere og ta eksamener. Studenttinget NSU-Ås krever videre øyeblikkelig frigjøring av Vest-Saharas politiske fanger, og at FNs resolusjoner om sahrawienes rett til selvbestemmelse blir fulgt.

Støtteerklæringen vil sendes Utenriksdepartementet ved utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -