Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Nytt norsk studentopptak i Vest-Sahara
uwc_selection1_510.jpg

United World College i Norge har i høst plukket ut et nytt kull studenter fra flyktningleirene til å gå på skoler over hele verden.
Publisert: 17.11 - 2007 09:33Printerversjon    
Red Cross United World Colleges
6. oktober 2007

21. juli – 4. august ble det gjort opptak av sahrawiske elever til UWC. Opptakene ble gjort av Dag Steinsvik (AC99-01), Mustapha Saleh (NC06-08) og Tekber Ahmed (NC05-07) i flyktningeleirene i Algerie. Det er tredje gang UWC Western Sahara gjør opptak i leirene, og hittil har ni sahrawiske flyktninger gått på UWC. Tre nye begynner høsten 2008, og én høsten 2009, alle på fulle stipender fra Nordic College, Atlantic College og Adriatic College.

UWC i Vest-Sahara og opptaksprosessen
UWC Western Sahara håper å være bidragsytende til å bedre det sahrawiske folkets og flyktningenes levekår. På kort sikt innebærer dette særlig å spre kunnskap om situasjonen, og på lang sikt håper vi at UWC-elevene vil reise tilbake til leirene eller til en eventuelt nyopprettet stat som ferdig utdannede ressurspersoner med internasjonale kontakter for å hjelpe til der det trengs, det være seg som leger, ingeniører eller byråkrater. Det ville vært ønskelig at noen sahrawiske elever også kom fra de okkuperte områdene, men dette er på grunn av marokkanske myndigheters politikk i området for tiden umulig å få til.

Polisario satser sterkt på utdanning, og sørger for forholdsvis god skoledekning i leirene, men det er ingen mulighet for å få videregående opplæring der. Alle ungdommene må derfor reise ut til ulike deler av Algerie eller Libya for å fortsette sin utdannelse. I sommerferiene kommer de fleste hjem til leirene, og alle elevenes karakterutskrifter blir sendt til Polisarios utdanningsdepartement. Opptakskomiteen mottok en liste forberedt av utdanningsdepartementet over de 30 sahrawiske elevene med høyest karakterer, og baserte opptaket på denne listen. Vi reiste rundt i leirene for å finne elevene på listen, fortalte litt om hvor vi kom fra og delte ut søknadsskjema som måtte fylles ut og tas med til stedet der matte- og engelskprøver ble avholdt neste dag. Basert på søknaden og prøvene ble noen valgt ut til et lengre intervju.

Evaluering av prosessen og veien videre
Man kan jo spørre seg hvorfor det er ønskelig at personer fra Norge tar del i opptak av elever fra Vest-Sahara. Erfaringene fra tre opptak nå, har lært oss at det er flere fordeler med at en person utenfra er med på opptaket. Den saharawiske folkegruppen er liten, og det er alltid en utfordring for UWC-bevegelsen å sikre at det ikke blir en belastning å være med i opptak av elever. På steder hvor ressursene er knappe, som i flyktningleire, kan man avhjelpe dette med å ha noen utenfra med i opptaksprosessen. De to elevrepresentantene i opptaket ble svært respektfult behandlet av lokale myndigheter, selv om de er unge. Vi regner derfor med også i fremtiden å gjennomføre opptak i flyktningleire etter årets modell. Det er ønskelig å kunne gjøre opptak annet hvert år, og ta opp 4-5 elever hver gang.

Dersom noen ønsker å involvere seg i UWC Western Saharas videre arbeide, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med undertegnede. Mailadressen finnes under siden "styremedlemmer".

Dag Steinsvik (AC99-01), Master i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier, UiO. Kontakt: goddagdag[at]gmail.com.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -