Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
AUF: Solidaritet med det saharawiske folk!
auf_logo_510.jpg

AUFs landsstyremøte 9-10. november 2007 krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara-republikken.
Publisert: 17.11 - 2007 09:47Printerversjon    
AUFs landsstyre, 9.-10. november 2007

Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden Spania trakk seg ut av landet i 1975. Okkupasjonen førte til massive flyktningstrømmer ut av landet og i dag bor de fleste sahrawiere i flyktningleire på grensa til det okkuperte område i påvente av å vende hjem. Det har siden 1992 vært våpenhvile mellom frigjøringsbevegelsen Frente Polisario og marokkanske myndigheter i påvente av en folkeavstemning om Vest-Saharas uavhengighet. Det saharawiske folk venter fortsatt på folkeavstemning om deres frihet, og det er i dag ingen progresjon i fredsforhandlingene.

Desperasjonen i flyktningleirene er stor og humanitære situasjonen alvorlig. Livet i leirene baseres i dag kun på humanitær hjelp, og arbeidsledigheten er på nær 100 %. Innenfor de okkuperte områdene begås det store overgrep mot saharawiske folk og begås grove overgrep mot sivilbefolkningen av marokkanske myndigheter.

AUF viser solidaritet med det Saharawiske folk!

AUF krever:
-    at Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske republikk.
-    at Marokko river muren som går gjennom Vest-Sahara og trekker ut de ulovlige bosetningene
-    økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp
-    at all norsk import av naturressurser fra ulovlig okkupert land opphører
-    at saharawiske fanger i marokkanske fengsler løslates
-    at FNs styrker (MINURSO) får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter
-    at Norge sender en offisiell delegasjon til de okkuperte områdene
-    at Arbeiderpartiet aktivt støtter Forente Polisarios medlemskap i Sosialist Internasjonalen    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -