Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Unge Høyre krever anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken
roe_isaksen_510.jpg

Unge Høyres landsstyremøte krever respekt for menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara, et intensivert arbeid for utvidelse av FN-styrkens mandat, mer bistand, og norsk anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken.
Publisert: 12.11 - 2007 15:43Printerversjon    
Denne teksten ble vedtatt på Unge Høyres landsstyremøte 28. oktober 2007


Økt fokus på Vest-Sahara

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært ulovlig okkupert av Marokko siden 1975. Unge Høyre støtter det saharawiske folks rett til selvbestemmelse og frigjøring. Over halvparten av den saharawiske befolkningen lever i dag i flyktningleirer i Algeries ørken. Marokko har i strid med folkeretten tvangsflyttet så mye av sin egen befolkning inn i Vest-Sahara, at der er nå flere marokkanere enn saharawiere.

Bakgrunn
Allerede i 1960 bestemte generalforsamlingen i FN at befolkningen i Spansk Sahara (nå Vest-Sahara) hadde rett på selvstendighet. Dette har siden den tid blitt bekreftet gjennom over 100 resolusjoner i Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet. Vest-Sahara behandles i dag av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Da Spania trakk seg ut av kolonien i 1975 invaderte Marokko og Mauritania umiddelbart Vest-Sahara fra hver sin side. Marokko og Mauritania hevdet at de hadde historiske krav på området, men dette ble avslått av den internasjonale domstolen i Haag. Etter tre års kamp med Polisario (Saharawienes frigjøringsbevegelse) trakk Mauritania seg ut. Krigen mellom Polisario og Marokko fortsatte til de etter 16 års krig kom til enighet om en våpenhvile i 1991. Betingelsen for våpenhvilen var at en folkeavstemning om Vest-Saharas fremtid skulle finne sted. Folkeavstemmingen var planlagt våren 1992, og FNs Sikkerhetsråd nedsatte en FN-styrke, MINURSO, som hadde ansvar for dets gjennomføring. Marokko har siden den tid trenert FN-prosessen med å identifisere de stemmeberettigede og dermed hindret at folkeavstemmingen kunne bli gjennomført.

I juni 2007 startet de første direkte samtalene mellom Marokko og Polisario på ti år. Marokko har uttalt at et premiss for forhandlingene, må være at Vest-Sahara må integreres som en del av Marokko. Polisario krever på sin side at saharawienes rett til selvbestemmelse må respekteres, i henhold til FNs resolusjoner om folkeavstemning. De to partene er svært tydelige på at de ikke kan vike fra sine prinsipper. Dermed har forhandlingene kommet i vranglås, allerede før de virkelig har begynt.

Unge Høyre ser Marokkos forslag til løsning på konflikten å være klart i strid med de linjer som FN og partene hittil har trukket opp. Løsningsforslaget setter fullstendig til side saharawienes rett til selvbestemmelse slik den er nedfelt i over ett hundre resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd og Generalforsamling.

Unge Høyre mener at løsninger som unilateralt dikteres fra Rabat aldri vil kunne lede ut i en bærekraftig og fredelig løsning på konflikten. Kun en løsning som respekterer saharawienes rettigheter vil gi grunnlaget for virkelig fred og stabilitet i regionen.

Rundt 70 stater i verden har anerkjent den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk og staten er et fullverdig medlem av Den Afrikanske Union. Et resultat av Marokkos nye politikk, er at stadig flere stater de seneste årene har anerkjent den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk, deriblant Sør-Afrika.

Unge Høyre ber regjeringen fortsette den progressive Vest-Sahara-politikken Jan Petersens utenriksdepartement sto for, og anerkjenne Vest-Sahara republikken.  

Unge Høyre mener at det internasjonale samfunn må reagere på Marokkos skifte i linje. Det er på tide at Norge blir tydeligere i sine krav overfor Marokko, og leter etter nye måter for å støtte det saharawiske folks ikke-voldelige kamp for et fritt Vest-Sahara.  

Det er særlig grunn til å reagere, ettersom Marokko fortsetter å begå alvorlige overgrep mot den saharawiske befolkningen. Det kommer stadige rapporter om arrestasjoner og mishandlinger av politisk aktive saharawier. Tortur og andre menneskerettighetsbrudd foregår hyppig mot saharawier i marokkanske fengsler. I oktober i år ble det ledende menneskerettighetsnettverket i Vest-Sahara, CODESA, nektet å etablere seg som en organisasjon.

Unge Høyre ber regjeringen:

 • Unge Høyre ber regjeringen gi aktiv støtte til Petroleumsfondets etiske retningslinjer om å trekke ut investeringer i selskaper som  utnytter naturressursene i området

 • ta opp menneskerettighetssituasjonen med marokkanske myndigheter, særlig respekterer saharawienes rett til å organisere seg, tale fritt og samles.

 • kreve at Marokko frigir politiske fanger.

 • å offensivt arbeide for at MINURSOs (FN-styrken) mandat utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.

 • følge den Afrikanske Union, og anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en selvstendig stat.

 • arbeide for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes og gjøres mer stabil og forutsigbar.
 •     

  Topp
  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -