Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Sveriges utenriksminister hardt ut mot Vest-Sahara-plyndringen
carlbildt_510.jpg

-Marokko har ingen rett til å utnytte naturressursene i Vest-Sahara for dets egen nytte, sa Carl Bildt i Riksdagen denne uken. Les uttalelsen her.
Publisert: 20.09 - 2007 23:21Printerversjon    
Svar på skriftlig fråga 2006/07:1622
den 18 september

Svar på fråga
2006/07:1622 Oljeprospektering utanför Västsaharas kust

Utrikesminister Carl Bildt

Agneta Berliner har frågat om jag avser att vidta några åtgärder syftande till en förnyad bedömning av det folkrättsliga läget kring Västsaharas naturresurser utifrån att Sverige har definierat Västsahara som ett ockuperat område.

Den svenska regeringens hållning när det gäller den folkrättsliga analysen är tydlig. Det område vi i dag benämner Västsahara, den tidigare spanska kolonin Spanska Sahara, är ockuperat av Marocko. Vi baserar denna slutsats på utslaget från den internationella domstolen år 1975 att Marocko inte har några lagliga anspråk på Västsahara.

Detta betyder att Marocko har en skyldighet att upprätthålla allmän ordning och allmänt offentligt liv och välfärd och att Marocko inte har rätt att utnyttja de naturresurser som finns i Västsahara för egen vinning. Utvinning eller användning av förnybara resurser för det västsahariska folkets väl kan enligt folkrätten tillåtas. När det däremot gäller icke förnybara resurser måste stor försiktighet iakttas.

Principen om folkens rätt till självbestämmande föreskriver även att det västsahariska folket ska kunna påverka hur sådan utvinning sker och de ekonomiska fördelarna måste komma detta folk till godo. FN:s rättstjänst har i sitt utlåtande (S/2002/161) från 2002 fastslagit att vidare exploatering och utvinning av Västsaharas olja, i strid mot principen om folkens rätt till självbestämmande, inte är förenlig med folkrätten. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att de avtal rättstjänsten bedömt avser prospektering, inte faktisk utvinning av olja.

Ovanstående slutsatser utgör grunden för regeringens ståndpunkt. Jag ser därför inget behov av en förnyad bedömning av det slag som Agneta Berliner efterlyser.

Inkom: 2007-09-06
Besvarad: 2007-09-18

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=71&dok_id=GU121622&rm=2006/07&bet=1622    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -