Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Dagbladet: Her legger norske «Ice Crystal» til kai i Vest-Sahara
ice_crystal2_510.jpg

Nok en norsk båt med last fra okkuperte Vest-Sahara. Nå lover Ap en tøffere linje. Dagbladet, 7.juli 2007
Publisert: 10.07 - 2007 19:30Printerversjon    
Av Sun Heidi Sæbø
Dagbladet, 7.juli 2007

For en drøy uke siden skrev Dagbladet.no om det delvis norskeide rederiet Gearbulk som eksporterte fosfat fra det marokkansk-okkuperte Vest-Sahara.

Det er stikk i strid med norske myndigheters anbefalinger og ønskene fra Vest-Saharas eksilregjering, som anklager Marokko for plyndring og mener fosfateksporten bidrar til å finansiere okkupasjonen.

Nå kan Norwatch avsløre at nok en norsk fraktebåt har lagt til kai i det okkuperte Vest-Sahara.

- Finnes ikke forbud
Mandag 2.juli ble paller med frossenfisk lastet om bord i båten «Ice Crystal» som for tiden leies av det nordnorske selskapet Eimskip-CTG. Fartøyet er nå på vei til Tyrkia med fiskelasten.

FAKTA
 • Marokko og frigjøringsbevegelsen Polisario kjemper om makta i ørkenlandet, og kontrollerer hver sin del. Marokko har bygd en mur som deler landet fra sør til nord, nabolandet kontrollerer vestsiden, Polisario regjerer i øst.

 • Ifølge Støttekomiteen for Vest-Sahara har størstedelen av befolkningen på 260 000 levd i flyktningleire i Algerie siden 70-tallet, og også eksilregjeringen holder til i Algerie. Etter at FN i 1991 forhandlet frem en våpenhvile ble det varslet en folkeavstemning om uavhengighetsspørsmålet i 1992. Den er fortsatt ikke gjennomført.

  Utenriksminister Støre om Vest-Sahara:
  Dette er hva Støre svarte da Venstres stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) spurte hva Regjeringen gjør for å støtte den ikke-voldelige frihetskampen i Vest-Sahara generelt, og mer konkret hva kan den gjøre for å reagere mot Marokkos urimelige straffer og overgrep mot de som deltar i den ikke-voldelige frihetskampen:

  Regjeringen deler representantens bekymring for situasjonen i Vest-Sahara. Det er viktig at det kommer positiv bevegelse i denne fastlåste konflikten.

  Fra norsk side gir vi vår sterke tilslutning til FNs arbeid for å finne frem til en varig og rettferdig politisk løsning som er akseptabel for partene. Slik vi ser det, må denne løsningen ivareta den saharawiske befolkningens rett til selvbestemmelse, i tråd med folkeretten og FNs vedtak. I sin resolusjon denne uken (30. april i år) oppfordrer FNs sikkerhetsråd Marokko og Polisario til å gå inn i direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Resolusjonen anmoder FNs medlemsland om å støtte opp om dette.

  Fra norsk side vil vi nå sondere overfor FN og andre berørte aktører hvordan Norge best kan bidra videre i denne prosessen. Regjeringen følger menneskerettighets¬situasjonen i det annekterte området nøye. Vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for vår bekymring overfor Marokko og vi har også tatt opp enkeltsaker. Dette vil vi fortsette med. Vi gjør det klart at alle former for overgrep i det annekterte Vest-Sahara må stanses og menneskerettighetene må respekteres.

  Vi vil også arbeide aktivt for at parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører kan få bevege seg fritt i dette området.

  Etter Regjeringens syn gjør de stadige menneskerettighetsbruddene det viktig at mandatet til FNs observatørkorps MINURSO utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetene. Mandatet til MINURSO fastsettes av FNs sikkerhets¬råd.

  I påvente av en løsning som gjør det mulig for flyktningene å vende hjem, er det av stor betydning at FN og det internasjonale giversamfunn fortsatt har den nødvendige oppmerksomhet på den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Algerie. Norge støtter dette humanitære arbeidet gjennom bidrag til FN og frivillige organisasjoner.

  Tidligere i år besøkte en norsk delegasjon flyktningleirene i Algerie. Det planlegges nå et besøk inn i det annekterte Vest-Sahara sammen med representanter for andre nordiske land. Målet her er å bidra til økt internasjonal oppmerksomhet om den alvorlige humanitære og menneskerettslige situasjonen for den saharawiske befolkning og behovet for å finne en snarlig politisk løsning på denne konflikten.
  Daglig leder, Hans Martin Iversen, sier til Dagbladet.no at han var delvis kjent med konflikten i Vest-Sahara, men at han ikke kan se at selskapet har brutt noe forbud. Han betegner saken som «storm i et vannglass».

  - Det finnes ikke noe forbud såvidt jeg kan se. Men jeg liker heller ikke situasjonen og synes dette er storm i et vannglass. Det dreier seg om at brukte et anløp i Marokko, sier Iversen.

  Da det for to år siden ble avdekket at det norske selskapet Yara hadde importert fosfat fra Vest-Sahara, ble importen stanset på dagen.

  I 2005 ekskluderte Finansdepartementet det amerikanske energiselskapet Kerr-McGee fra oljefondet for å ha lett etter olje i Vest-Sahara.

  I begrunnelsen fra departementet stod det at oljeleting i Vest-Sahara var «et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess».

  Marokko har okkupert Vest-Sahara siden de spanske koloniherrene trakk seg ut på 70-tallet. Landet ble derfor aldri erklært uavhengig, og regnes av FN som Afrikas siste koloni.

  Kunne ikke finne informasjon
  Daglig leder av Eimskip-CTG sier at det fra selskapets side ikke var planlagt å legge til kai i den okkuperte vestsahariske havnebyen Dakhla.

  - Vi har havnet i denne situasjonen via, via. Vi hadde ikke planlagt dette. Vi var ikke klar over alt og detaljene i saken. Men vi var klar over at det foregår en diskusjon og en gjennomgang i FN-systemet, sier Iversen til Dagbladet.no.

  - Er det aktuelt for dere å fortsette næringsvirksomhet i Vest-Sahara?

  - Vi har ikke planlagt å bruke flere anløp der, men vi gir heller ingen garantier. Vi går der det er aktivitet til enhver tid. Dette er en internasjonal verden, sier Iversen.

  Etter å ha blitt kontaktet av Norwatch gikk han inn på Utenrikdsdepartementets hjemmesider for å finne ut hvilke anbefalinger eller frarådinger de har for området.

  Iversen kunne ikke finne noe.

  - Jeg var ikke i stand til å finne noe informasjon fra UD. Det kan godt hende det ligger der gjemt et sted. Men jeg har ikke tid til å bruke hele dagen til å lete gjennom UDs hjemmeside. Hvis de mener vi ikke skal drive virksomhet der må de komme med helt klare anbefalinger, sier Iversen.  

  Tøffere signaler
  - Nettopp, sier Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen.

  Hun var blant de som dagen etter at Dagbladet.no skrev om det forrige norske fraktefartøyet som eksporterte fra det okkuperte Vest-Sahara, skrev under på et opprop til Jebsen-rederiet Gearbulk, med krav om at de stanser eksporten av fosfat.

  Nå vil Hansen jobbe for at hennes parti i regjering utarbeider en tøffere linje og tydeligere signaler overfor norske selskaper.

  - Jeg er bekymret for utviklingen, og jeg mener vi må ha en debatt om at Norge bør gi tydeligere signaler. I dag «fraråder» vi, men kanskje må vi være enda tøffere, sier Hansen til Dagbladet.no.

  Hun sier disse spørsmålene ble tatt opp på Arbeiderpartiets landsmøte, og at de vil bli diskutert videre internt.

  - Det er åpenbart at vi må rydde opp, sier Hansen.
 •     

  Topp
  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -