Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Krever anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken
vsflagx_shrtxx.gif

Sosialistisk Venstreparti og søsterpartiene i Sverige, Finland og Island vedtok 15. juni en uttalelse om at de nordiske regjeringene må anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
Publisert: 19.06 - 2007 21:06Printerversjon    
Till regeringarna i Norden

Erkänn Demokratiska Sahariska Arabrepubliken, SADR.

Konflikten om Västsahara handlar om en grundläggande folkrättsligt fråga inte minst utifrån FNs avkoloniseringsprincip. Det är nu mer än 35 år sedan Spanien lämnade sin koloni Spanska Sahara i samband med att general Franco försvagades. Dessa år har kännetecknats av Marockos illegala ockupation av Västsahara och förtryck av dess folk, i trots mot att Internationella domstolen i Haag 1975 fastställde att västsaharierna ägde rätt till självbestämmande. FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har sedan dess antagit ett otal resolutioner som också slår fast detta: det är en oavslutad avkolonisering och västsahariernas har rätt till självbestämmande.

Men FN:s säkerhetsråds passivitet när det gäller att förverkliga denna rätt har uppmuntrat Marocko att med stöd av Frankrike motarbeta alla beslut och avtal. Det gäller t ex den fredsplan som parterna kom överens om 1991. Den innebar vapenvila med villkoret att en folkomröstning om landets framtid skulle genomföras. Marocko saboterade upprättandet av röstlängder och den sedan lång tid utlovade och planerade folkomröstningen har för varje år blivit alltmer avlägsen. Generalsekreterarens särskilde representant James Baker presenterade i början av 2000-talet olika förslag efter förhandlingar med parterna. Den senaste versionen antogs av säkerhetsrådet och accepterades av Polisario 2003. Den innebär att saharierna får välja en självstyrande myndighet för inrikes affärer under en övergångstid om 5 år och att därefter en folkomröstning ska genomföras. Polisarios acceptans innebar en stor eftergift men trots det har Marocko allt oresonligare avvisat planen, eftersom de marockanska nybyggarnas stöd är synnerligen osäkert.

FNs säkerhetsråd antog resolution 1754 den 30 april 2007. Den pekar på vikten av att FN medverkar till en politisk lösning som ska leda till varaktig fred på grundval av det sahariska folkets rätt till självbestämmande i enlighet med FN-stadgan. Parterna skall nu inleda förhandlingar under FN:s ledning utanför New York 18-19 juni.

Marocko har bedrivit idog lobbyverksamhet för att få stormakterna att acceptera Västsahara som en del av Marocko. Man erbjuder begränsad autonomi under marockansk överhöghet och utesluter självständighet. Frankrike, Spanien och USA stöder detta flagranta avsteg från tidigare överenskommelser och FN-beslut. Algeriet, Sydafrika och de progressiva latinamerikanska staterna stöder Polisario och västsaharierna. Det har blivit en tydlig strid mellan nord och syd, mellan EU/USA och resten av världen.

För att göra det möjligt att driva fram en folkrättslig lösning på konflikten uppmanar vi de nordiska ländernas regeringar att ge Polisario sitt stöd inför de förhandlingar som förestår. Det bästa stödet är att erkänna Demokratiska Sahariska Arabrepubliken, SADR.

Helsingfors, Oslo, Reykjavik, Stockholm 2007-06-15

Vänsteralliansen, Finland
Sosialistisk Venstreparti, Norge
Vänstergröna Rörelsen, Island
Vänsterpartiet, Sverige


Last ned uttalelsen i pdf her.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -