Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
-Overgrepene må stanse
gahr_store_510.jpg

Utenriksminister Jonas Gahr Støre uttrykte i dag i Stortingets spørretime sin bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara og lover økt norsk innsats. -Vi gjør det klart at alle former for overgrep i det annekterte Vest-Sahara må stanses og menneskerettighetene må respekteres, sier han.
Publisert: 02.05 - 2007 21:44Printerversjon    
Svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Skei Grande (V) om situasjonen i Vest-Sahara

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 960 (2006-2007), 02.05.2007

Spørsmål fra representanten Trine Skei Grande (V):
Hva gjør Regjeringen for å støtte den ikke-voldelige frihetskampen i Vest-Sahara generelt, og mer konkret hva kan den gjøre for å reagere mot Marokkos urimelige straffer og overgrep mot de som deltar i den ikke-voldelige frihetskampen - og for å bidra til at FN-styrken MINURSOs mandat også omfatter overvåkning av brudd på menneskerettighetene?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen deler representantens bekymring for situasjonen i Vest-Sahara. Det er viktig at det kommer positiv bevegelse i denne fastlåste konflikten.

Fra norsk side gir vi vår sterke tilslutning til FNs arbeid for å finne frem til en varig og rettferdig politisk løsning som er akseptabel for partene. Slik vi ser det, må denne løsningen ivareta den saharawiske befolkningens rett til selvbestemmelse, i tråd med folkeretten og FNs vedtak. I sin resolusjon denne uken (30. april i år) oppfordrer FNs sikkerhetsråd Marokko og Polisario til å gå inn i direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Resolusjonen anmoder FNs medlemsland om å støtte opp om dette.

Fra norsk side vil vi nå sondere overfor FN og andre berørte aktører hvordan Norge best kan bidra videre i denne prosessen. Regjeringen følger menneskerettighetssituasjonen i det annekterte området nøye. Vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for vår bekymring overfor Marokko og vi har også tatt opp enkeltsaker. Dette vil vi fortsette med. Vi gjør det klart at alle former for overgrep i det annekterte Vest-Sahara må stanses og menneskerettighetene må respekteres.

Vi vil også arbeide aktivt for at parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører kan få bevege seg fritt i dette området.

Etter Regjeringens syn gjør de stadige menneskerettighetsbruddene det viktig at mandatet til FNs observatørkorps MINURSO utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetene. Mandatet til MINURSO fastsettes av FNs sikkerhetsråd.

I påvente av en løsning som gjør det mulig for flyktningene å vende hjem, er det av stor betydning at FN og det internasjonale giversamfunn fortsatt har den nødvendige oppmerksomhet på den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Algerie. Norge støtter dette humanitære arbeidet gjennom bidrag til FN og frivillige organisasjoner.

Tidligere i år besøkte en norsk delegasjon flyktningleirene i Algerie. Det planlegges nå et besøk inn i det annekterte Vest-Sahara sammen med representanter for andre nordiske land. Målet her er å bidra til økt internasjonal oppmerksomhet om den alvorlige humanitære og menneskerettslige situasjonen for den saharawiske befolkning og behovet for å finne en snarlig politisk løsning på denne konflikten.

Se Trine Skei Grandes spørsmål i fulltekst her.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -