Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
SV: Norge må anerkjenne Vest-Sahara-republikken
halvorsen_510.jpg

SV vedtok på landsstyremøte 22. april 2007 krav om at Norge må anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
Publisert: 23.04 - 2007 09:31Printerversjon    
Vest-Sahara: Norge må gjøre mer for saharawienes rettigheter

Uttalelse vedtatt på Sosialistisk Venstrepartis landsstyremøte 22. april 2007.

Marokkos okkupasjon av den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara har fått pågå i over 30 år. Flere fredsplaner i regi av FN og den Afrikanske Union og utallige sikkerhetsrådsresolusjoner har ikke klart å få slutt på konflikten. Kofi Annans spesialutsending James Baker III trakk seg i 2004 med klar henvisning til Marokkos manglende vilje til å bidra til en løsning.

FNs generalsekretær Ban Ki-Moons nye spesialrådgiver for konfliktløsning, Jan Egeland, trakk overfor BT 16. mars fram Vest-Sahara som den konflikten i verden der det haster mest med å finne en varig fredelig løsning. SV vil arbeide for at Norge skal innta en aktiv rolle i å bidra til en løsning i samsvar med folkeretten.

Marokko har siden 1975 undergravet resolusjonene i FNs sikkerhetsråd og generalforsamlingen om saharawienes rett til selvbestemmelse. Marokko nekter også å etterleve inngåtte avtaler med FN og Front Polisario fra 1991 om en folkeavstemming om uavhengighet. 10. april la Front Polisario fram et forhandlingsutspill til FNs generalsekretær med en invitasjon til forhandlinger om betingelsene knyttet til en folkeavstemming og samarbeid med Marokko etter en eventuell uavhengighet. Dagen etter la Marokko fram en lenge varslet plan som innebærer at Vest-Sahara innlemmes i Marokko med en form for autonomi, men uten folkeavstemming over uavhengighet.

Marokkos plan bryter med de 101 FN-resolusjonene, FN-charteret og tidligere inngåtte avtaler mellom partene. Norge må fortsatt stå saharwienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og aktivt avvise Marokkos autonomiplan. SV vil at Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske Republikk.

Norske næringslivsaktører er fremdeles aktive i okkupert Vest-Sahara. De bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten, til tross for offisiell norsk politikk som fraråder dette. Norske myndigheter må aktivt oppfordre dem til å trekke ut sine interesser og avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst.

Saharawiene i flyktningleirene i Algerie lider under utilstrekkelig humanitær bistand og frustrasjonen øker over å være "glemt" av verdenssamfunnet. SV ber om at norsk bistand til flyktningene økes betydelig. I okkupert Vest-Sahara er ufrihet og grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter dagligdags. SV krever at Marokko stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara.

    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -