Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Polisario og Marokko presenterer fredsplaner
un_logo_510.jpg

Front Polisario og Marokko har denne uken presentert hver sin fredsplan for FNs Sikkerhetsråd. De motstridende utspillene kommer i forkant av et avgjørende Sikkerhetsrådsmøte 27. april der Vest-Sahara-saken skal taes opp.
Publisert: 14.04 - 2007 19:03Printerversjon    
Av Aron Lund
http://saharalistan.blogspot.com/

Det har vært en travel uke for diplomater fra Marokko og mostandsbevegelsen. Begge partene har denne uken presentert fredsplaner for Sikkerhetsrådet. Les Polisarios og Marokkos fredsplaner her.

Rådet møtes 20. og 27. april for å diskutere utviklingen i Vest-Sahara-saken. Nå skal blant annet skjebnen for MINURSO avgjøres. MINURSO er Sikkerhetsrådets misjon i Vest-Sahara, en misjon som har forsøkt å avholde en avstemning for områdets innbyggere helt siden 1991.

Vest-Sahara-konflikten har befunnet seg i en form for juridisk vakuum helt siden begynnelsen av dette århundre. Marokko har ensidig sagt opp FN-planen som våpenhvilen er basert på, den såkalte "Settlement Plan" som ble inngått i 1991 den gang MINURSO først ble opprettet.

Videre har Marokko også nektet å akseptere Sikkerhetsrådets alternative plan fra 2003, den såkalte "Baker-planen".

Polisario har på sin side krevd at FNs resolusjoner blir etterlevd. Ingen av partene har brutt våpenhvilen.

For Marokkos del har motivasjonen vært enkel: man okkuperer mesteparten av Vest-Sahara og lar marokkanske statsborgere bosette seg i området i stort omfang, og hver dag som FN utviser handlingslammelse, betraktes som en seier.

Samtidig er Polisario under hardt press fra flyktninger i flyktningleirene i Algerie, for å gjenoppta gerilkjakrigen. Det har vært 16 tunge år å vente i leirene, og særlig etter at bistanden ble kraftig redusert i 2006. Hittil har Polisarios ledelse lyktes i å stå imot presset, og med gode argumenter. Risikoen for å bli betraktet som terrorister av Marokkos allierte er stor, og Algerie har gjort det klart at de ikke har tihensikt å godta stridigheter over landegrensene, noe de har gjort tidligere.

Denne ukens fredsplan fra Marokko går som forventet ut på at Vest-Sahara gis en relativ autonomi under marokkansk overherredømme. Planen innebærer også at den lovede FN-arrangerte folkeavstemningen om selvstendighetsspørsmålet skal strykes.

Dette til tross for at Marokko har lovet å holde folkeavstemning helt siden 1966, og har flere ganger gjentatt dette løftet på 90-tallet. Det er ikke første gangen at Marokko forsøker å unngå folkerettens krav om å gi Vest-Sahara selvstendighet, men tidligere har de storslagne løftene ikke blitt overholdt.

Polisario har allerede avvist det marokkanske fredsplanen, da den ikke gir befolkningen mulighet til å velge mellom selvstendighet og marokkansk overhøyhet. Polisario påpeker også at Marokko ikke kan påberope seg noen fullmakt til å bestemme styreform over et territorium som de juridisk sett ikke eier; for øvrig et synspunkt som deles av Marokkos tidligere konge.

I denne situasjon har Polisario nå presentert en egen plan som de mener respekterer folkerettens krav om selvbestemmelse, som et motforslag til det marokkanske utspillet.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -