Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Jagland har tatt opp norsk syn
nrk_background_510.jpg

Til Dagsnytt atten, 4. april 2007, sier Stortingspresident Jagland at han har tatt opp norsk syn på Vest-Sahara-saken med marokkanske myndigheter. Hør sendingen og se utskrift av debatten her.
Publisert: 04.04 - 2007 19:43Printerversjon    
Hør opptak av sendingen her
(NB. filen er på ~6mb)

[url:628]

[Nyhetsoppleser] Marokko prøver nå å få til en avtale om Vest-Sahara som Marokko har okkupert siden 1975. FN og det internasjonale samfunnet har lenge jobbet for å få Marokko til å trekke seg tilbake eller å godta at befolkningen holder en folkeavstemning om tilknytning til landet. Men dette har ikke lyktes.

Og nå ønsker Marokko å få gehør for en autonomiplan som samtidig innlemmer Vest-Sahara i kongedømmet.

Og Stortingspresident Thorbjørn Jagland, denne uka er du på besøk i Marokko, og har blant annet hatt møter med utenriksministeren og skal blant annet ha møte med statsministeren der i kveld. Hva har du sagt til dem om denne saken?


[Jagland] -Jeg har sagt to ting. Det ene er at Norge støtter de resolusjonene som FNs Sikkerhetsråd har vedtatt gang på gang. Vi har også støttet de fredsplanene som har vært lagt fram blant annet to av tidligere utenriksminister James Baker. Men ingen av de to fredsplanene har jo fungert..og det andre som jeg har sagt er at vi jo selvfølgelig vil se nøye på det initiativet som marokkanerne mener de skal komme med….som har blitt annonsert og som skal legges fram av kongen. …som jo da går ut på selvstyre for Vest-Sahara .Vi kjenner jo ikke noe detaljer i den planen bortsett fra at Utenriksministeren var veldig åpen med meg i går på dette her. Sånn at…

-Hva var det han fortale?

[Jagland] -Jeg vil jo si at det de kommer til å legge fram virker på meg å gå mye lenger enn det som har vært tilfellet tidligere.

-Men etter det jeg har forstått så vil den planen fortsatt innebære at Vest-Sahara er en del av Marokko, selv om de får en viss autonomi?

[Jagland] -Ja ….det er helt klart. Marokko legger ikke fram en plan som ikke innebærer at Vest-Sahara er en del av Marokko.

-Ronny Hansen, du er leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, hva tenker du om den planen etter det du vet nå?

[Hansen] -Ja, nå er det veldig lite detaljer som har lekket ut om planen. Selv om Marokko jo har lovet å legge fram denne planen i hele fire år. Så det er klart det er av en viss …hva skal man si…av en akademisk interesse, politisk for så vidt også, å få vite hva detaljene er. Men det som jo har vært gjort klart av Marokko hele tiden er at planen helt klart baseres på en avvisning av FNs krav om selvbestemmelse i Vest-Sahara. Den bryter klart og tydelig -i det som allerede sies fra marokkansk side- med de kravene, med de inngåtte avtaler mellom partene og med FN. Så interessant er det, men det er liten grunn til å tro, sett fra mitt synspunkt, at den er ment som noe annet enn nok en manøver for å vinne mer tid, vinne sympati, og prøve skape legitimitet for okkupasjonen.

-Men er det mulig til å få befolkningen i Vest-Sahara, og de som har flyktet derfra, til å gå med på en avtale hvor Vest-Sahara er en del av Marokko hvis de får en stor grad av selvbestemmelse?

[Hansen] -Det er jo ingen vits å svare på deres vegne. Nå er det jo sånn at FN helt siden 1960 har krevd at Vest-Sahara skal få…eller saharawiene der…skal få bestemme selv over sin egen skjebne. Og det finnes en fredsavtale fra 1991 og nå 60 Sikkerhetståfdresolusjoner som krever nettopp det samme, og da er det jo slik at det er veldig enkelt: la saharawiene da få stemme i en folkeavstemning for å svare på det spørsmålet. Det avviser Marokko konsekvent.

-Ja, Thorbjørn Jagland,  Er det noe du har tatt opp med marokkanerne, at det må være en form for folkeavstemning før dette går igjennom?

[Jagland] -Ja, jeg har referert til alle de gamle norske posisjonene. Det er helt klart. Men det er jo for tidlig å si….jeg er jo enig med Ronny Hansen i at det som FN jo har basert seg på hele tiden, det er at det skal basere seg på retten til selvbestemmelse, men i det så kan det jo også ligge en forhandlet løsning.

-Nå beskyldes jo Marokko også for grove overgrep mot den saharawiske befolkningen som opprinnelig bor i Vest-Sahara. Hvordan er det å ta opp den typen spørsmål med myndighetene, Jagland?

[Jagland] -Jeg kommer nettopp fra et møte med denne menneskerettighetskommisjonen som jo er nedsatt…vi spurte mye om det der. Og det er jo også slik at vi prøver å få i stand en nordisk ambassdørdelegasjon til Vest-Sahara. Det kan lykkes... Så vi tar jo opp menneskerettighetssituasjonen både for dem som lever inne i selve Vest-Sahara, og også de som lever i leirene utenfor, særlig i den store ved Tindouf.

Får du noen innrømmelser?

[Jagland] -Fra myndighetene har jeg vel ikke fått det. Men det faktum at de har denne menneskerettighetskommisjonen som også jobber med situasjonen i Vest-Sahara, er jo et tegn på at også man tar det alvorlig. Og de som sitter der det er jo folk som…det er ledere som har sittet i fengsel i sytten år. Så det er ikke løpegutter for myndighetene. …Og de har jo vært her i Marokko gjennom en helt oppsiktsvekkende sannhetskommisjon. Den går 50 år tilbake. Og som har hatt åpne høringer med alle ofrene for bruddene på menneskerettighetene her, de har stått fram for fjernsyn, ja det har vært åpne høringer for denne kommisjonen. Så det er noe helt nytt i den arabiske verden. Og derfor så…vi har ting å si om Marokkos håndtering av menneskerettigheter. Men det er jo ikke noe tvil om at dette landet har gått mye lengre enn noe annet land, og derfor så snakker mange også om at det kan være modell, da, for mange andre land i området.

-Ronny Hansen, nå hører du hva Jagland har tatt opp med marokkanske myndigheter nå, men hva mener du, som leder for Støttekomiteen, at det er viktig at Norge gjør framover. Hva må de sette fokus på videre i forhold til Marokko i denne saken?

[Hansen] -Ja, det for det første det som Jagland også tar opp her, det er å fortsette å si overfor marokkanske myndigheter at enhver løsning på konflikten må være basert på respekten på folkeretten, og på respekten for selvbestemmelse. Det kan man ikke fravike, det ville vært et alvorlig brudd på både FN-charteret og på etablert norsk politikk. Og det trenger Marokko å høre. Det andre er det som nevnes om menneskerettighetene i okkupert område. Det er slik at de relativt få, men gode fremskrittene som Jagland referer til i Marokko de siste årene, gjelder i liten grad for Vest-Sahara. De samme overgrepene foregår fremdeles i okkuperte Vest-Sahara. Fremdeles er det over 500 saharawier som er forsvunnet i marokkansk varetekt. Det er slik at den menneskerettighetskommisjonen som Jagland refererer til hadde et så begrenset mandat at den har ikke kunnet…på noen måte…tiltale eller en gang nevne navn på overgriperne. Så de samme torturistene sitter fremdeles i sine maktposisjoner, i militæret, i politiet, og de er fortsatt i Vest-Sahara, etter 32 år med brutal okkupasjon.
linktekst    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -