Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
LO-konferanse krever anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken
trondheimskonferanse_510.jpg

26. - 28. januar 2007 ble den store, årlige LO-konferansen holdt i Trondheim. ”Trondheimskonferansen - Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”, som samlet 505 tillitsvalgte fra hele landet, krever at Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
Publisert: 05.02 - 2007 02:09Printerversjon    
Følgende resolusjon ble vedtatt av konferansen:

Gi selvstendighet til staten Vest-Sahara.
Trondheimskonferansen krever at Norge, anerkjenner Vest-Sahara, som selvstendig stat. Vest-Sahara regnes av FN som Afrikas siste koloni.

I 1960 uttalte FNs Generalforsamling at daværende Spansk Sahara hadde rett til selvstendighet. Men da spanjolene trakk seg ut i 1975 ble Vest-Sahara straks okkupert av Marokko. Marokkos territoriale krav på Vest-Sahara ble avvist av den internasjonale domstolen i Haag i oktober 1975.

I 1975 rykket marokkanske styrker inn i Vest-Sahara, og flertallet av den saharawiske lokalbefolkningen ble forvist til flyktningleirer i Algerie. Der bor de fremdeles, under umenneskelige kår.

Etter en 16 år lang krig, ble Marokko og mostandsbevegelsen Front Polisario i 1991 enige om en våpenhvile. Som en del av avtalen, skulle lokalbefolkningen få avgjøre sitt lands framtid. Avtalen var at en folkeavstemning skulle avholdes på høsten 1992, der saharawiene skulle få velge mellom selvstendighet eller integrasjon i Marokko.

Men slik gikk det ikke. Marokko har systematisk nektet å gjennomføre de fredsavtaler som er inngått, med sterk støtte fra Frankrike. FNs forsøk på å avholde en folkeavstemning har til nå slått feil.

Til tross for at FN ikke har lyktes med å finne løsning på konflikten, har den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk(SADR) blitt anerkjent av mer enn 80 stater.

I den okkuperte delen av Vest-Sahara skjer menneskerettighetsbrudd daglig, med alvolige brudd på ytrings- og organisasjonsfrihet.  Journalister og redaktører som tar opp selvstedighetsspørsmålet blir fengslet eller nektes å utgi sine publikasjoner. Opposisjonelle lærere og statstilsatte har blitt flyttet fra hjemstedene sine, nordover i Marokko. Menneskerettighetsaktivister blir til stadighet fengslet uten rettferdige rettssaker.

Vest-Sahara har store resurser som fosfat og fisk, og sannsynlig store oljereserver utenfor kysten sin. Marokko har gjennom hele perioden ulovlig forsynt seg av Vest-Saharas rike naturressurser. I senere år har også norsk næringsliv vært aktive i Vest-Sahara. Norsk fiskeriindustri er blant Marokkos viktigste samarbeidspartnere, og i 2006 ble det startet opp nye norske kjempeprosjekt i de okkuperte områdene. Og det er utelukkende de titusener av ulovlige marokkanske bosettere som sysselsettes i de norske prosjektene.  

Trondheimskonferansen krever at:
-Norge må anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som selvstendig stat, og legge press på marokkanske og franske myndigheter slik at saharawiene sitt legitime krav kan bli realitet.

-Norge presser Marokko til å respektere saharawiene sin rett til organisasjons-, ytrings- og bevegelsesfrihet, og at alle samvittighetsfanger blir satt fri.

-Norge søker å arbeide for et internasjonalt forbud mot økonomisk samkvem med marokkanske og internasjonale næringslivsinteresser i okkuperte området.

-Norge gir økt bistand til de saharawiske flyktningene i Algerie.Last ned uttalelsen her.

Se fransk oversettelse av resolusjonen her.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -