Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Fortsatt Omega 3-import fra Vest-Sahara
kb_fish1.jpg

Norwatch: Norge har ikke stanset importen av fiskeolje fra marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. Den norske eksportøren i Vest-Sahara er usikker på hvem som mottar oljen, mens importøren i Norge er på sin side usikker på hvor fiskeoljen egentlig kommer fra. De to direktørene er kompanjonger i en tredje norsk fiskeoljebedrift.
Publisert: 07.12 - 2006 14:29Printerversjon    
Les mer på www.norwatch.no 07.12.2006

Tonnevis av næringsrik fiskeolje importeres til Norge hvert år, og ender opp i tablettform i norske helsekostprodukter. Det meste kommer fra Sør-Amerika, ,men et betydelig kvantum kommer også fra marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. Når du plukker et glass Omega 3-kapsler ned fra butikkhyllen, kan du dermed være med på å støtte Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara. Fiskeoljeindustrien gir primært arbeid til marokkanske bosettere.

Da Marokko rykket inn i den tidligere spanske kolonien i 1975, rømte flertallet av befolkningen til flyktningleirer i Algerie. Der bor de ennå, 31 år etter. I mellomtiden har Marokko bosatt hundretusener av sivile marokkanere i det okkuperte området. Mange av settlerne har fått jobb i den lønnsomme fiskerisektoren. Noen av dem jobber for at norske helsekostbutikker skal fylles med Omega 3.

Utenriksdepartementet anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av området, og ”fraråder all økonomisk samkvem med Vest-Sahara, inkludert import”. Men det stopper ikke norsk næringsliv. Stikk i strid med UDs oppfordringer, er det nordmenn som leder fiskeoljeproduksjonen i Vest-Sahara, og distribuerer den på det norske markedet.

Etter at Utenriksdepartementet under den forrige regjeringen skjerpet inn sin politikk på handel med varer fra Vest-Sahara, ser det ut til at importen kan ha blitt halvert. Det har også blitt vanskelig å få klare svar fra de som er involvert i handelen med varer fra det okkuperte området.

Norwatch har ringt rundt til en rekke aktører i bransjen. Den ledende eksportøren vet ikke hvem i Norge som importerer. Og det som fremstår som den ledende norske importøren sier at han ikke vet om den marokkanske fiskeoljen de mottar egentlig stammer fra Vest-Sahara.

Oppkok
KB Fish er en av de eldre fiskeribedriftene i området, et marokkanskeid selskap med norsk direktør; Harald Wiedswang. Nordmannen har bodd i den sørmarokkanske turistbyen Agadir i flere år, og i fjor måtte han forklare sitt engasjement i Vest-Sahara for NRK Brennpunkt. Programmet tok utgangspunkt blant annet i den norske fiskeoljeproduksjonen i Vest-Sahara.

En periode fram mot slutten av 90-tallet hadde KB Fish fiskelisenser i farvannene utenfor det okkuperte området. Nå har de spesialisert seg på produksjon av fiskeolje og fiskemel. Ifølge Wiedswang kjøper selskapet hans opp fiskeavfall fra de ulike fiskeribedriftene i El Aaiun, den vestsahariske hovedstaden, og i Dakhla lenger sør. Deretter koker de avfallet om til næringsrik olje.

Norwatch har forsøkt å finne ut hvem som importerer fiskeoljen fra Vest-Sahara som uten tvil kommer til Norge. Storeksportøren Harald Wiedswang sier han ikke har kunnskap om hvem som importerer.

– La oss si at det kanskje går 20.000 tonn fiskeolje årlig til Norge fra El Aaiun, men akkurat hvem som importerer, det er jeg ikke sikker på sier Harald Wiedswang til Norwatch på telefon fra Agadir.

Wiedswang har også bistått i å etablere åtte andre bedrifter i de okkuperte områdene. Han er i tillegg direktør i selskapet Sovapec i sør-Marokko, et selskap med samme marokkanske eiere som KB Fish.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, nådde importen av fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara en topp i 2004. Da ble det importert for hele 121 millioner kroner. I år vil importen ende på et sted rundt halvparten. Det er uklart hvor mye av dette som kommer fra Marokko, og hvor mye som er fra Vest-Sahara. Det meste kommer nok fra KB Fish, som har raffinerier på begge sider av grensen.

Nære kompanjonger
Selv om Wiedswang har bodd i Marokko i en årrekke, har han fremdeles kontaktene i Norge i orden. Blant annet er han kompanjong med nordvestlendingen Arne Alnæs. Ifølge opplysninger fra Brønnøysundregistrene startet de i 2002 et selskap i Kristiansund, Hydral, som lager fiskeolje av avfallet fra norsk lakseproduksjon. I tillegg til engasjementet i Hydral, er Wiedswangs kompanjong, Alnæs, administrerende direktør i det Kristiansund-baserte fiskeoljeselskapet GC Rieber Oils AS. Hit mottar han store mengder av Wiedswangs olje.

Alnæs bekrefter overfor Norwatch at de har kjøpt fiskeolje fra KB Fish-anlegget i Vest-Sahara de siste årene – den gangen GC Rieber Oils gikk under navnet Alnæs Marine Oils AS. Dette bekreftes fra flere steder. Et glass med fiskeoljekapsler som Norwatch har fått tak i fra Vest-Sahara, bærer importørens navn.

Men det er ikke lett å få et klart svar på om GC Rieber Oils har fortsatt å importere fiskeolje produsert ved anlegg i Vest-Sahara fram til i dag. Selskapet understreker at de forsøker å ”dreie produksjonen nordover”, og at mesteparten av importen i dag kommer fra Marokko. Alnæs forklarer at dreiningen har skjedd etter diskusjoner med norsk UD.

– Vi har gitt våre produsenter i området beskjed om at vi foretrekker produksjon fra anlegg i Tan Tan og Agadir (i Marokko, red.anm). Det hender jo at det skipes ut fra den nordligste havnen i det du kaller for Vest-Sahara. Men det er bare av praktiske årsaker, sier Alnæs til Norwatch.

– Så vidt oss bekjent finner produksjonen sted i Marokko.

De gangene den norske importøren har skipet fiskeolje ut fra havnen i Vest-Sahara, er det ifølge Alnæs fordi havnen i Sør-Marokko har vært for dårlig, vanligvis på grunn av en kombinasjon av dårlige værforhold og fjære.

– I El Aaiun ligger oljen på lager i påvente av å skipes ut. Utover det har jeg ikke detaljkunnskap, sier Alnæs.

Den ledende eksportøren av fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara, KB Fish, har altså ikke oversikt over hvem i Norge som importerer fiskeoljen deres. Og eksportørens kompanjong, GC Rieber, kan ikke garantere at importen ikke skjer fra Vest-Sahara.

Norwatch har ringt rundt til flere av de store aktørene på det norske Omega 3-markedet. Men det har vært umulig å slå fast hva slags produkter som den vestsahariske fiskeoljen ender opp i. Sannsynligvis benyttes størstedelen til helsekostprodukter, mens noe også kan ha blitt brukt til legemidler og dyrefôr. En av grunnene til at det er vanskelig å få klarhet i opprinnelseslandet er at mange produkter inneholder en blanding av fiskeolje fra flere land på samme tid. Mesteparten av fiskeoljen på det norske markedet stammer fra bedrifter i Chile og Peru.

– Ulovlig
Sidi Omar, representant for Front Polisario, Vest-Saharas motstandsbevegelse, mener den norske deltakelsen i fiskeoljeindustrien er beklagelig.

– Å investere i dette området uten å rådføre seg med den saharawiske befolkningen eller dets legitime representanter er ulovlig, sier Omar på telefon fra London til Norwatch.

– Jo lenger tid internasjonale selskaper sysselsetter de marokkanske bosetterne i de okkuperte områdene av Vest-Sahara, jo mer komplisert blir det å finne en løsning på konflikten, sier Omar.

Han oppfordrer importørene å finne andre leverandører inntil man har kommet fram til en løsning på konflikten.

Området er marokkansk
Harald Wiedswang sier på sin side at norsk pressedekning og UDs holdning ikke stemmer overens med hans forståelse av konflikten.

– Jeg har forstått at som privatperson kan jeg få lov til å gjøre det som jeg mener er riktig for meg. Jeg er veldig bevisst på det jeg gjør. Jeg er stolt av det har greid å utrette, og har greid å hjelpe firmaer her nede til å bygge opp industri og utnytte råstoff som ellers ville gått til spille. Jeg greier ikke å se hva UD og andre mener når de sier jeg gjør noe galt i dette. Ved å skaffe folk fornuftig arbeid, skaper man fred, sier Wiedswang til Norwatch.

Argumentet om at dette bistår i å sysselsette marokkanere som ikke har noe i området å gjøre, har han ikke noe til overs for.

– Det er fullstendig satt på hodet. Hvis noen hadde kommet med slike uttalelser i Norge, for eksempel at andregenerasjons innvandrere ikke hadde noe i Norge å gjøre og ikke skulle fått jobb, hadde man jo blitt sett på som rasister. Det er jo det samme som går igjen, bare at det foregår et annet sted i verden.

– Men til syvende og sist er området okkupert, er det ikke?

– Det er et alt for snevert syn. Folkegruppene som er der i dag har alltid vært der, sier Wiedswang til Norwatch, stikk i strid med UD.


Foto: Berserk Productions    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -