Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Fosfatet
bu_craa_2conveyor_510.jpg

Visste du at verdens lengste samlebånd ligger i Vest-Sahara? Fra de rike fosfatforekomstene ved Bou Craa-gruvene langt inne i landet, transporteres Vest-Saharas fosfater på et 100 kilometer langt samlebånd ut til havnen ved hovedstaden El Aaiún. Der taes fosfatet imot av lastebåter som frakter det til gjødselproduksjon i ulike land.
Publisert: 23.02 - 2007 12:25Printerversjon    

Fosfatet:
Fosfatet
Yara
I 1968 var 1600 saharawier ansatt i fosfatindustrien i Vest-Sahara. I dag er de fleste ansatte erstattet med marokkanske innflyttere. Kun 200 av 1900 ansatte i industrien er i dag saharawier. De saharawiske ansatte opplever stor grad av diskriminering i forhold til marokkanerne. Svært få har opplevd å stige i gradene siden 1975.

En FN-delegasjon som reiste til ”Spansk Sahara” i 1975 som et ledd i avkoloniseringen av området, slo fast at ”territoriet vil etter hvert bli blant de største fosfateksportørene i verden”. Delegasjonen regnet ut at et fritt Vest-Sahara ville bli verdens nest største eksportør, kun slått av naboen Marokko. Men noen måneder senere rykket Marokko inn. I dag utgjør fosfatet fra Bou Craa-gruvene 10 % av Marokkos samlede fosfat-produksjon. Årlig produserer anlegget rundt 2,4 millioner tonn og utgjør dermed en ikke ubetydelig del av det marokkanske statsbudsjettet.

Under krigen mellom Marokko og Polisario på 80-tallet medførte angrepene fra Polisario at gruven og transportbåndet flere ganger måtte stenge. Angrepene sluttet med våpenhvileavtalen i 1991, men så sent som høsten 2006 ble transportbåndet igjen utsatt for et nytt angrep. Det er ikke uklart hvem som sto bak dette angrepet.

I 2005 ble det kjent at også den norske fosfatgiganten Yara har importert fra forekomstene i Bou Craa. Til sammen har importen til Norge vært på 27.000 tonn. Selskapet forklarte da at det er ”under nåværende forhold riktig å unngå å kjøpe fosfat med opphav i Vest-Sahara”. Selv om en lang rekke FN-resolusjoner bygger opp om påstanden om at utvinning av og handel med fosfatene i Vest-Sahara er i strid med internasjonal lov, kan Yara likevel ikke utelykke at de vil gjenoppta fosfathandelen senere. Se her for mer info om Yaras ulovlige import.

SKVS driver kontinuerlig overvåking av fosfatet fra Vest-Sahara, og identifiserer hvilke selskaper i verden som transporterer, videreforedler og selger produkter med opprinnelse i Bou Craa-gruven.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -