Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Kerr-McGee
Den amerikanske oljegiganten Kerr-McGee hadde operatøransvaret for oljeblokken Boujdour fra 2001 til 2005. Da de trakk seg ut av det okkuperte området hadde aksjonærer for en halv milliard kroner forlatt selskapet i protest.
Publisert: 29.01 - 2007 16:38Printerversjon    
I 2001 signerte det med det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee og det franske selskapet TotalFinaElf (senere Total) kontroversielle leteavtaler med det marokkanske statsoljeselskapet ONHYM. Avtalene gjaldt for ett år, og ga selskapene rett til å lete etter olje utenfor kysten av Vest-Sahara.

Vest-Saharas eksilregjering kalte avtalene en provokasjon og et brudd på våpenhvilen.

Få måneder etter, i januar 2002, kom en vurdering fra FNs undergeneralsekretær for juridiske saker, Hans Corell. Brevet var et svar til Sikkerhetsrådet, på spørsmålet om lovligheten av oljekontraktene. Han slo fast at dersom videre undersøkelser fortsatte uten at lokalbefolkningens ønsker og interesser ivaretaes, vil de være i strid med internasjonal lov.  

Selskapet valgte likevel å fortsette sine aktiviteter. Etter at den første kontrakten gikk ut på dato i 2002, ble den fornyet ved en rekke anledninger, med et halvt års mellomrom. Selskapet insisterte på at de støttet FNs innsats, at de ikke hadde tatt side i konflikten. Dessuten mente de at det de gjorde ville være fullt lovlig, så lenge de holdt seg til leting, ikke boring. Men de tok aldri opp temaet med sine aksjonærer. Derimot påstod de til stadighet at aktivitetene deres var i Marokko, ikke i det okkuperte området Vest-Sahara.

I 2002 ble det kjent at de to selskapene hadde inngått kontrakt om seismiske undersøkelser. Disse ble gjennomført av de to norske selskapene TGS-Nopec og Fugro Geoteam. I tillegg ble det foretatt såkalte drop core-undersøkelser, der de tok prøver av havbunnen, sannsynligvis av det amerikanske selskapet TDI-Brooks mot slutten av 2004.

At selskapene også hadde planer om å bore –i strid med internasjonal lov- kom fram ved en rekke anledninger. Blant annet denne utskriften av KMGs Q2 Conference Call, 28.juli 2004. Det ble enda større fart i boreplanene da Kerr-McGee knyttet til seg to nye amerikanske partnere: Kosmos Energy og Pioneer Natural Resources. Da hadde Total allerede trukket seg ut av området. Det gjorde de i november 2004, ifølge marokkansk presse på grunn av de norske kampanjene.

Kampanjen
kerr-mcgee_logo.jpgFra 2002 la Støttekomiteen for Vest-Sahara og søsterorganisasjonene i utlandet press på Kerr-McGees mindre partnere, deriblant TGS-Nopec, Fugro og danske Thor Offshore. Alle trakk seg ut etter presset. Det ble også lagt press på et mindre britisk onshore-selskap som hadde vært i dialog med ONHYM. Dette selskapet endte i stedet med å signere en kontrakt med Polisarios eksilregjering.

Ved flere anledninger kontaktet Støttekomiteen Kerr-McGee i USA, men de var veldig sparsomme med å gi opplysninger. To ganger sendte vi representanter til Oklahoma for å møte selskapets ledelse, men selskapet ville ikke ta oss imot.

I stedet begynte en kampanje for å informere selskapets aksjonærer. Totalt førte det til at aksjer for omtrent en halv milliard kroner ble solgt fra 2003 til 2006.

Skagenfondene solgte seg ut KMG 14. mai 2003 på grunn av den økonomiske risikoen knyttet til deres aktiviteter i Vest-Sahara.

Petroleumsfondet offentliggjorde 6. juni 2005 at de hadde solgt seg ut av Kerr-McGee. Fondet mente at Kerr-McGees aktiviteter utgjorde et ”et svært alvorlig brudd på grunnleggende etiske normer”. Det etiske rådet fant at aktivitetene muligens er et brudd på Havretten, og at aktivitetene er et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess. Les Finansdepartementets pressemelding og Petroleumsfondets Etiske Råds tilrådning.

Les forøvrig den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikks innklaging av KMG til Finansdepartementet à 30. november 2004; dagen før Oljefondets nye etiske retningslinjer trådte i kraft. Les brev fra Kerr-McGee til Norges Bank à 5. april 2005 og fra Kerr-McGee til Finansminister Foss à 4. januar 2005, og Finansdepartementets ordre til Norges Bank om utsalg fra Kerr-McGee 29. april 2005.

Etter at Petroleumsfondet hadde solgt sine 337 millioner kroner i selskapet, fulgte KLP og Storebrand kort tid etter. Da hadde samtlige norske KMG-investorer solgt seg ut. Investorene brukte både etiske, økonomiske, politiske og juridiske argumenter for utsalget.

I løpet av vinteren 2005/2006 fulgte en rekke svenske aksjonærer etter: Sjunde AP-fonden, Alecta, Handelsbanken og Öhman-fonder. Första AP-fonden ville ta opp tematikken med selskapet. Også investorer i Spania og England tok opp temaet med selskapet. Totalt tok Støttekomiteen og søsterorganisasjonene kontakt med flere hundre aksjonærer i 30 land.

12. oktober 2005 kom Polisario med en uttalelse om at de ikke kunne garantere for sikkerheten til selskapet dersom de ville fortsette å lete etter olje i det okkuperte området: ”[Boreplanene] er en fornærmelse overfor det saharawiske folk…Den vil eskalere spenningen i området og komplisere og forsinke en fredelig løsning på denne uthalte konflikten. (…) Eksisterende våpenhvileavtaler har ikke forespeilet denne typen operasjoner i krigssonene, og som en konsekvens må den saharawiske armeen nøye vurdere sin stilling og respons dersom disse provoserende aktivitetene fortsetter.”

I løpet av våren 2006 mobiliserte Støttekomiteens kolleger i USA samtlige kirkesamfunn i Oklahoma. Tusenvis av kristne i Oklahoma kontaktet selskapet, og delstatens lokale politikere. Amerikanske senatorer la også press på selskapet.

3. mai 2006 offentliggjorde KMG at de ikke ønsket å fornye sin kontrakt med Marokko. Heller ikke partneren Pioneer ønsket å fornye engasjementet.

16. mai 2006, sent, men godt, sendte samvittighetsfanger ved det Svarte Fengsel et brev til Kerr-McGee der de oppfordret selskapet til å avslutte sine aktiviteter.

Fornye engasjementet gjorde derimot det privateide selskapet Kosmos Energy, som det eneste gjenværende utenlandske oljeselskapet i okkuperte Vest-Sahara. SKVS jobber med å legge press på Kosmos. Se mer her.

I august 2006 ble Kerr-McGee kjøpt opp av oljeselskapet Anadarko, og det gamle selskapet opphørte dermed å eksistere. Omtrent på samme tid ble Kerr-McGee-aksjene igjen tatt inn i varmen av norske investorer. Se f.eks. KLP.

Ifølge marokkanske presse, skal Kerr-McGee i februar 2007, over et halvt år etter at selskapet opphørte å eksistere, ha gitt 90.000 dollar i støtte til byggingen av et studenthus i El Aaiun i Vest-Sahara. Det har ikke lyktes Støttekomiteen å få bekreftet om historien er sann eller om studenthuset eksisterer.

Les også:
-Western Sahara Resource Watch, Report on Kerr-McGee’s contract in Western Sahara, 07.02.2006.
-PESA News April/May 2003. Fusion provides 200,000 km2 study for new African acreage chance.
-Jacob Mundy, Mixing Occupation and War in Western Sahara, Corpwatch.
-Helen Campbell, ”Olje eller ei” (2006), Oljespill –Jakten på Afrikas svarte gull. Fellesrådets Årbok 2007, Solidaritet Forlag, Oslo. Kan bestilles her.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -