Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Oljen
Det er ikke funnet olje og gass i Vest-Sahara, men bare tanken på at Marokko skal drive ulovlig oljeutvinning i de okkuperte områdene har satt sinnene i kok hos eksilregjeringen.
Publisert: 29.01 - 2007 16:39Printerversjon    
De første prøveboringer i Vest-Sahara ble foretatt av spanjolene fra 1960, men ingen av funnene viste seg å være drivverdige. Det var først i 2001 at Marokko besluttet seg for å gjenoppta letingen i de okkuperte områdene. I oktober 2001 signerte Marokkos statlige oljeselskap letekontrakter med det amerikanske selskapet Kerr-McGee (KMG), og franske TotalFinaElf (senere Total). Siden undersøkelsene ble satt i gang har Marokko nektet for å avholde en folkeavstemning for lokalbefolkningen.

Kontraktene med de to utenlandske selskapene ble raskt fordømt av den vestsahariske eksilregjeringen, som kalte dem en provokasjon og et brudd på våpenhvilen. FNs visegeneralsekretær for juridiske saker slo deretter fast, i januar 2002, at ”if further exploration and exploitation activities were to proceed in disregard of the interests and wishes of the people of Western Sahara, they would be in violation of the principles of international law”. Se den grundige FN-vurderingen her.

Mens Total avsluttet sine aktiviteter i Vest-Sahara i 2004, forlenget KMG sine letekontrakter flere ganger, til tross for den skarpe FN-uttalelsen. I mai 2006 avsluttet de imidlertid sine engasjementer i Vest-Sahara. Les om kampanjen mot Kerr-McGee her. Det samme gjorde KMGs partner Pioneer Natural Resources. Senere samme år ble det imidlertid kjent at en annen av KMGs partnere, det amerikanske selskapet Kosmos Energy, har fortsatt der KMG slapp. Kosmos Energy har signert en letekontrakt, og allerede uttalt at de planlegger å starte leteboring høsten 2007. Høsten 2006 offentliggjorde de at de hadde leid inn en rigg.

Solidaritetsorganisasjoner for Vest-Sahara i hele verden har drevet en kampanje mot KMG, Total og deres kontraktspartnere. Dette førte til at alle selskapets kontraktører – norske TGS-Nopec, nederlandske Fugro og danske Thor Offshore trakk seg fra videre aktiviteter. Det gjorde også onshore-selskapet Wessex Exploration, som på den tiden var i dialog med marokkanske oljemyndigheter. Wessex samarbeider nå i stedet med Vest-Saharas eksilregjering.

Norske myndigheter finner Marokkos oljeleting i Vest-Sahara på kanten av internasjonal lov. Aksjeposten som Finansdepartementet hadde i KMG gjennom Oljefondet ble solgt sommeren 2005. Verdien på aksjeposten var på 337 millioner kroner. Begrunnelsen var at aktivitetene til KMG utgjør et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” ved at de styrker Marokkos suverenitetskrav over området og bidrar til å legge hindringer i veien for FNs fredsplaner for Vest-Sahara. Så vidt SKVS kjenner til, har KMG- og Pioneer-aksjer nå blitt solgt ut fra samtlige norske private og offentlige fond.

Selv leteaktiviteter kan være i strid med havretten, ifølge et innlegg holdt av tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet, Vidar Helgesen i 2003.

I mai 2006 inngikk amerikanske Kosmos Energy en offshore letekontrakt med de marokkanske myndighetene. Dette er den eneste offshorekontrakten pr. i dag.

Mens Vest-Saharas eksilregjering kritiserer Marokkos oljeleting i Vest-Sahara, har de samtidig startet en parallell prosess med en egen konsesjonsrunde for leting off- og onshore de samme områdene. En håndfull utenlandske selskaper har allerede signert med eksilregjeringen, og har førsterett til å lete i Vest-Sahara den dagen landet blir selvstendig. Se mer om eksilregjeringens lisensrunde på hjemmesiden
www.sadroilandgas.com.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -