Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Vest-Sahara: Afrikas siste koloni
På FNs kart over gjenværende kolonier er det ett uløst kolonispørsmål igjen i Afrika.
Printerversjon    
finnenfeil2018_380Disse FN-kartene viser de gjenværende koloniene i Afrika i 1945 og i 2016.

Mange tror at kolonitiden er over. Det er den ikke. Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Deler av territoriet er okkupert av nabolandet Marokko.

Det var høsten 1975 at en årelang drøm om selvstendighet i Vest-Sahara gikk i knus. Spania - som var kolonimakten i territoriet - forlot Vest-Sahara uten å gjøre det FN forlangte de skulle. Istedet så de på at marokkanske styrker rullet inn i territoriet, stikk i strid med folkeretten og i strid med en uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag.

Innbyggerne fra Vest-Sahara - saharawiene - flyktet østover under marokkanske bombeangrep gjennom et av Saharas mest ugjestmilde strøk. De som overlevde slo seg ned i leirer sørvest i Algerie ved byen Tindouf.

Marokkanske styrker møtte betydelig motstand fra saharawiene, som hadde organisert seg i frigjøringsbevegelsen Polisario. Etter 16 år med væpnet konflikt inngikk partene en våpenhvileavtale i 1991. Ifølge avtalen skulle det gjennomføres en folkeavstemning i Vest-Sahara i 1992 om territoriet skulle bli selvstendig eller innlemmes i Marokko. FN-operasjonen MINURSO ble opprettet for å overvåke våpenhvilen og sikre gjennomføring av folkeavstemningen. Men den er ennå ikke blitt avholdt. Avtalen var i tråd med de over 100 FN-resolusjonene som krever at saharawiene må få rett til selvbestemmelse innfridd.

MINURSO-operasjonen er en av svært få FN-styrker i verden som ikke får lov til å rapportere på menneskerettighetsovergrep. Det er det Marokkos nære allierte Frankrike som sørger for, gjennom Frankrikes faste plass i FNs Sikkerhetsrådet.  

Vest-Sahara et territorium rikt på naturressurser, som fisk, fosfat og antatte olje- og gassreserver. Økonomisk aktivitet i Vest-Sahara kontrolleres av den marokkanske regjeringen, som tilbyr skattelette og subsidier til stadig flere marokkanske bosettere i de okkuperte områdene. De siste årene har imidlertid den internasjonale bevisstheten om de etiske problemene knyttet til å investere i det okkuperte området økt, og flere utenlandske selskaper har trukket seg ut som følge av negativ medieomtale eller press fra etisk bevisste aksjonærer. For eksempel har flere selskaper i Vest-Sahara blitt kastet ut av Oljefondet. Norges regjering fraråder norsk næringsliv i Vest-Sahara, som det eneste sted i verden.

I dag er Vest-Sahara delt i to av en 2200 kilometer lang mur oppført av den marokkanske hæren, og områdene helt øst og sør i landet er kontrollert av Polisario. Muren hindrer kontakt mellom flyktningleirene og befolkningen i Vest-Sahara. Den er forsterket av et av verdens største minefelt som hvert år dreper og lemlester mennesker og buskap. Marokko er et av fire afrikanske land som ennå ikke har undertegnet den internasjonale landminekonvensjonen.

Et av få lyspunkt de siste årene for saharawiene i de okkuperte områdene er forbedrede muligheter for kontakt over grensen til Algerie. De splittede familiene kan nå gjenopprette forbindelse gjennom et FN-drevet program av charterreiser mellom flyktningleirene og Vest-Sahara. Dette skal bidra til å bygge opp tillit mellom partene i konflikten. Norsk UD støtter programmet.

Marokkanske myndigheter legger strenge bånd på forskeres, organisasjoners og journalisters tilgang til informasjon i Vest-Sahara, og gjør at levekårene i territoriet derfor er dårlig dokumentert. Marokko nekter også å være såkalt administrasjonsmakt i territoriet. Ingen stat i verden rapporterer dermed på hvordan det saharawiske folk har det. Folket faller mellom alle stoler. Det er det eneste territoriet i verden som regnes som en koloni - men som ikke har en formell kolonimakt.

Menneskerettighetssituasjonen i det okkuperte området er alvorlig, med sterkt begrensete politiske friheter. Fra 2005 har det vært omfattende demonstrasjoner i alle byene i Vest-Sahara og helt sør i Marokko for å markere sin støtte til Polisario og kreve selvstendighet. Marokkansk politi slår hardt ned både mot demonstrantene og kjente menneskerettighetsaktivister i området generelt. På internasjonale rangeringer over politiske friheter scorer Vest-Sahara lavest, av alle land i verden.

De rundt 165.000 saharawiske flyktningene i Algerie er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. På mange områder er ikke hjelpen tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, og om lag fire av ti barn under fem år er kronisk underernærte. Mangel på ressurser gjør flyktningene svært sårbare. Saharawiske kvinner har påtatt seg en sentral rolle i administreringen av bistanden som kommer inn, og har ansvar for fordeling og distribusjon av hjelp fra FNs matvareprogram. Dette er med på å sikre at hjelpen kommer de svakeste flyktningene til gode, og bidrar til å ytterligere styrke kvinners stilling.

Marokkanske myndigheter fortsetter å hale ut prosessen om en folkeavstemning i Vest-Sahara, og har erklært at de ikke vil godta noe annet resultat enn fortsatt marokkansk kontroll over området. Det er lite håp om en løsning så lenge det internasjonale samfunnet ikke er villig til å legge press bak gjennomføringen av vilkårene nedfelt i våpenhvileavtalen fra 1991. De menneskelige og økonomiske kostnadene ved at konflikten holdes gående vil i mellomtiden være høye. MINURSO og nødhjelp til flyktningene i Algerie koster FN dyrt, og Marokkos skattebetalere betaler enorme summer for å opprettholde marokkansk militært og sivilt nærvær i Vest-Sahara.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -