Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Norsk bistand til flyktningleirene
De siste årene har Norge blitt en viktig aktør i den humanitære bistanden til de saharawiske flyktningene i Algerie. Den kommer i mange former.
Publisert: 23.07 - 2016 21:49Printerversjon    

Flyktningene:
Et folk på flukt
Norsk bistand til flyktningleirene
Kirkens Nødhjelp har to typer prosjekter i flyktningleirene. For det første distribuerer Kirkens Nødhjelp mat til de mest trengende i leirene, hovedsakelig til pasienter ved de lokale sykehusene. For det andre samarbeider Kirkens Nødhjelp med Høyskolen i Oslo og Akershus om ernæringsforskning i flyktningleirene. Takket være dette samarbeidet er det stadig økende kunnskap om manglende i ernæringen blant flyktningene. Sjekk forskningsresultatene her. Dette arbeidet er støttet av UD.

Kirkens Nødhjelp har også tidligere vært aktiv i infrastruktur for vannleveranser. KN har bistått i byggingen av et stabilt vannforsyningssystem i et par av leirene. Tidligere var vannforsyningen her gjort med tankbiler. Systemet med distribusjon av tankbiler har vært knyttet til dårlig hygiene.

Våren 2016 ryddet Norsk Folkehjelp sin første mine i de østlige, ikke-okkuperte områdene av Vest-Sahara. Dette er en av de mest minebelagte områdene i verden. Folkehjelpa satte opp et eget kontor i flyktningleirene i 2015. Arbeidet er støttet av norsk UD. Les mer på Folkehjelpas nettsider.

Folkehjelpa har også tidligere vært tilstede i flyktningleirene. Fra 1998 til 2000, den gang det så ut til at konflikten nærmet seg en løsning, og flyktningene skulle vende hjem, gjennomførte Norsk Folkehjelp et bevisstgjøringskurs om landminer for flyktningene i Algerie.

UD støtter i tillegg FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, med 2-3 millioner kroner i året. Dette har normalt vært brukt på såkalte tillitsbyggende tiltak. UD har også støttet en amerikansk organisasjon, Search for Common Ground, som arbeider med fredsløsningen. Støtte fra UD har også vært avgjørende i utvekslingsprogrammet til United World Colleges, som har latt én ny elev fra flyktningleirene delta på UWC-skolen i i Sogn og Fjordane hvert år.

I et spansk bistandsprosjekt i 2004/2005, ble sentralsykehuset i flyktningleirene koblet opp via satellitt til et sykehus i Barcelona. Dermed kunne pasientene diagnostiseres og behandles via satellitt. Både Telenor Satellite Services og det norske teknologiselskapet AM Elektronikk bistod i det høyteknologiske bistandsprosjektet.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -