Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
SU krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat
kirsti_bergsto_510.jpg

Landsstyret i Sosialistisk Ungdom, 29.-30 september 2007, stiller krav til norske og marokkanske myndigheter.
Publisert: 01.10 - 2007 12:20Printerversjon    
Vest-Sahara

Sosialistisk Ungdom krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat.


Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Flere fredsplaner i regi av FN og den Afrikanske Union og utallige sikkerhetsråds-resolusjoner har ikke fått slutt på konflikten.

I 1960 uttalte FN at Spansk Sahara hadde rett til selvstendighet. Men da spanjolene trakk seg ut i 1975 ble Vest-Sahara straks okkupert av Marokko. Marokkos territoriale krav på Vest-Sahara ble avvist av den internasjonale domstolen i Haag i oktober 1975. Marokko har systematisk nektet å gjennomføre de fredsavtaler som er inngått, med sterk støtte fra Frankrike.

I den okkuperte delen av Vest-Sahara skjer menneskerettighetsbrudd daglig, med alvolige brudd på ytrings- og organisasjonsfrihet.  Studenter, lærere, politisk organiserte og journalister som tar opp selvstedighetsspørsmålet blir fengslet eller nektes å utgi sine publikasjoner. Menneskerettighetsaktivister fengsles uten rettferdige rettssaker.

SU støtter FNs generalsekretærs innsats for en politisk løsning på situasjonen i Vest-Sahara, men krever samtidig at Norge må ta initiativ til internasjonal handling. En politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara, og derfor må Norge anerkjenne den Vest-Sahariske Republikk.

I dag er Vest-Sahara delt i to av en 2200 kilometer lang mur oppført av den marokkanske hæren, og områdene helt øst og sør i landet er kontrollert av Polisario. Muren hindrer kontakt mellom flyktningleirene og befolkningen i Vest-Sahara. Den er forsterket av over en million landminer som hvert år dreper og lemlester mennesker og buskap. I november 2005 undertegnet Polisario den internasjonale traktaten for forbud mot landminer. Marokko er et av fire afrikanske land som ennå ikke har undertegnet denne avtalen.

Marokko har siden 1975 undergravet resolusjonene i FNs sikkerhetsråd og generalforsamlingen om saharawienes rett til selvbestemmelse. Marokko bryter med de 101 FN-resolusjonene, FN-pakten og tidligere inngåtte avtaler mellom partene. Norge må fortsatt støtte saharwienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og aktivt avvise Marokkos autonomiplan. SU krever at Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske Republikk.

SU krever at Marokko:
 • Stanser alle typer overgrep i det okkuperte Vest-Sahara og at menneskerettighetene respekteres.
 • etterlever inngåtte avtaler med FN og Front Polisario fra 1991 om en folkeavstemming om uavhengighet
 • respekterer Vest-Sahariske studenters rett til bevegelses-, ytrings- og organisasjonsfrihet. Alle, inkludert parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører må få bevege seg fritt. Marrokko må oppfylle sine forpliktelser fra Barnerettighetskonvensjonen, som innebærer at undertrykking av også ungdommer og barn opphører.
 • setter i verk tiltak for å rettsforfølge de som er ansvarlige for mishandling mot Vest-sahariske studenter.
 • krever øyeblikkelig frigjøring av Vest-Saharas politiske fanger og at Vest-Saharas studenter fengslet i Marrokko blir garantert retten til å studere.
 • Stanser den ulovlige forsyninga av Vest-Saharas rike naturressurser til Marokko.
 • stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara. I okkupert Vest-Sahara er ufrihet og grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter dagligdags.

  SU krever at regjeringen:
 • anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som selvstendig stat.
 • må legge press bak gjennomføringen av vilkårene nedfelt i våpenhvileavtalen fra 1991.
 • legger press på algeriske, marokkanske, spanske og franske myndigheter slik at saharawiene sitt legitime krav kan bli realitet.
 • krever at Marokko oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser og respekterer saharawienes rettigheter.
 • avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst.
 • fortsetter å sørge for at oljefondet ikke har investeringer i marokkanske bedrifter som henter ressurser ut av området, og fraråder næringsvirksomhet fra norske bedrifter i Vest-Sahara.
 • krever en uttrekning av norske næringslivsaktører som er aktive i okkupert Vest-Sahara, og bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten. Regjeringen må arbeide for et internasjonalt forbud mot økonomisk samkvem med marokkanske og internasjonale næringslivsinteresser i okkuperte området.
 • tar initiativ til internasjonal handling for å finne en varig fredlig løsning i samsvar med folkeretten
 • anerkjenner at Marokko bryter med FN-resolusjonene, FN-pakten og tidligere inngåtte avtaler mellom partene og at Norge må fortsatt støtte saharwienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og aktivt avvise Marokkos autonomiplan
 • styrker mandatet til FN-styrken MINURSO som er tilstede i Vest-Sahara, og at den inkluderer overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i området.  
 • stille krav til Marokko om å løslate samvittighetsfanger, og stille krav til en forbedring av forholdene i fengslene for saharawiene
 • krever at Marokko må respektere saharawienes rett til organisasjons-, ytrings- og bevegelsesfrihet, og at alle samvittighetsfanger blir satt fri.
 • øke betydelig norsk bistand til flyktningene. Saharawiene i flyktningleirene i Algerie lider under utilstrekkelig humanitær bistand.
 •     

  Topp

  Nyhetsarkiv:
  20.04 - 2018UD fortsetter å kreve menneskerettigheter fra Frankrike
  11.04 - 201830 saharawiske flyktninger døde i flystyrt
  10.04 - 2018Advokatforeningen veileder om menneskerettighetene
  08.04 - 2018Fosforregnestykket som ikke går opp
  04.04 - 2018Karmøy-båt solgt til okkuperte Vest-Sahara
  02.03 - 2018'Norske' Golden Ocean dropper Vest-Sahara
  18.02 - 2018Ungdomspartiene besøkte Vest-Saharas flyktningleirer


  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -