Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Fridom for saharawiane!
children_510.jpg

Landsstyret i Norsk Målungdom ynskjer å stø saharawiane i kampen for nasjonal sjølvråderett og fridom frå okkupasjon. Folket i Vest-Sahra lever i dag i konstant frykt for vald frå dei marokanske styresmaktene. Les fråsegn vedteke av Norsk Målungdom sitt landsstyremøte, 9. september 2007 her.
Publisert: 18.09 - 2007 09:26Printerversjon    
Vedteke av Norsk Målungdom, 9. sept 2007.

Dei språklege og kulturelle rettane til saharawiene vert dagleg brotne, og det er innført pressesensur på saharawisk media. I tillegg er historieforfalskingar i marokkanske lærebøker og politisering av moskeer og skular med på å forteia og fortrengja saharawisk historie og kultur. Landsstyret i Norsk Målungdom krev at den retten saharawiane har til sjølvråderett og sjølvstende vert respektert, og at den kulturelle identiteten deira vert verna om.

Saharawiene snakkar den arabiske dialekten hassanya, som skil seg vesentleg frå den marokkanske formen for arabisk. Det vert ikkje undervist på hassanya i skulane, og elevar som snakkar hassanya i klassen vert trakasserte. Mange saharawiar har frå barneskulen og oppover vore tvungne til å avstå frå å snakka språket sitt, og dei har skjult den etniske bakgrunnen deira for å unngå å verta diskriminerte av styresmaktene.

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vore okkupert av Marokko sidan 1975. FN krev at Vest-Sahara skal verta avkolonisert, og handsamar det som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Dei siste åra har saharawiene vorte i mindretal i sitt eige land. Store delar av det saharawiske folket lever i eksil, og dei har oppretta ein republikk med ein demokratisk valt regjering som held til i Algerie. Denne republikken har hittil vorte godteke av meir enn 90 statar i verda.

Saharawiane som bur i dei okkuperte områda av Vest-Sahara er ofre for daglege overgrep frå marokkanske styresmakter, og dei vert diskriminerte av ulovlege busetjarar. Særleg gjeld dette politisk aktive studentar og ungdomar i byane i Vest-Sahara, og på lærestader i Marokko.

I mai i år vart fleire universitetsområde i Marokko storma av politiet. Saharawiske studentar vart plukka ut på bakgrunn av språket dei snakka, og anten banka opp på staden, eller pågrepe. Fleire saharawiske studentar har sidan mai vorte utviste frå lærestadene sine. Fleire har vorte dømt til opp til 8 års fengsel etter å ha teke del i fredelege demonstrasjonar for sjølvråderett for saharawiane.

Landsstyret i Norsk Målungdom appellerer til den norske regjeringa om å taka opp jamnleg kontakt med marokkanske styresmakter om situasjonen til det saharawiske folket, slik at rettane dei har til eige språk og kultur vert sikra. Regjeringa må bidra til å styrkja forhandlingsposisjonen til saharawiane overfor Marokko ved å godkjenna den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.

Skal gå til:
• Statsminister Jens Stoltenberg
• Utanriksdepartementet
• Aftenposten

(Foto: www.berserk-productions.no)    

Topp
Nyheter:

17.03 - 2019 / 17.03 - 2019Risikerer to år i fengsel for Facebook-live-video
05.02 - 2019 / 05.02 - 2019Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget
02.02 - 2019 / 01.02 - 2019Vil du løpe Sahara Marathon i år?
15.01 - 2019 / 15.01 - 2019FN ber Marokko om å løslate Mbarek (62)
30.12 - 2018 / 23.12 - 2018Vest-Sahara ikke del av norsk-marokkansk luftfartsavtale
17.12 - 2018 / 11.12 - 2018Norske selskaper forsikrer en firedel av Vest-Sahara-plyndringen
17.12 - 2018 / 17.12 - 2018Ny rapport: flere rederier etablerer Vest-Sahara-politikk
01.12 - 2018 / 01.12 - 2018Regjeringen med et ørlite stikk til EU
29.11 - 2018 / 29.11 - 2018Verstinger tilbake i Oljefondvarmen
15.11 - 2018 / 15.11 - 2018Oljefondet dumpet halvannen milliard grunnet Vest-Sahara
15.11 - 2018 / 15.11 - 2018Vestlandsfartøy i ny kontrovers
09.11 - 2018 / 09.11 - 2018NTL krever folkeavstemning i Vest-Sahara
08.11 - 2018 / 08.11 - 2018Marokkanske handelstall til Norge forsvinner fra statistikkene
04.11 - 2018 / 08.12 - 2017To år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
22.10 - 2018 / 22.10 - 2018Norske Multiclient benekter rolle i okkuperte Vest-Sahara
13.07 - 2018 / 13.07 - 2018Ny bok om plyndringen av Vest-Sahara
05.06 - 2018 / 05.06 - 2018Her lyver Marokko i søknaden om fotball-VM
04.06 - 2018 / 04.06 - 2018KLP kaster ut Vest-Sahara-profitør
25.05 - 2018 / 25.05 - 2018Forsvar menneskerettighetene i Vest-Sahara!
18.05 - 2018 / 18.05 - 2018Vennegruppen for Vest-Sahara nekter inklusjon av Vest-Sahara-venner


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -