Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Ett år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
fonnland_510_b.jpg

Det er nå over ett år siden Myklebusthaug tok del i eksport fra okkuperte Vest-Sahara, og sa de skulle "sette seg ned" og finne ut hva konflikten går ut på. Hva kom de fram til?
Publisert: 08.12 - 2017 15:39Printerversjon    
29. november 2016 skrev BT at rederiet fartøyene til rederiet Myklebusthaug fra Austevoll ble brukt til å frakte sand ut av okkuperte Vest-Sahara til Kanariøyene.  

"Utenriksdepartementet fraråder norske bedrifter å engasjere seg kommersielt i Vest-Sahara", uttalte UD til BT.

"Vi har egentlig ikke tenkt så mye over disse rådene", forklarte direktør Tore Myklebusthaug til BT. Han sa de ville de "vurdere situasjonen på nytt når oppdraget er ferdig".

I går var det ett år siden Støttekomiteen for Vest-Sahara først kontaktet Myklebusthaug om spørsmålet. Siden den gang har Støttekomiteen sendt ytterligere fem brev til selskapet. Vi har aldri fått svar.

UD og Rederiforbundet fraråder transporter fra Vest-Sahara, men Myklebusthaug er ikke medlem av Rederiforbundet.

Se hele korrespondansen nedenfor.


Brev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 8. desember 2017
Til Myklebusthaug Management
v/adm.dir Tore Myklebusthaug

Vennligst finn et brev vedlagt fra vår organisasjon angående informasjonen som framkom i Bergens Tidende om MV Fonnlands anløp til Vest-Sahara. Brevet ble sendt 7. desember 2016 og vi kan ikke se her å ha mottatt noe svar på henvendelsen. Vi sendte forøvrig også brevet på nytt 8. mars, 14. april, 5. mai, 21. mai 2017 og 18. november. I tilfelle epostadressen til adm.dir Tore Myklebusthaug ikke leses, tillater vi oss på ny å sende kopi av denne mailen til resten av deres ansatte.

Fartøyet i Sør-Afrika som vi omtalte i forrige mailer er fremdeles anholdt for å ta del i slike transporter. Vi publiserer i dag en sak på våre nettsider om at vi nå har forsøkt å få svar fra Myklebusthaug i over et år.

Vi ser fram til å høre fra dere.

Med ønsker om en fredelig jul.

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara


Brev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 18. november 2017
Til Myklebusthaug Management
v/adm.dir Tore Myklebusthaug

Vennligst finn et brev vedlagt fra vår organisasjon angående informasjonen som framkom i Bergens Tidende om MV Fonnlands anløp til Vest-Sahara. Brevet ble sendt 7. desember 2016 og vi kan ikke se her å ha mottatt noe svar på henvendelsen. Vi sendte forøvrig også brevet på nytt 8. mars, 14. april, 5. mai og 21. mai 2017. I tilfelle epostadressen til adm.dir Tore Myklebusthaug ikke leses, tillater jeg meg å sende kopi av denne mailen til resten av deres ansatte.

I forrige epost vi sendte, 21. mai, påpekte vi at to fartøy har blitt anholdt i løpet av mai måned - ett av en domstol i Sør-Afrika, en annen i Panama - for å ha foretatt slike transporter fra de okkuperte områdene. Det ene fartøyet er fremdeles anholdt. Det er rettsprosesser pågående ved begge anholdelsene.


Vi ser fram til å høre fra dere.

Mvh,

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara
www.vest-sahara.no


Brev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 21. mai 2017
Til Myklebusthaug Management
v/adm.dir Tore Myklebusthaug

Vennligst finn et brev vedlagt fra vår organisasjon angående informasjonen som framkom i Bergens Tidende om MV Fonnlands anløp til Vest-Sahara. Brevet ble sendt 7. desember 2016 og vi kan ikke se her å ha mottatt noe svar på henvendelsen. Vi sendte forøvrig også brevet på nytt 8. mars, 14. april og 5. mai. I tilfelle epostadressen til adm.dir Tore Myklebusthaug ikke leses, tillater jeg meg å sende kopi av denne mailen til resten av deres ansatte.

Vennligst noter også at to fartøy har blitt anholdt i løpet av mai måned - ett av en domstol i Sør-Afrika, en annen i Panama - for å ha foretatt slike transporter fra de okkuperte områdene.

Vi ser fram til å høre fra dere.

Mvh,

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara
www.vest-sahara.no

Brev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 5. mai 2017

Til Myklebusthaug Management
v/adm.dir Tore Myklebusthaug

Vennligst finn et brev vedlagt fra vår organisasjon angående informasjonen som framkom i Bergens Tidende om MV Fonnlands anløp til Vest-Sahara. Brevet ble sendt 7. desember 2016 og vi kan ikke se her å ha mottatt noe svar på henvendelsen. Vi sendte forøvrig også brevet på nytt 8. mars og 14. april.


Vi ser fram til å høre fra dere.

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara
www.vest-sahara.noBrev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 14. april 2017
Til Myklebusthaug Management
v/adm.dir Tore Myklebusthaug

Vennligst finn et brev vedlagt fra vår organisasjon angående informasjonen som framkom i Bergens Tidende om MV Fonnlands anløp til Vest-Sahara. Brevet ble sendt 7. desember 2016 og vi kan ikke se her å ha mottatt noe svar på henvendelsen. Vi sendte forøvrig også brevet på nytt 8. mars.

Vi ser fram til å høre fra dere.

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara
www.vest-sahara.no


Brev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 8.mars 2017
Til Myklebusthaug Management
v/adm.dir Tore Myklebusthaug

Vennligst finn et brev vedlagt fra vår organisasjon angående informasjonen som framkom i Bergens Tidende om MV Fonnlands anløp til Vest-Sahara. Brevet ble sendt 7. desember 2016 og vi kan ikke se her å ha mottatt noe svar på henvendelsen.

Vi ser fram til å høre fra dere.

Mvh

Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara
Brev fra Støttekomiteen til Myklebusthaug, 7. desember 2016
Til Myklebusthaug Management
v/Adm.dir Tore Myklebusthaug

Angående anløp av Myklebusthaug-fartøy til okkuperte Vest-Sahara

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til dekning i Bergens Tidende 29. november 2016 angående MV Fonnlands anløp til El Aaiun havn i Vest-Sahara.
I dekningen siteres selskapet på at skipet er leid inn for å frakte sand over til Kanariøyene, at det er første gang slike transporter skal gjøres, at det skal foretas tre slike turer for spanske befraktere og at «nå må vi sette oss ned og se på hva UD sier, og diskutere dette». Det er gode grunner til at UD fraråder næringsliv i Vest-Sahara.
Som dere sikkert kjenner til, har Vest-Sahara vært delvis okkupert av Marokko siden 1975. FN behandler Vest-Sahara som et såkalt ikke-selvstyrt territorium, under avkolonisering. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos grunnløse krav på territoriet, og bekrefter det saharawiske folkets rett til å selv
få bestemme over sitt lands uavhengighet.
Retten til selvbestemmelse for Vest-Saharas folk er gjentatt i over 100 FN-resolusjoner, men avvises av okkupasjonsmakten Marokko. Ingen stater i verden anerkjenner Marokkos krav på territoriet. Samtidig fortetter Marokko å begå alvorlige overgrep mot grunnleggende rettigheter overfor saharawier som bor i Vest-Sahara.
Rundt 160.000 saharawier har siden okkupasjonen blitt forvist til flyktningleirer i Algerie, der de lever på internasjonal nødhjelp. Så sent som denne uken trakk Flyktninghjelpen fram den alvorlige situasjonen denne eksilbefolkningen lever under. Marokko avviser å behandle territoriet som et avkoloniseringsspørsmål, og nekter å samarbeide med FN om den tidligere vedtatte folkeavstemningen.
Generalsekretæren for foreningen som arbeider med kartlegging av naturressursaktiviteter i Vest-Sahara er dømt til livstid av en marokkansk domstol.
I 2002 fastslo FNs rettssjef at økonomiske aktiviteter i Vest-Sahara er i strid med folkeretten dersom de ikke er i tråd med ønskene og interessene til det saharawiske folk. Dette er siden gjentatt en rekke ganger, senest av FNs menneskerettighetsråd SP-komite i november 2016, som uttrykker bekymring over at Vest-Saharas folk virker å ikke ha gitt sitt samtykke. Det er disse forholdene som ligger bak når UD fraråder næringsliv i Vest-Sahara. Vest-Sahara er det eneste stedet i verden hvor UD fraråder norsk næringsliv å engasjere seg.
I forbindelse med en eksklusjonssak fra Oljefondet av selskapet Kerr-McGee, uttrykte
Finansdepartementet godt det som også er vår bekymring knyttet til naturressursaktiviteter i territoriet:
«Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee
legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. [Etikk-]Rådet anser slik virksomhet som et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.»
Det finnes lite informasjon om okkupasjonen av Vest-Sahara i norsk offentlighet. Derfor er det også i Norge et generelt et lavt kunnskapsnivå om konflikten og om lidelsene som det saharawiske folk er påført.
I lys av dette har vår forening sympati for rederier og andre norske bedrifter som etter å ha blitt gjort oppmerksom på at man har påtatt seg oppdrag man på forhånd ikke har sett konsekvensen av, sørger for at det ikke skjer igjen, ved å etablere rutiner for dette.
For eksempel uttrykte rederiet Ugland til DN 14. april 2015 at Vest-Sahara-transport foretatt av ett av deres fartøy var en glipp, og at de har sørget for at deres fartøy ikke reiser til Vest-Sahara igjen i framtiden, ved å innføre en klausul i kontraktene de har med tredjeparter. I Hordaland har reder Chr. Gerhard Sundt uttrykket en tilsvarende endring i rutiner.
Nå som Myklebusthaug kjenner problemstillingen og den unike norske frarådningspolitikken, vil vi med dette be Myklebusthaug Management om en umiddelbar avklaring på hvorvidt det har til hensikt å etablere en liknende rutine for at det ikke vil gjøre transporter til/fra Vest-Sahara igjen i framtiden.
Vi setter pris på bekreftelse på at dette brevet er mottatt, og ser fram til snarlig svar.
Ta gjerne kontakt om dere skulle trenge ytterligere informasjon om spørsmålet. Fra vår side har vi systematisk arbeidet med spørsmålet om naturressurser i Vest-Sahara siden 2002.
Med vennlig hilsen
Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara    

Topp
Nyheter:

13.07 - 2018 / 13.07 - 2018Ny bok om plyndringen av Vest-Sahara
05.06 - 2018 / 05.06 - 2018Her lyver Marokko i søknaden om fotball-VM
04.06 - 2018 / 04.06 - 2018KLP kaster ut Vest-Sahara-profitør
25.05 - 2018 / 25.05 - 2018Forsvar menneskerettighetene i Vest-Sahara!
18.05 - 2018 / 18.05 - 2018Vennegruppen for Vest-Sahara nekter inklusjon av Vest-Sahara-venner
25.04 - 2018 / 25.04 - 2018Ny rapport avdekker den omstridte fosfathandelen
20.04 - 2018 / 20.04 - 2018UD fortsetter å kreve menneskerettigheter fra Frankrike
11.04 - 2018 / 11.04 - 201830 saharawiske flyktninger døde i flystyrt
10.04 - 2018 / 10.04 - 2018Advokatforeningen veileder om menneskerettighetene
09.04 - 2018 / 08.04 - 2018Fosforregnestykket som ikke går opp
06.04 - 2018 / 04.04 - 2018Karmøy-båt solgt til okkuperte Vest-Sahara
02.03 - 2018 / 02.03 - 2018'Norske' Golden Ocean dropper Vest-Sahara
18.02 - 2018 / 18.02 - 2018Ungdomspartiene besøkte Vest-Saharas flyktningleirer
14.12 - 2017 / 14.12 - 2017Norsk observatør deporteres fra Vest-Sahara
08.12 - 2017 / 08.12 - 2017Ett år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
28.11 - 2017 / 28.11 - 2017Dette selskapet scoret best på rangering om menneskerettigheter
28.11 - 2017 / 27.11 - 2017Rapport: Norske redere mangler interesse for menneskerettighetene
28.11 - 2017 / 28.11 - 2017Alarmerende utvikling for saharawiske politiske fanger
26.11 - 2017 / 26.11 - 2017Søreide skal utfordre Paris på menneskerettighetene
17.11 - 2017 / 27.10 - 2017Vi sender vårt nittende brev til ekspørtør av krigsmateriell


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -