Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Ap: -Vest-Sahara-politikken er like sterk som før
arbeiderpartiet_510.jpg

Arbeiderpartiet uenig i artikkel på Støttekomiteens hjemmesider.
Publisert: 11.08 - 2009 10:29Printerversjon    
Under Arbeiderpartiets landsmøte i april i år, vedtok Arbeiderpartiet en uttalelse om Vest-Sahara. I en artikkel på www.vest-sahara.no kritiserte Støttekomiteen utviklingen i Aps politikk i Vest-Sahara-saken.

Arbeiderpartiet har nå sendt et oppklarende brev til Støttekomiteen:


Til Støttekomiteen for Vest-Sahara

25.06.2009

Arbeiderpartiet har merket oss at Støttekomiteen har publisert en artikkel om Arbeiderpartiets politikk når det gjelder Vest-Sahara med tittelen ”Arbeiderpartiet stadig vagere”.

Det vises her til at (sitat artikkelen):
•  Arbeiderparti-landsmøtet i 2005 vedtok en sterk og god uttalelse som krevde at Norge måtte legge press på marokkanske myndigheter i det okkuperte Vest-Sahara, og at retten til selvbestemmelse måtte respekteres.
•  På landsmøtet i 2007 gikk man vekk fra ordlyden ”okkupert”, og kalte Vest-Sahara i stedet ”annektert”. I tillegg understreket man riktig at ”målet må være at befolkningen får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en folkeavstemning, i tråd med folkeretten og FNs vedtak”
•  På landsmøtet i april 2009 nådde nevnte ikke Arbeiderpartiet en eneste gang ordene okkupert, annektert, folkerett, fredsavtale, selvstendighet, selvbestemmelse eller folkeavstemning.

Arbeiderpartiet vil gjerne slå fast at vi ikke har endret politikk når det gjelder synet på konflikten. Om man har god kjenneskap til internasjonal lov vil man vite at endringen i ordlyden i 2007 faktisk var en skjerping av ordbruken. Å omtale området som annektert er en sterkere beskrivelse enn okkupert. Når man har annektert et område har man faktisk gått lenger enn okkupasjon og innlemmet området i statens territorium, dvs at man har gått lenger enn å ta militær kontroll.

Uttalelsen fra landsmøtet i 2009 gir heller ikke uttrykk for et politisk linjeskifte. I stedet for å vedta samme uttalelse hvert år forsøker Arbeiderpartiet å gi våre uttalelser et aktuelt fokus. Derfor er det fokus på å oppfordre til dialog, samt næringsaktiviteten i området. Uttalelsene fra 2005 og 2007 ligger fortsatt til grunn for vårt syn.

Arbeiderpartiet har en rekke fylkespartier og aktive medlemmer som er engasjert i konflikten. Vi har lagt vekt på å også ha god kontakt med frigjøringsbevegelsen POLISARIO og har både besøkt deres kongress i flyktningleirene i Algerie, og hjulpet dem med deres medlemskap i Sosialistinternasjonalen. Samtidig har vi god kontakt med det marokkanske medlemspartiet av Sosialistinternasjonalen og mener at dersom vi på noen måte kan bidra til dialog, så har vi en uttrykt politikk om at dialog kan være konstruktivt. Med bakgrunn i vårt engasjement og den rådende situasjonen er det ingen ting som tilsier at Arbeiderpartiet skulle legge oss på et politisk linjeskifte. Vi mener det samme om bakgrunnen for konflikten.

For øvrig vil vi tilføye at vi mener situasjonen er kompleks og ikke vil kunne løses ved å gå inn på eller tolke rettslige begreper som okkupasjon eller anneksjon. Det er også begrunnelsen for at regjeringen har valgt å omtale sakskomplekset som situasjonen i Vest-Sahara, i samsvar med den ordbruk som benyttes av FNs sikkerhetsråd og FNs generalforsamling, se bl.a Sikkerhetsrådets resolusjon 1783 av 31. oktober 2007 og Generalforsamlingens resolusjon 61/125 av 15 januar 2007. Norge ønsker ikke ensidig å påvirke eller forskuttere utfallet av de fredsbestrebelser og den selvbestemmelsesprosess som er igangsatt i FNs regi. Det hersker ingen tvil om at Sikkerhetsrådet ikke har godkjent noen anneksjon, og forutsetter en selvbestemmelsesprosess i samsvar med FN-pakten.


Vi håper dette var til oppklaring.


Med vennlig hilsen

Arbeiderpartiet

Kathrine Raadim
Internasjonal sekretær    

Topp
Nyheter:

13.07 - 2018 / 13.07 - 2018Ny bok om plyndringen av Vest-Sahara
05.06 - 2018 / 05.06 - 2018Her lyver Marokko i søknaden om fotball-VM
04.06 - 2018 / 04.06 - 2018KLP kaster ut Vest-Sahara-profitør
25.05 - 2018 / 25.05 - 2018Forsvar menneskerettighetene i Vest-Sahara!
18.05 - 2018 / 18.05 - 2018Vennegruppen for Vest-Sahara nekter inklusjon av Vest-Sahara-venner
25.04 - 2018 / 25.04 - 2018Ny rapport avdekker den omstridte fosfathandelen
20.04 - 2018 / 20.04 - 2018UD fortsetter å kreve menneskerettigheter fra Frankrike
11.04 - 2018 / 11.04 - 201830 saharawiske flyktninger døde i flystyrt
10.04 - 2018 / 10.04 - 2018Advokatforeningen veileder om menneskerettighetene
09.04 - 2018 / 08.04 - 2018Fosforregnestykket som ikke går opp
06.04 - 2018 / 04.04 - 2018Karmøy-båt solgt til okkuperte Vest-Sahara
02.03 - 2018 / 02.03 - 2018'Norske' Golden Ocean dropper Vest-Sahara
18.02 - 2018 / 18.02 - 2018Ungdomspartiene besøkte Vest-Saharas flyktningleirer
14.12 - 2017 / 14.12 - 2017Norsk observatør deporteres fra Vest-Sahara
08.12 - 2017 / 08.12 - 2017Ett år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
28.11 - 2017 / 28.11 - 2017Dette selskapet scoret best på rangering om menneskerettigheter
28.11 - 2017 / 27.11 - 2017Rapport: Norske redere mangler interesse for menneskerettighetene
28.11 - 2017 / 28.11 - 2017Alarmerende utvikling for saharawiske politiske fanger
26.11 - 2017 / 26.11 - 2017Søreide skal utfordre Paris på menneskerettighetene
17.11 - 2017 / 27.10 - 2017Vi sender vårt nittende brev til ekspørtør av krigsmateriell


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -