Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Åpent brev til Gahr Støre
letter_norwegian-mfa_06.11.2008_510.jpg

14 norske organisasjoner sendte 6. november brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre med krav om sterkere norsk engasjement for saharawienes rettigheter.
Publisert: 06.11 - 2008 16:35Printerversjon    
Brevet er publisert i hefte utgitt 6. november 2008.

Til
Jonas Gahr Støre
Utenriksminister

Oslo 6. november 2008

Vest-Sahara: På tide med et sterkere norsk engasjement

Vi, undertegnede 14 organisasjoner, henvender oss med dette til Utenriksministeren for å ta opp et spørsmål av stor viktighet for oss. Vi mener det nå er på tide at Norge påtar seg en mer aktiv rolle som pådriver for en løsning på konflikten om Vest-Sahara. Et slikt initiativ må baseres på full respekt for internasjonal lov og saharawienes rettigheter.

Den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara og saharawienes kamp mot okkupasjonen og for sine rettigheter er et tema som opptar stadig flere i Norge i dag, spesielt ungdom og studenter. Dette er også et utenrikspolitisk spørsmål det er tilnærmet tverrpolitisk enighet om i Norge i dag. Alle ungdomspartiene, de største studentorganisasjonene, LO, en rekke fagforbund og ledende norske humanitære organisasjoner har engasjert seg i saken og oppfordret til økt norsk engasjement for saharawienes rettigheter og mot den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara.

Ett av flere eksempler er da 45 norske organisasjoner i mai 2007 på under 24 timer mobiliserte for et felles brev til marokkanske myndigheter med krav om beskyttelse av de saharawiske studentene i Marokko.

Soria Moria-erklæringen fastslår at ”Norge skal være en tydelig fredsnasjon. Regjeringen vil styrke Norges bidrag til å forebygge, dempe og løse konflikter” og at ”sterk oppslutning om FN og folkeretten” skal fortsette å være en av hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Regjeringsplattformen understreker også at å ”[v]idereutvikle FN og folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner” skal være en hovedprioritering. Styrende organer i alle de tre regjeringspartiene har de siste to årene vedtatt klare uttalelser om Vest-Sahara. Vi ser imidlertid få praktiske og politiske resultater av dette fra regjeringens side og mener derfor det nå er på tide med en mer offensiv holdning.  

Vi legger også merke til at det er en klart økende interesse for Vest-Sahara i norsk presse og at det fra humanitære organisasjoner, opposisjonen på Stortinget og pressen selv oppfordres til en mer proaktiv politikk og større synlighet fra regjeringens side i dette spørsmålet.

Norske regjeringer har uttrykt prinsipiell støtte til saharawienes rett til å bestemme over sin egen fremtid. Men denne støtten må følges opp i praksis. Vi mener det er viktig å gå aktivt inn for å få Vest-Sahara høyere opp på den internasjonale politiske og humanitære dagsorden. Marokko må settes under langt sterkere press. Okkupanten haler bevisst ut tiden i håp om at flyktningsamfunnene skal gå i oppløsning og saharawiene og deres støttespillere skal gi opp. Økende utålmodighet i flyktningleirene, i de okkuperte områdene av Vest-Sahara og i Marokko tyder på en økende bevissthet og radikalisering blant saharawiene.

Ledende menneskerettsforkjempere som Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach og Aminatou Haidar advarer om at frustrasjonen, spesielt blant saharawisk ungdom, kan lede til større konfrontasjoner og ny krig.

Organisasjonene bak dette brevet slutter seg til denne vurderingen. I løpet av 2008, har alle våre organisasjoner sendt representanter på besøk til Marokko og Vest-Sahara for å møte saharawiske ungdommer og studenter.

Vi kom alle hjem med det samme inntrykket. Menneskerettighetene brytes systematisk overfor saharawier, særlig overfor de som ytrer seg politisk for rett til selvbestemmelse, både i okkuperte Vest-Sahara, og ved lærestedene i Marokko. Alle de norske delegasjonene, og vårt saharawiske vertskap, var under sterk og synlig overvåkning av politiet under oppholdet i Vest-Sahara.  

Vi ser det som avgjørende at de frustrerte saharawiene som vi traff må gis internasjonal oppmerksomhet, anerkjennelse og støtte. Dessverre skjer det i dag det motsatte. Kynismen og apatien i det internasjonale samfunnet bare øker. Da Ban Ki-Moons forrige personlige utsending til Vest-Sahara, i slutten av april uttalte at uavhengighet for Vest-Sahara i dag var ’urealistisk’, begrunnet han det med at det var et for lite press på okkupasjonsmakten Marokko. Vi er redde for at saharawisk ungdom selv vil tolke appellen om realisme, som en appell om at det er på tide å gå tilbake til krig, som et siste forsøk på å få gjennomslag for sine legitime rettigheter.

Dette skjer samtidig med at situasjonen for saharawiene i eksil forverres. En undersøkelse som ble offentliggjort av Kirkens Nødhjelp i mai, viser at 19 prosent av barn under 5 år i flyktningleirene i Algerie, lider av feilernæring. Situasjonen er altså verre enn i Darfur, der 16 prosent av barna lider av det samme.

Internasjonale og norske næringslivsaktører som Sjøvikgruppen og Gearbulk er fremdeles aktive i okkupert Vest-Sahara. De bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten, til tross for offisiell norsk politikk som fraråder dette. Norske myndigheter må finne måter å aktivt oppfordre dem til å trekke ut sine interesser og avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst. Det er også svært skuffende å registrere at Regjeringen lot anledningen slippe fra seg til å stanse Yara Internationals import av fosfat fra Vest-Sahara i august.
 
Vi mener det er på tide at Norge slår seg sammen med andre land som Sverige og Sør-Afrika og viser en klarere støtte til saharawienes kamp mot okkupasjon og undertrykkelse, og spesielt deres rett til selvbestemmelse og uavhengighet.

Vi krever at Norge
• klargjør overfor norsk, marokkansk og saharawisk offentlighet at Marokkos okkupasjon og anneksjon av Vest-Sahara er ulovlig og uakseptabel.
• utøver sin innflytelse mer proaktivt for å oppnå en løsning som fullt ut respekterer saharawienes fundamentale rett til selvbestemmelse og mulighet for uavhengighet.
• gjenopptar forsøket med å sende en offisiell nordisk delegasjon til de okkuperte områdene for å samtale med ledende saharawiske menneskerettighetsaktivister. Norge bør også protestere kraftig mot at Marokko tre ganger tidligere har nektet de nordiske ambassadene å gjennomføre et slikt besøk.
• arbeider for at Marokko stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara, særlig overfor barn, ungdommer og studenter.
• arbeider for at Marokko etterforsker overgrepene mot saharawiske studenter ved lærestedet i Marrakech i april/mai i år, og rettsforfølger de som står bak.
• arbeider for at saharawiske politiske fanger i marokkanske fengsler løslates og at sannheten om de over 520 ”forsvunne” saharawiene kommer fram.
• følger den Afrikanske Union og formelt anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk. Et første skritt i den retningen bør være å gi Polisario diplomatisk status i Norge.
• oppfordrer Marokko til å oppheve blokaden av Vest-Sahara og tillater parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører å bevege seg fritt i landet.
• arbeider for at FN-styrken MINURSO får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter.
• søker å arbeide for et internasjonalt forbud mot økonomisk samkvem med marokkanske og internasjonale næringslivsinteresser i okkupert område.
• arbeider for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes betydelig og gjøres mer stabil og forutsigbar, både gjennom norsk bilateral bistand men også gjennom FN.
• yter økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp til saharawiene.
• bidrar til å sikre finansiering av tillitsbyggende tiltak for å legge til rette for fremtidig repatriering av flyktningene.Med vennlig hilsen,

Martin Henriksen, leder Arbeidernes Ungdomsfylking
Jim Hansen, leder Counteract TV
Ove Vanebo, formann Fremskrittspartiets Ungdom
Henrik Fjeldsbø, leder Industri og Energis Ungdomsutvalg
Kjell Ingolf Ropstad, leder Kristelig Folkepartis Ungdom
Jens Kihl, leiar Norsk Målungdom
Ingvild S. Reymert, leder Norsk Studentunion
Mari Eifring, leder Rød Ungdom
Christina Ramsøy, leder Senterungdommen
Mali Steiro Tronsmoen, leder Sosialistisk Ungdom
Sigrun Espe, fungerende leder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
Ronny Hansen, leder Støttekomiteen for Vest-Sahara
Henrik Aasheim, leder Unge Høyre
Anne Solsvik, leder Unge Venstre
 


Kopi:
Stortingets Utenrikskomité
De norske ambassadene i Marokko og Algerie
Norges FN-delegasjon i New York    

Topp
Nyheter:

20.05 - 2019 / 20.05 - 2019Journalist-rettssak utsatt til 24. juni
19.05 - 2019 / 19.05 - 2019Deportert fra Vest-Sahara - skulle følge journalist-rettssak
17.03 - 2019 / 17.03 - 2019Risikerer to år i fengsel for Facebook-live-video
05.02 - 2019 / 05.02 - 2019Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget
02.02 - 2019 / 01.02 - 2019Vil du løpe Sahara Marathon i år?
15.01 - 2019 / 15.01 - 2019FN ber Marokko om å løslate Mbarek (62)
30.12 - 2018 / 23.12 - 2018Vest-Sahara ikke del av norsk-marokkansk luftfartsavtale
17.12 - 2018 / 11.12 - 2018Norske selskaper forsikrer en firedel av Vest-Sahara-plyndringen
17.12 - 2018 / 17.12 - 2018Ny rapport: flere rederier etablerer Vest-Sahara-politikk
01.12 - 2018 / 01.12 - 2018Regjeringen med et ørlite stikk til EU
29.11 - 2018 / 29.11 - 2018Verstinger tilbake i Oljefondvarmen
15.11 - 2018 / 15.11 - 2018Oljefondet dumpet halvannen milliard grunnet Vest-Sahara
15.11 - 2018 / 15.11 - 2018Vestlandsfartøy i ny kontrovers
09.11 - 2018 / 09.11 - 2018NTL krever folkeavstemning i Vest-Sahara
08.11 - 2018 / 08.11 - 2018Marokkanske handelstall til Norge forsvinner fra statistikkene
04.11 - 2018 / 08.12 - 2017To år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
22.10 - 2018 / 22.10 - 2018Norske Multiclient benekter rolle i okkuperte Vest-Sahara
13.07 - 2018 / 13.07 - 2018Ny bok om plyndringen av Vest-Sahara
05.06 - 2018 / 05.06 - 2018Her lyver Marokko i søknaden om fotball-VM
04.06 - 2018 / 04.06 - 2018KLP kaster ut Vest-Sahara-profitør


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -