Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Norsk Vest-Sahara-posisjon trukket fram av EU-domstolen
6dd7smara_camp_510.jpg

Norges tolkning av vår handelsavtale med Marokko ble tirsdag trukket fram av generaladvokaten til EU-domstolen, idet han uttalte at Vest-Sahara ikke kunne være del av EU-Marokkos handelsavtale.
Publisert: 15.09 - 2016 11:00Printerversjon    
De fire EFTA-statene har i løpet av de seneste årene klargjort hver for seg at de ikke anser Vest-Sahara å være en del av Marokko - og at de fire statenes handelsavtaler med Marokko derfor ikke omfatter varer fra Vest-Sahara.

Fra norsk side ble dette forklart av daværende Utenriksminister Jonas Gahr Støre, på et spørsmål i Stortingets spørretime i 2010.

Den gode klargjøringen fra norske myndigheters side har fått betydelige konsekvenser og dominoeffekter.

Først førte det til at selskapet som hadde importert fiskeolje fra Vest-Sahara inn til Norge over en tiårsperiode i 2010 ble pålagt ekstratoll fra norske tollmyndigheter. Selskapet, GC Rieber, hadde deklarert den importerte fiskeoljen som om den var marokkansk – og dermed fått tollfritak under handelsavtalen. Norge anerkjenner imidlertid ikke Marokkos tilstedeværelse i Vest-Sahara.

I april ble den norske posisjonen trukket fram i det islandske Alltinget, i et spørsmål om hvorvidt Island var enig med Norges tolkning. Svaret var et entydig 'ja' - Island anser ikke Vest-Sahara som del av handelsavtalen.

Tirsdag denne uken ble i sin tur posisjonene til de fire EFTA-statene, og USA – som alle er tydelige på at Vest-Sahara ikke kan omfattes i handelsavtaler med Marokko – trukket fram av Generaladvokaten i EU-domstolen. Generaladvokaten presenterte da en forberedende analyse for selve domstolen, som senere i høst skal konkludere på rettsprosessen mellom Polisario og EU angående den geografiske utstrekningen av EU-Marokkos handelssamarbeid.

Hans konklusjon er at Vest-Sahara ikke gjelder i EU-Marokkos handelsavtale.

«[Min konklusjon] bekreftes av posisjonene til USA, republikken Island, kongedømmet Norge og den sveitsiske konføderasjon som også anser at Vest-Sahara ikke omfattes av den territorielle anvendelsen til frihandelsavtalene som de har inngått med kongedømmet Marokko», skriver generaladvokaten, og henviser til debatten i Stortinget i 2010.

Bakgrunnen for rettsprosessen er at EU har stikk motsatt holdning til den nordeuropeiske folkerettsbaserte posisjonen. Både Sverige og Nederland har i flere år uttrykt frustrasjon over at EUs handelsavtaler med Marokko har blitt anvendt på varer fra Vest-Sahara. Denne, åpenbart ulovlige, praksisen er tvunget gjennom av Marokkos nære allierte i Paris. Flere røster har advart mot praksisen, inkludert FNs tidligere rettssjef, Europaparlamentets forberedende komiteer og frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara, Frente Polisario.

Europaparlamentets juridiske kontor forsøkte å konkludere på lovligheten av avtalen innen den ble inngått i 2012, men klarte ikke, ettersom det ikke var klart om den ville anvendes i Vest-Sahara. Under høringen i EU-domstolen i juli i år, kom det fram at Europakommisjonen var fullt klar over at den ville brukes der.

Både utenriksminister Støre og Brende har trukket fram at man ønsker at den norske posisjonen knyttet til naturressursaktiviteter i Vest-Sahara kopieres av andre land.
    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -