Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Polisario tilsluttet Genèvekonvensjonene
wall_510.jpg

Vest-Saharas frigjøringsbevegelse er tatt opp som signaturpart i Genevekonvensjonene, melder sveitsiske myndigheter.
Publisert: 15.09 - 2015 12:17Printerversjon    
Genèvekonvensjonene og tilleggsprotokollene er kjernedokumenter i internasjonal humanitærrett. De regulerer væpnet konflikt og har som mål å beskytte sivile og krigsofre.

Polisario Front ble opprettet som frigjøringsbevegelsen av befolkningen i Vest-Sahara mot spansk kolonistyre i 1973, og har representert de saharawiske folk og deres rett til selvbestemmelse siden. Polisario ratifiserte Genèvekonvensjonene allerede i 1975, så hvordan har deres posisjon blitt styrket nå i 2015?

Bli medlem av Støttekomiteen
tn_refugee_camps_510.jpg
Setter du pris på jobben vi gjør for Vest-Saharas folk? Bli medlem av Støttekomiteen!
Les mer
23.juni i år sendte Polisario et brev til sveitsiske myndigheter om at de ville «arbeide for oppfyllelsen av Genevekonvensjonene av 1949 og protokoll 1 i konflikten mot Kongedømmet Marokko». Sveits, som såkalt depositarstat, aksepterte Polisarios deklarasjon og informerte medlemsstatene i konvensjonene om dette i et notat distribuert 26. juni. De informerte at dets tilslutning tok til fra 23. juni.

Dette er en viktig utvikling fordi det synliggjør Polisarios internasjonale anerkjennelse som juridisk autoritet over - og representant for Vest-Sahara. Det er artikkel 96, paragraf 3, av tilleggsprotokoll 1 som er relevant. Der står det:

3. The authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4 [ Link ] , may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary. Such declaration shall, upon its receipt by the depositary, have in relation to that conflict the following effects:
(a) the Conventions and this Protocol are brought into force for the said authority as a Party to the conflict with immediate effect;
(b) the said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Conventions and this Protocol; and
(c) the Conventions and this Protocol are equally binding upon all Parties to the conflict.


Dette er første gang en slik frigjøringsbevegelse får sin deklarasjon under artikkel 96 anerkjent. Les omtale på nettsidene på Geneva Call.

Denne nye utviklingen synliggjør ytterligere at konflikten mellom Marokko og Polisario er bundet av internasjonal humanitærrett.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har gjentatte anledninger understrekt at Marokkos ulovlige okkuapsjon, plyndring av Vest-Saharas naturressurser og innførsel av bosettere i territoriet er i strid med Genèvekonvensjonene. Støttekomiteen kritiserte også Polisario tidligere for å bryte Genvèkonvensjonene ettersom de utover rimelig tid beholdt marokkanske krigsfanger som hadde blitt pågrepet i de okkuperte områdene. De siste fangene ble løslatt i 2005.

At Polisario tas opp som part i Genèvekonvensjonene styrker deres juridiske posisjon og kan være et viktig steg på veien mot selvbestemmelse.  

Utviklingen har vekket harme i Marokko. Sjekk radioreportasje på sveitsisk radio her (på fransk).    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -