Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Miljødirektoratet etterspør fosforstrategi
En rapport fra Miljødirektoratet ber myndighetene om å lage en strategi for forvaltningen av fosfor i Norge.
Publisert: 24.08 - 2015 16:23Printerversjon    
15. juni 2015 publiserte Miljødirektoratet rapporten 'Bedre utnyttelse av fosfor i Norge' på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet.

Direktoratet anbefaler departementet å "arbeide mot en nasjonal målsetting for bedre ressursutnyttelse av fosfor i Norge. For å sikre et godt grunnlag for et slikt mål, anbefaler Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet tar initiativ til å få gjennomført en tverrsektoriell utredning".

Liknende råd ble også gitt i rapporten 'Fosforvarselet' skrevet av Bioforsk på oppdrag fra Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norges Bonde- og Småbrukarlag i 2014.

Marokko kontrollerer 75% av verdens fosforreserver. En del av dette gjennom en gruve de kontrollerer i Vest-Sahaa, som de okkuperer i strid med folkeretten.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -