Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Sosialistisk Ungdom ber om norsk fosforsatsning
SUs landsstyremøte krever at norske myndigheter får øynene opp for framtidens mulige fosforkrise.
Publisert: 28.12 - 2014 15:26Printerversjon    
Uttalelsen under ble vedtatt av SUs landsstyremøte 29-30. november 2014.

Fosforkrisen krever handling!

All matproduksjon avhenger av grunnstoffet fosfor, som finnes i fosforholdige fosfatstein, som brukes til å lage mineralgjødsel. Marokko kontrollerer 75 prosent av verdens fosfatsteinreserver, og en stor del av disse befinner seg i Vest-Sahara som er ulovlig okkupert av Marokko. Dette betyr at det er flere folkerettslige og etiske problemstillinger tilknyttet denne svært viktige ressursen.

I dag gjøres det ikke nok for å gjenvinne fosfor, samtidig som verdens fosfatsteinreserver sakte men sikkert minker. Følgelig vil prisen på mineralgjødsel øke kraftig og føre til at også matvareprisene vil øke globalt. Det er sannsynlig at vår etterspørsel etter fosfor vil være større enn produksjonen, allerede innen 2070. Derfor kan fosforkrisen true den norske og den globale matsikkerheten allerede i vår levetid.

Matproduksjonen vi har i dag overser de store tapene av fosfor, og er derfor ikke bærekraftig. Den norske Støttekomiteen for Vest-Sahara har i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag utviklet en rapport som viser at 80 prosent av alt fosforet som utvinnes av fosfatreservene, går tapt på veien mellom gruven og gaffelen. Store deler forsvinner når det renner ut i hav og elver fra åkrene. Vi krever derfor at norske myndigheter handler før det er for seint, blant annet ved å satse på utvikling av metoder for gjennvinning av fosfat, kartlegge og overvåke de gjenværende fosfatsteinreservene, utvikle en felles nasjonal platform som forener forskningsmiljø og andre relevante aktører rundt et felles bærekraftig mål som sikrer en tryggere fremtid for matproduksjonen.

Forskning på resirkulering av fosfor vil være viktig for at reservene skal vare så lenge som mulig. Slik forskning vil også åpne mange nye muligheter for norsk næringsliv, bidra til å skape grønnere arbeidsplasser og styrke Norges posisjon som en innovativ og verdiskapende aktør på den internasjonale arenaen.

Ettersom mennesker i utviklingsland vil bli de første ofrene for mangel på fosfor og økte matvarepriser, mener vi at Norge har et internasjonalt ansvar til å ta tak i dette problemet og utvikle gode løsninger som vil gagne hele verden. Siden forvaltning av fosfor er grunnlaget for matproduksjonen vår er det alt for viktig til at den kan overlates til kapitalistiske markedskrefter. Sosialistisk Ungdom mener at Norge skal foreslå og jobbe for internasjonale reguleringer gjennom FN-systemet for å sikre et bærekraftig bruk av denne viktige ressursen.

SU krever:
 • At det utvikles en felles nasjonal fosfor-plattform som forener forskningsmiljø, offentlige etater og privat næringsliv rundt felles mål.
 • At det bevilges større ressurser til forskningsmiljø med fokus på resirkulering av fosfor.
 • At det settes et konkret mål for hvor mye av fosfor funnet i organisk avfall, som må tilbakeføres til landbruket, slik det har blitt gjort i Sverige.
 • At utenriksdepartementet for et ansvar om å kartlegge og overvåke de gjenværende fosfatsteinreservene.
 • At Norge tar initiativ til internasjonale reguleringer gjennom FN-systemet. •     

  Topp
  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -