Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Ber om MR-rapportering i alle FN-operasjoner
5880minurso_510.jpg

Ifølge Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter skal Norge "prioritere aktivt" å arbeide for at alle FN-operasjoner skal kunne rapportere på menneskerettighetsovergrep.
Publisert: 27.12 - 2014 22:08Printerversjon    
Regjeringen skal "arbeide aktivt for at alle internasjonale operasjoner gis mandat til å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i området der de opererer", står det i Regjeringens forslag til Stortingsmelding om menneskerettigheter - Meld.St.10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken, - publisert 12. desember 2014.

Regjeringen noterer i meldingen at "mandatet til mange internasjonale fredsoperasjoner, herunder FNs såkalte særskilte politiske operasjoner, inkluderer i økende grad ulike typer tiltak for å fremme menneskerettighetene. Slike operasjoner skal etter sitt mandat ofte overvåke at menneskerettighetene respekteres, og arbeide for å bedre vedkommende lands menneskerettighetsarbeid."

Meldingen har til hensikt å etablere prioriteringer for den norske regjeringens arbeid for menneskerettighetene i utenriks- og utviklingspolitikken.

FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, er den eneste i verden opprettet siden 70-tallet som ikke har et mandat til å rapportere på overgrep. FNs generalsekretær har flere år på rad bedt om en permanent, internasjonal overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -