Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Venstre: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara
venstre_510.jpg

Venstres landsstyremøte vedtok i dag en uttalelse der det ytres bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.
Publisert: 07.12 - 2014 14:20Printerversjon    
Uttalelsen nedenfor ble 7. desember 2014 vedtatt av Venstres landsstyre.

Uttalelse: Stans oljeletingen utenfor Vest-Sahara
Det amerikanske selskapet Kosmos Energy starter i løpet av kort tid oljeleting utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. Det franske selskapet Total har fått tildelt blokker og forbereder tilsvarende boring. Venstre ser med bekymring på at selskaper som Total bidrar til å legitimere den marokkanske okkupasjonen og krever at de umiddelbart trekker seg ut av Vest-Sahara.

Vest-Sahara har status som Afrikas siste koloni, og størstedelen av territoriet har siden 1975 vært okkupert av Marokko. Halvparten av den saharawiske befolkningen lever som flyktninger i leirer i ørkenen i sydlige Algerie. Den andre halvparten lever under konstant press og uten å få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter i de okkuperte områdene. Det rapporteres om brudd på menneskerettigheter, og okkupasjonsmakten har bygget en mur gjennom Vest-Sahara som begrenser sarawienes mulighet til å bevege seg fritt i eget hjemland.

Den marokkanske okkupasjonen er klart folkerettsstridig, og derfor har Statens pensjonsfond utland tidligere solgt seg ut av selskaper som har lett etter olje i Vest-Sahara. Venstre krever at denne praksisen også følges når det kommer til Total, hvor oljefondet investerte over milliarder ved utgangen av fjoråret.

Venstre ser det som særlig viktig at det sendes et tydelig signal til Total som er et av verdens største oljeselskaper. Når et så stort selskap går inn og driver oljeleting er det med på å legitimere den marokkanske okkupasjonen. Folkeretten er klar på at det å drive ressursutvinning i et Vest-Sahara er i strid med folkeretten, så lenge folket i territoriet selv ikke ønsker det. Vest-Saharas folk protesterer kraftig mot Totals planer.

Venstre krever at:
• Etikkrådet foretar en gjennomgang av Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskap som driver oljeleting eller utvinning i Vest-Sahara.

• Norske myndigheter legger økt press på FN for å rapportere på overgrepene som finner sted i territoriet.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -