Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Nei til EU: "Stopp EUs tyvfiske i okkuperte Vest-Sahara"
neitieu_510.jpg

Nei til EU fordømmer EUs sabotasje av FNs fredsarbeid gjennom sitt tyvfiske i Vest-Sahara. Uttalelse fra styret i Nei til EU, 23. mai 2014.
Publisert: 15.06 - 2014 12:47Printerversjon    
Resolusjonen nedenfor ble vedtatt av styret til Nei til EU, 23. mai 2014.

Stopp EUs tyvfiske i okkuperte Vest-Sahara

Nei til EU fordømmer EUs sabotasje av FNs fredsarbeid gjennom sitt tyvfiske i Vest-Sahara. Vi appeller til norske myndigheter om å ta opp dette folkerettsovergrepet med allierte i Europa. Kortsiktige økonomiske interesser skal ikke trumfe et klart og tydelig forsvar for de mest grunnleggende rettighetene til et okkupert, fordrevet og undertrykket folk.

Vest-Sahara har vært delvis okkupert av Marokko siden 1975. Territoriet er på FNs lister over gjenværende koloniområder, og Marokkos krav på området er avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. I mai er det ventet at EUs flåte vil returnere til Vest-Sahara etter en over to års pause.

FNs har uttrykt at videre utnyttelse av naturressursene i Vest-Sahara vil være ulovlig dersom det saharawiske folk selv ikke ønsker det. Det er åpenbart at de ikke ønsker EU-flåten velkommen til de marokkansk-okkuperte farvannene

30. april gikk Vest-Saharas jordbruksminister hardt ut mot EUs framferd i et møte blant AUs fiskeriministre i Addis Abeba. «Vi uttrykker vår dype bekymring og sterkeste fordømmelse av den fortsatte plyndringen av saharawiske fiskeressurser begått av marokkanske okkupasjonsmyndigheter og av EU», uttalte jordbruksministeren. Vest-Sahara er en medlemsstat av den Afrikanske Union.

Han påpekte at EUs plyndring av Vest-Sahara direkte berører ernæringsituasjonen for saharawiene, og «framfor alt [er] en alvorlig trussel mot å finne en politisk løsning på spørsmålet om avkoloniseringen av Vest-Sahara».

Den norske holdningen i konflikten i Vest-Sahara har nettopp vært å ikke undergrave FNs arbeid ved å støtte opp under de marokkanske posisjonene. Norge fraråder næringsliv i Vest-Sahara av folkerettslige grunner, og UD og NHD har i år kommet med uttalelser i år som bygger videre på den viktige frarådningspolitikken som ble utviklet fra UD i 2002. Nordiske stater i EU sier at EU handler folkerettsstridig, men har ikke lyktes å få flertall i sine krav om å forhindre EU-fisket. Ironisk nok ble fiskeriavtalen vedtatt av Europaparlamentet 10. desember 2013, på FNs menneskerettighetsdag og på årsdagen for Nobels Fredspris-tildelingen til unionen.

«Det er åpenbart at en avtale som ikke skiller mellom farvannene i Vest-Sahara og i Marokko vil komme til å bryte folkeretten», uttalte verdens største autoritet på lovligheten av slikt næringsliv i Vest-Sahara – den tidligere lederen av FNs juridiske avdeling.

Å betale Marokko en milliard kroner hvert fjerde år for å fiske i Vest-Sahara er åpenbart en hån mot de prinsippene EU hevder å være bygget på.

Marokkos og EUs handelsrelasjoner er regulert gjennom en assosieringsavtale fra år 2000. Den avtalen presiserer ikke at Vest-Sahara er ekskludert fra handelssamarbeidet. Den mangelen har nå fått konsekvenser for en ny protokoll til avtalen, for handel med jordbruks- og fiskeriprodukter som trådte i kraft i 2012. Det er full splittelse internt i EU om produkter fra Vest-Sahara kan gis tariffreduksjon på EU-markedet under EU-Marokko-avtaleverket. I 2014 er EU og Marokko i intense forhandlinger om et såkalt DCFTA-avtale mellom de to partene. Gjennom dette vil Marokko integreres i det indre marked, men fortsatt uten å presisere at Vest-Sahara er ekskludert. Saharawiske folk er gjennom alle disse forhandlingene fullstendig tilsidesatt.

Blant Vest-Saharas folk ses EU ikke på som et prosjekt som bidrar til fred og solidaritet. Snarere motsatt: Saharawier vurderer EU som en av årsakene til at lidelsene til folket fortsetter. Samtidig som EU fratar lokalbefolkningen en viktig næringskilde gjennom å fiske i vannet utenfor Vest-Sahara.

Kilder
Om Norges Regjering:
Statssekretær Bård Glad Pedersen, 2014, http://radio.nrk.no/serie/dagsnytt/npub12014814/18-03-2014
Næringsminister Monica Mæland, 2014, https://www.vest-sahara.no/a1x2076

Om Vest-Sahara-ministeren:
http://www.spsrasd.info/en/content/sadr-warns-against-moroccan-and-eu-plunder-saharawi-fishing-resources

FNs juridiske vurdering: www.arso.org/Olaeng.pdf

Om FN-juristens klare tale:
http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20081205pretoriawesternsahara1.pdf    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -