Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Europeisk Ungdom krever økt innsats for Vest-Sahara
karlsen_due_510.jpg

Landsmøtet til Europeisk Ungdom vedtok i helgen en uttalelse som krever at EU og Norge trapper opp innsatsen for rettighetene til Vest-Saharas folk.
Publisert: 10.03 - 2014 21:48Printerversjon    
                                                                       (Foto Annette Karlsen)

Resolusjon
Europeisk Ungdom, landsmøte 9. mars 2014
Vedtatt enstemmig.

Støtt rettighetene for Afrikas siste koloni

Resolusjon fremmet av Rogaland Europeisk Ungdom

Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Når Vest-Sahara fortsatt var en del av Spania, høsten 1975, rykket marokkanske styrker inn i Vest-Sahara. Innbyggerne fra Vest-Sahara, saharawiene, flyktet østover under marokkanske bombeangrep gjennom et av Saharas mest ugjestmilde strøk. Okkupasjonen ble fordømt av FN.

Som en konsekvens av dette møtte marokkanske styrker motstand fra frigjøringsbevegelsen Polisario. Etter en 16 år lang væpnet konflikt inngikk partene en avtale om våpenhvile i 1991. Avtalen skulle føre til en folkeavstemning om Vest-Saharas selvstendighet i løpet av 1992. FN-operasjonen MINURSO ble opprettet for å overvåke våpenhvilen, og skulle sikre gjennomføringen av folkeavstemningen. Per dags dato har denne folkeavstemningen enda ikke blitt avholdt.

Rundt 165.000 saharawier lever i dag i flyktningleirer i Algerie, og er totalt avhengige av humanitær hjelp. På flere områder er ikke hjelpen tilstrekkelig, og fire av ti barn under fem år lider av kronisk underernæring.

Vest-Sahara er i dag delt i to av en 2200 kilometer lang mur oppsatt av den marokkanske hæren. Langs denne muren ligger det rundt en million miner som er utplasser av Marokko – som unnlater å signere FNs landminekonvensjon sDen marokkanske regjeringen har gitt utrykk for at de ikke ønsker et Vest-Sahara som ikke er styrt av Marokko. Europaparlamentet har i en serie resolusjoner siste året ytret bekymring over de alvorlige overgrepene begått av marokkanske myndigheter i Vest-Sahara. FNs MINURSO-operasjon står som tause vitner til overgrepene, da de er eneste FN-styrke siden 70-tallet som ikke har et mandat til å overvåke overgrep. I april 2014 skal MINURSOs mandat opp til ny vurdering av FNs Sikkerhetsråd.

Derfor er sanksjoner og politiske virkemidler det som bør benyttes for å presse Marokko til slutte okkupasjonen og respektere grunnleggende menneskerettigheter

Europeisk Ungdom mener at:

• EU og Norge må stille krav til FN om gjennomføring av folkeavstemningen om Vest-Saharas selvstendighet
• EU bør samle seg om et felles krav til FNs Sikkerhetsråd om at MINURSO må få mandat til å overvåke og rapportere på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
• EU og Norge må øke bistanden til de saharawiske flyktningene i Algerie EU må arbeide for at Marokko slutter seg til FNs landminekonvensjon.
• EU må opprettholde sitt samarbeid med Marokko, men være tydelig i sine handelsavtaler på at slike avtaler kun gjelder Marokko. EUs nåværende og kommende handelsavtaler med Marokko kan ikke anvendes på områder som ligger utenfor Marokkos internasjonalt anerkjente grenser.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -