Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Rogaland Arbeiderparti med Vest-Sahara-krav
Teksten under ble vedtatt av Rogaland Arbeiderparti på deres årsmøte i 2013.
Publisert: 04.03 - 2014 14:32Printerversjon    
Anerkjenn Vest-Sahara!  

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Siden 1975 har størstedelen av det ikke-selvstyrte området vært under marokkansk okkupasjon. Den internasjonale domstolen i Haag sin rådgivende uttalelse og mer enn 100 resolusjoner i FNs generalforsamling og sikkerhetsråd bekrefter saharawienes rett til selvbestemmelse.  

Den saharawiske befolkningen er delt i to. Den ene halvparten lever under brutal okkupasjon i Vest-Sahara. Den andre har tilbrakt de siste fire tiår i flyktningleirer i den algeriske ørken. I leirene vokser barn opp uten fremtidsutsikter. Der avhenger alt og alle av verdenssamfunnets bistand og nødhjelp. I økonomiske krisetider kuttes det i bistandsbudsjettene. Fire av ti barn er kronisk underernærte og matrasjonene er skrinne. For ambisiøse ungdommer er det vanskelig å akseptere en tilværelse uten fremtidsutsikter og viljen til konfrontasjon ligger latent hos mange.

Fra 1975-1991 var det væpnet konflikt mellom POLISARIO og Marokko. Tusenvis mistet livet i stridighetene. Etter krigen ble saharawiene lovet en folkeavstemning som kunne gi dem selvstendighet. Denne folkeavstemningen har aldri funnet sted.  

I de okkuperte områdene er saharawiene annenrangs innbyggere i eget land. Store bosettingsstrømmer fra Marokko har gjort disse til en diskriminert minoritet. De utsettes for en systematisk assimileringspolitikk på skole og universitet. Å flagge med deres nasjonale farger er strengt forbudt. Aktivister og deres familie trues og fengsles vilkårlig for politisk aktivitet og i særdeleshet agitasjon for et fritt Vest-Sahara. Da flere tusen saharawiere samlet seg for å protestere mot de stadig forverrede sosiale forholdene ved Gdeim Izik i 2010, ble de møtt med vannkanoner og brutalitet. Våren 2013, etter 27 måneder i varetekt, ble enkelte av arrangørene av 2010-protestene dømt til livstid i fengsel, i en marokkansk militær domstol.Norge fraråder enhver næringsaktivitet i de okkuperte områdene. Likevel finnes det fortsatt norske selskaper som bistår Marokko i plyndringen av Vest-Sahara. Oljefondet investerer i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, til tross for at Finansministeren allerede våren 2005 ekskluderte selskaper i territoriet. «Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara», uttalte regjeringen og påpekte at oljeletingen «kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess».

På sin side har EU inngått en folkerettsstridig landbruksavtale med Marokko som inkluderer import av varer fra okkuperte Vest-Sahara. En lignende fiskeriavtale ble vedtatt i EU i 2013. Dette til tross for at EU-parlamentets egne jurister konkluderte i 2009 med at slike handelsavtaler er folkerettsstridige.  

I en tid da fredsforhandlingene mellom partene mangler realitet og tiden er i ferd med å renne ut for Vest-Sahara, er det på tide med nye grep. Å anerkjenne Vest-Sahara er en politisk handling. Om lag 80 land har til nå anerkjent landet som selvstendig. Det krever Stavanger Arbeiderparti at også Norge gjør.  

Rogaland Arbeiderparti krever:
• At Norge legger økt politisk press på Marokko for at det saharawiske folks legitime rett til selvbestemmelse blir respektert.
• At Norge dobler den humanitære bistanden til de saharawiske flyktningene.
• At Norge tar initiativ overfor andre nordiske land om et felles framstøt for at MINURSOs mandat utvides til å inkludere overvåkning av menneskerettighetene.
• At Norge entydig fraråder all norsk samhandel med og næringsliv i Vest-Sahara.
• At Marokko øyeblikkelig løslater alle saharawiske politiske fanger.
• At Arbeiderpartiet tar initiativ overfor søsterorganisasjoner i Europa om at de må slutte å undergrave saharawienes rettigheter.
• At Norge anerkjenner Den saharawiske arabiske demokratiske republikk.
    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -