Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Dyp uro for EU-pakke
camps8_510.jpg

EUs avtaleplaner med fire arabiske land vekker bekymring: Fire arabiske stater har innledet samtaler med EU om et svært omfattende frihandelssamarbeid. Avtalene er pakket inn i fine ord, men kan inneholde mange fallgruver for folkene i Nord-Afrika, særlig saharawiene fra okkuperte Vest-Sahara.
Publisert: 01.01 - 2013 20:19Printerversjon    
Artikkelen er publisert i Megafon (2/2012), Ungdom mot EUs medlemsblad.
Kan lastes ned her. (38 Mb)

Av Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara

Lær deg uttrykket først som sist: ’Deep and Comprehensive Free Trade Agreement' (DCFTA). Planene er helt i oppstarten, og er knapt nevnt i europeiske medier. Det er et nytt avtaleverk som nå skal selges inn overfor regjeringene i Egypt, Tunisia, Jordan og Marokko.

Europakommisjonen presenterer offentlig pakken som en ”belønning” for hvordan de fire landene har møtt den arabiske våren. At planene startet lenge før den arabiske våren, mens Tunisia og Egypt fortsatt var diktaturer, nevnes ikke. Det er hittil lite kjent hva det er tenkt at avtalene til slutt skal inneholde.

Gjennom DCTFA-samarbeidet, dersom det blir en realitet, vil assosiasjonslandene bli tettere integrert med EUs indre marked. De får større muligheter for å eksportere sine varer til EU, og for å få økte europeiske investeringer. Til gjengjeld vil EUs medlemsstater få bedre innpass på markedet i samarbeidslandene. Det høres i utgangspunktet uproblematisk ut, men det er en lang rekke dilemmaer rundt det en vet om den lite omtalte prosessen så langt.

* Støttekomiteen for Vest-Sahara er en norsk medlemsorganisasjon som forsvarer saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet.
* Støttekomiteen har arbeidet med problematikk rundt Vest-Sahara i EU-systemet i en årrekke, og innkasserte sinstørste politiske seier i desember 2011, da Europaparlamentet nedstemte en folkerettsstridig fiskeriavtale i de okkuperte
områdene. Dette var den første handelsavtalen Europaparlamentet har stanset, som Støttekomiteen hadde arbeidet mot i seks år.
* Støttekomiteen har ikke et standpunkt i spørsmålet om Norges eventuelle medlemskap i EU.
* Les mer om organisasjonen på www.vest-sahara.no, og om kampanjen mot EU-fisket på www.fishelsewhere.eu
42 sivilsamfunnsorganisasjoner fra Nord-Afrika og Midtøsten uttrykte overfor Europakommisjonen sin bekymring for avtaleplanenei februar i år. ”EU fortsetter
å tvinge fram en handels- og investeringsagenda som har vist seg å være i strid med utviklingsbehovene for dets partnerland”, skrev organisasjonene om DCFTA-planene. De påpeker at handelssamarbeidets hovedagenda er å legge til rette for de europeiske næringsinteressene, og at de arabiske folkenes politiske og økonomiske utvikling vil trues. De appellerer til åpenhet rundt forhandlingene, og deltakelse fra sivilsamfunnet i de fire statene.

Vest-Sahara-komplikasjoner
Et tilbakevendende problem, og som det blir stadig mer debatt om i EU, er hvordan unionen forholder seg til sitt naboland i sørvest, Marokko. På grunn av okkupasjonen av Vest-Sahara, er Marokko det eneste landet i Afrika som ikke er med i Den afrikanske union. Likevel har Marokko seilt opp som en av de næreste partnerne til EU, og er unionens største bistandsmottaker.

Problemet er imidlertid at EUs bistandsog handelssamarbeid med Marokko ikke definerer at Vest-Sahara skal ekskluderes fra samarbeidet. Dermed integreres svært kontroversielt næringsliv i det ressursrike og okkuperte Vest-Sahara stadig tettere inn i Marokkos – og EUs – økonomi. Næringslivet i disse områdene – som norske regjeringer har advart mot – medfører svært alvorlige politiske konsekvenser, ved å støtte opp under Marokkos grunnløse suverenitetskrav over Vest-Sahara. Mens EFTA-stater og USA sørger for å ekskludere Vest-Sahara fra sitt handelssamarbeid med Marokko, strekker EU seg langt for å ignorere at Vest-Sahara i det hele tatt eksisterer.

“Utviklingen er svært alvorlig, ettersom det vil bidra til å øke EUs handelssamarbeid
ikke bare med Marokko, men også med okkuperte Vest-Sahara”, uttaler Sara Eyckmans i den internasjonale Vest-Sahara-organisasjonen Western Sahara Resource Watch.

”Det er en risiko for at det åpnes for store muligheter for at europeiske selskaper – alt fra banker til jordbruksselskaper – kan operere ulovlig i de okkuperte områdene. Hittil ser det ikke ut til at en eneste rettslig betenkning har blitt gjort i de innledende DCFTA-planene. Ettersom det saharawiske folk åpenbart vil være uenige i en slik avtale, kommer den til å være folkerettsstridig fra dag én”, advarer Eyckmans.

FNs og Europaparlamentets jurister har definert at naturressursaktiviteter i  est-Sahara vil være folkerettsstridig dersom saharawiene ikke tas med på råd. Marokkos krav på Vest-Sahara er avvist av den internasjonale domstolen i Haag.

Europakommisjonen har siden januar i år testet ut Marokkos vilje til å gå videre med forhandlinger rundt de tematiske områdene som en DCFTA vil innebære. Innholdet i kommisjonens mandat er ennå ikke blitt gjort kjent, men de er forventet å inneholde liberalisering av tjenester og jordbruks-, og fiskeriprodukter, i tillegg til investeringsbeskyttelse og åpning for anbudstilbud fra europeiske selskaper. Avhengig av disse første sonderingene, er det forventet at formelle forhandlinger vil starte andre halvdel av 2012.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -