Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Aftenbladet: Nekter å svare på spørsmål om omstridt militæreksport
aftenbladet_20.08.2012ab_510.jpg

Tau-bedriften Comrod har i to og et halvt år latt være å svare på spørsmål om salg av militært utstyr til Marokko. Slik eksport er ikke lov. Grunnen er landets okkupasjon av Vest-Sahara. Stavanger Aftenblad, 20. august 2012.
Publisert: 25.08 - 2012 16:15Printerversjon    
Saken nedenfor sto på trykk i Stavanger Aftenblad, 20. august 2012.
Last ned saken her (pdf), side 1, side 2.


Nekter å svare på spørsmål om omstridt militæreksport

Tau-bedriften Comrod har i to og et halvt år latt være å svare på spørsmål om salg av militært utstyr til Marokko. Slik eksport er ikke lov. Grunnen er landets okkupasjon av Vest-Sahara.

aftenbladet_20.08.2012ab_300.jpg– Vi har fortsatt ikke fått skikkelig svar på spørsmål om eksporten til Marokko – selv om vi har purret utallige ganger. Etter at vi sendte rekommandert brev hjem til alle styremedlemmene i fjor høst, fikk vi svar der ingen av våre spørsmål besvares. Det er sjelden jeg har opplevd en bedrift med en sånn mangel på åpenhet, sier Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Støttekomiteen arbeider for å skape «kunnskap og engasjement rundt situasjonen for befolkningen i Vest-Sahara», ifølge Hagen. Vest-Sahara er okkupert av Marokko, og dette regnes som et brudd på folkeretten (se egen sak).

Det var i 2010 at Comrod ifølge NRK fortalte at selskapet blant annet eksporterte antenner til marokkanske politistyrker. Salg til hæren skal ha blitt gjort ved at antennene er solgt til USA og så videresolgt til Marokko.

Slutt med handel
– Comrod forholder seg ikke til sitt samfunnsansvar som resten av norsk næringsliv gjør. Så å si all norsk samhandel med de okkuperte områdene har sluttet, sier han.

Støttekomiteen har i mange år arbeidet med å få norsk næringsliv vekk fra Vest-Sahara. I dag har, ifølge Hagen, all annen norsk handel i de okkuperte områdene opphørt. Norske myndigheter har også frarådet norsk næringsvirksomhet
i dette området.

– Det har vært snakk om store norske engasjementer som stort sett er avsluttet. Jeg ser det som innlysende at et hvilket som helst norsk selskap ville vurdert de etiske aspektene ved å støtte opp under et diktatur og ved sin tilstedeværelse bidra til å forlenge okkupasjonen, sier Hagen. Når det gjelder Comrod er det ikke snakk om vanlige næringslivsinvesteringer, mener han.

– Dette er strategisk krigsmateriell som kan være brukt av okkupasjonsstyrkene. Det er umulig for oss å vite ettersom de er så hemmelighetsfulle og ikke vil svare for om utstyret har vært brukt i Vest-Sahara.

Skriftlig svar
Ole Gunnar Fjelde, administrerende direktør i Comrod, sier at bedriften har svart støttekomiteen skriftlig.

– Jeg tar til etterretning at Støttekomiteen for Vest-Sahara ikke synes å være fornøyd med svaret som er oversendt fra Comrod, sier han. Støttekomiteen oppgir at svaret de har mottatt på åtte spørsmål om salg til Marokko er dette: «Som børsnotert selskap har vi strenge krav til hvordan og hva vi kommuniserer utad. Comrod kan derfor ikke svare på deres henvendelse.»

Fire mer generelle spørsmål om eksport og samfunnsansvar besvares slik:  «Det er vanligvis urealistisk for en mindre komponentleverandør som Comrod å forsøke å styre sluttbruken ettersom selskapet kun unntaksvis er i direkte kontakt med sluttbrukeren. Comrod respekterer norske eksportbegrensninger. Ingen av antennene er omfattet av departementets eksportkontrolliste.»

Hilde Wallacher, forsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo, mener dette er et eksempel på svakheter i norsk kontrollregelverk.

– Ved å eksportere via en av våre allierte er det mulig for bedrifter å eksportere varer til områder vi aldri ville eksportert til direkte. Det amerikanske regelverket er mye mer fokusert på amerikansk sikkerhetspolitikk enn humanitære hensyn. Hovedproblemet med forsvarseksport til Marokko mener hun er okkupasjonen av Vest-Sahara.

– Ved å støtte opp under okkupasjonen bidrar man til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Dette er allment kjent og burde vært nok til å heise rødt flagg.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -