Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Firdarussen støttar fridom frå overgrep
firdaruss_510.jpg

Firdarussen hadde revy i februar. "For russen er det viktig å vise at vi ikkje berre driv med ”tull og fjas”, og vel difor å la delar av overskotet gå til to viktige saker. Ein lokal og ein internasjonal, til støtte for folk som treng fridom frå overgrep i Vest-Sahara og i Sogn og Fjordane. Fjordabladet, 21. august 2012.
Publisert: 29.08 - 2012 18:45Printerversjon    
fjordabladet_21.08.2012_350.jpgFjordabladet
21. august 2012.

Pengesummane kanaliserast gjennom Støttekomiteen for Vest Sahara og Krisesenteret i Sogn og Fjordane. Organisasjonane arbeider med saker som ikkje er so mykje oppe i media, og det var viktig for vårt val. Kvar av organisasjonane har difor fått 15 842 kroner.

- Okkupasjonen av Vest-Sahara fører daglig til alvorlige overgrep mot et forsvarsløst folk, uten at det får oppmerksomhet fra det internasjonale samfunn. Støtten fra Firdarussen er gledelig og viktig for arbeidet med å skape blest om konflikten og menneskerettsovergrepene, seier Erik Hagen, dagleg leiar i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

- Dette er ikke bare en pengegave, men også et viktig tegn på solidaritet og støtte. Folket i Vest-Sahara kjemper en fredelig kamp for frihet fra undertrykkelse og okkupasjon. Hadde Norge vært okkupert, ville slike bidrag fra ungdommer fra fjerne himmelstrøk være verdt langt mer enn pengene, sier Hagen.

Støttekomiteen for Vest-Sahara er ein norsk organisasjon som arbeider for å fremje rettigheitane til folket i Vest-Sahara. Organisasjonen sprer informasjon om overgrepa frå marokkanske myndigheiter, og jobbar for at rettane til folket vert sett på dagsorden i EU, FN og i Oslo. Støttekomiteen jobbar ogso for auka internasjonal humanitær bistand til flyktningleirer i Algerie, der halvparten befolkninga i Vest-Sahara har flykta frå den marokkanske okkupasjonen.

Krisesenteret i Sogn og Fjordane er eit lågterskeltilbod der kvinner og menn, saman med sine born, anonymt, utan å bli mistenkjeleggjort, utan å bli overvaka eller sjukeleggjort kan søkje tilflukt for å berge liv og helse. På Krisesenteret er du trygg og du vil få den hjelpa du treng. Du kan vende deg til Krisesenteret utan timeavtale eller tilvisning frå lege eller andre instansar. Det finnes bortimot 50 krisesenter i Noreg. Alle som er utsett for vald i nære relasjonar har rett til eit krisesentertilbod.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -