Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
ALT gir bidrag til Støttekomiteen for Vest-Sahara
6dd7smara_camp_510.jpg

Forbundsstyret i ALT har vedtatt å gi kr. 20.000 til Støttekomiteen for Vest-Sahara. – Organisasjonen gjør et svært viktig arbeid for menneskerettighetene i en konflikt som får alt for lite oppmerksomhet. Deler av midlene skal brukes på organisasjonens internasjonale påvirkningsarbeid, sier forbundsleder Charlotte Dyrkorn.
Publisert: 12.06 - 2012 13:44Printerversjon    
ALT (Administrative, ledende og tekniske stillinger)
12. juni 2012
http://www.alt.no/article.aspx?ID=214&Page=1

Vest-Sahara er et okkupert land der menneskerettighetene brytes daglig. På forbundsstyremøtet 7. juni redegjorde daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen, for det alvorlige overgrepene som Marokko har begått mot det saharawiske folk.

Støttekomiteen er en medlemsorganisasjon stiftet i 1993, som sprer informasjon om den marokkanske okkupasjonen av landet Vest-Sahara. De viktigste kampanjeområdene har vært å stanse de utenlandske selskapene som jobber for marokkanske myndigheter inne i de okkuperte områdene, og å legge press på Marokko når alvorlige overgrep til stadighet blir begått overfor den saharawiske sivilbefolkningen.

Organisasjonens mål er at det saharawiske folk skal få utøve sin legitime rett til selvbestemmelse, og delta i en folkeavstemning om landets fremtid, slik den er nedfelt i en lang rekke FN-resolusjoner. De bidrar også til å fremme rettighetene til saharawiske arbeidere som er diskriminert på sine arbeidsplasser.
Støttekomiteen har jobbet like mye på den internasjonale arena som i Norge. I 2011 var de med å koordinere arbeidet som sørget for at EUs folkerettsstridige rovfiske i de okkuperte områdene tok slutt. Dette var første gang Europaparlamentet stanset en av EUs handelsavtaler. Fiskeriavtalen brøt med saharawienes selvråderett over sine egne naturressurser.

Det er denne type arbeid som forbundsstyret i ALT 7. juni bevilget å støtte. Kr. 10.000 av gaven er frie midler, mens de resterende 10.000 er øremerkete til det internasjonale arbeidet for å stanse Marokkos folkerettsstridige handelssamarbeid i Vest-Sahara.

- Støttekomiteen har med svært små ressurser og stor frivillig innsats vært med på å legge betydelig press på Marokko og det internasjonale samfunn, sier forbundsleder Charlotte Dyrkorn.

Dyrkorn understreker at finnes knapt finnes utenrikspolitiske spørsmål som det er mer enighet om i Norge, og at alle partier har uttrykt støtte for saharawienes sak.

Saharawienes rettigheter saboteres både i FN og i EU på grunn av Marokkos nære allierte, Frankrike.

For å lese mer om Støttekomiteens arbeid så kan du besøke Støttekomiteens norske nettsider på www.vest-sahara.no    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -