Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Sene uttrekk tvinger Etikkrådet til nye rutiner
Etter at Oljefondets etikkråd har anbefalt Finansdepartementet å kaste ut et uetisk selskap, kan tiden fort begynne å løpe. Hva om faktagrunnlaget endres i mellomtiden?
Publisert: 06.06 - 2012 08:49Printerversjon    
Da Oljefondet kastet ut FMC fra sine porteføljer, meldte FMC at faktaene i saken hadde endret seg, og at de aldri skulle vært ekskludert fra fondet. FMC har imidlertid ennå ikke dokumentert at de har avsluttet samhandelen med Vest-Sahara.

Episoden illustrerte likevel en trend som blir stadig mer aktuell: når Finansdepartementet benytter svært lang tid på å behandle saker som Etikkrådet har konkludert på, hva skjer da hvis faktaene har endret seg i mellomtiden?

Utdraget nedenfor er fra Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011.

Innst. 361 S (2011–2012)
Kildedok: Meld. St. 17 (2011–2012)
Dato: 31.05.2012
Utgiver: finanskomiteen
Sidetall: 48

En kan ikke utelukke at det skjer endringer i selskapers atferd eller produksjon i tiden etter at en tilråding er avgitt til Finansdepartementet, men før utelukkelsen kunngjøres. Informasjon om slike endringer kan være krevende å fange opp. I ett tilfelle i 2011 hevdet et utelukket selskap (FMC) at forholdet som dannet grunnlaget for utelukkelse, kjøp av fosfat fra Vest-Sahara, var opphørt på det tidspunktet utelukkelsen ble kunngjort. Etikkrådet innledet straks dialog med selskapet for å bringe faktum på det rene. Per 22. mars 2012 har selskapet ikke kommet med ny informasjon i saken. Etikkrådet har utarbeidet nye rutiner for overvåking av selskaper hvor tilråding er avgitt for å oppdage eventuell ny informasjon som er vesentlig for tilrådingen og som i så fall meddeles departementet. Departementet har også gått gjennom og endret sine rutiner. Likevel utgjør dagens system en kilde til operasjonell risiko, og det kan ikke utelukkes at det vil kunne forekomme at nedsalg gjøres for forhold som er avsluttet på nedsalgstidspunktet. Dette vil kunne påføre det berørte selskapet ufortjent omdømmeskade. Linjen med stor åpenhet om departementets beslutning og lange og detaljerte tilrådinger vil i slike tilfeller kunne virke uheldig for selskapene.
    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -