Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
PRESS: Stopp okkupasjonen av Vest-Sahara!
press_save_the_children_510.jpg

Landsstyremøtet til PRESS (Redd Barna ungdom) vedtok i helgen en uttalelse med krav om at Norge må legge økt press på Marokko.
Publisert: 15.03 - 2012 19:54Printerversjon    
Uttalelsen nedenfor ble vedtatt av landstyret til PRESS (Redd Barna ungdom), 10. mars 2012

Stopp okkupasjonen av Vest-Sahara
Vest-Sahara har status som FNs siste uløste kolonispørsmål og blir ofte kalt Afrikas siste koloni. Landet ble frigjort fra spansk kolonistyre i 1975, men ble samme år okkupert av nabolandet Marokko. Etter en langvarig krig mellom Marokko og den saharawiske frigjøringsbevegelsen Polisario måtte 160 000 mennesker flykte fra Vest-Sahara. Disse har nå bodd i flyktningeleirer i Algerie i 30 år og er helt avhengige av bistand fra EU og FN. Denne situasjonen er uholdbar og medfører grove brudd på menneskerettighetene og barns rettigheter. PRESS mener at norske styresmakter bør øke det internasjonale fokuset på Marokko sine overgrep og arbeide for å få en slutt på den ulovlige okkupasjonen.

Etter våpenhvilen i 1991 har FN operasjonen Minurso hatt som mandat å gjennomføre en folkeavstemming som følge av en signert avtale mellom Marokko og Polisario. Ingen av forslagene FN har kommet med har blitt akseptert av Marokko. Samtidig støtter ikke USA og Frankrike saharawiarane sitt krav om selvstendighet, og det blir lagt lite internasjonalt press på Marokko. Å motarbeide en folkeavstemming er i strid med folkeretten. Vest-Sahara er medlem av den Afrikanske Union og er anerkjent av cirka 70 land. Gjennom internasjonal anerkjennelse får spørsmålet om Vest-Sahara økt status.

Brudd på menneskerettigheter
Marokko har bygd en mur inne på okkupert land, som er tre ganger så lang som muren inne på Vestbredden. Denne muren bryter klart med folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter. PRESS krever derfor at muren rives og de ulovlige bosetningene trekkes ut fra okkupert land. Studenter fra Vest-Sahara opplever daglig trakassering og vold fra regjeringen og marokkanske lærere nekter å undervise studenter fra Polisario. Dette for å hindre ungdommer fra Vest-Sahara i å få en utdanning og kunnskap om sine egne rettigheter. Menneskerettighetsorganisasjoner fra Vest-Sahara melder også om vold mot og arrestasjon av barn helt ned i 13-årsalderen for å ha deltatt i demonstrasjoner. PRESS krever at Marokko stanser overgrepene mot barn og ungdom får sin rettmessige utdanning og en trygg oppvekst.

Norges rolle
Norsk næringsliv spiller en økende rolle i konflikten ved at de driver virksomhet i det okkuperte området og utnytter ressurser i Vest-Sahara. UD fraråder slik virksomhet, men gjør ingenting for å hindre det. Derfor er det opp til grasrota å rapportere hva Norske selskaper gjør. Norske bedrifter er med på å legitimere okkupasjonen ved å stjele ressurser fra Vest-Sahara og finansiere okkupasjonsmakten Marokko. Ressursutvinning i ikke-selvstyrte områder er i strid med FN-pakten og FNs Havrettskonvensjon

For å stanse okkupasjonen av Vest-Sahara mener PRESS at:
 • Norge bør anerkjenne den saharawiske demokratiske republikken og arbeide for at andre land også skal gjøre det.
 • Norge må legge press på Marokko for å gjennomføre en folkeavstemming om selvråderett for Vest-Sahara slik FN har anbefalt siden 1991.
 • Norske selskaper umiddelbart må trekke seg ut av Vest-Sahara.


 •     

  Topp
  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -