Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Oljefondet svartelistet Vest-Sahara-aksjer
western_sahara_phosphate_harbour_510-200.jpg

Denne uken annonserte Finansdepartementet at de har kastet ut to gjødselkonserner fra sine porteføljer. Oljefondet hadde investert 2 milliarder i to selskapene. I tiden fra Etikkrådet ga sin anbefaling til Finansdepartementet offentliggjorde eksklusjonen, kan det ene selskapet ha avsluttet sin import.
Publisert: 08.12 - 2011 13:34Printerversjon    
Denne uken annonserte Finansdepartementet at de hadde kastet ut to nordamerikanske gjødselselskaper fra sine porteføljer på grunn av import av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara. Annonseringen ble gjort på bakgrunn av en tilrådning fra fondets Etikkråd, datert 15. november 2010. Les pressemelding fra Finansdepartementet og tilrådningen fra Etikkrådet her.

Det ene selskapet var Potash Corp, et amerikansk-kanadisk selskap som er den største importøren fra Vest-Sahara. De mottar jevnlig bulkskip med fosfat fra Vest-Sahara, forrige skip ankom kaia deres i Louisiana denne uken. Selskapet har publisert svært kontroversielle og feilaktige uttalelser på sine nettsider om både Vest-Sahara og den omstridte handelen. Oljefondets eksklusjon – og påfølgende aksjesalg var på 1,57 milliarder i aksjer og 121 millioner i obligasjoner.

For det andre er FMC en av hovedeierne i det venezuelanske selskapet Tripoliven. Gjentatte henvendelser fra WSRW og Støttekomiteen til Tripoliven har aldri blitt besvart, men mye tyder på at det venezuelanske selskapet kan ha avsluttet den årelange importen, allerede for et par år siden. I de siste henvendelsene har vi konfrontert selskapet om en bekreftelse på at importen hadde sluttet. Også undersøkelser WSRW har foretatt i Venezuela tyder på det samme. Ifølge tilrådningen fra Etikkrådet til Finansdepartementet, som var datert 15. november 2010, hadde FMC bekreftet at de ville kjøpe inn fosfat fra Vest-Sahara i framtiden.

Av de rundt 14-18 selskapene som importerer fosfat fra Vest-Sahara, er de fleste uaktuelle for Oljefondet å selge seg ut av. Mange av dem er nemlig ikke børsregistrert, men kun privateid eller eid av jordbrukskooperativer. Dermed vil Oljefondet aldri investere i dem i utgangspunktet.

Noen av de involverte selskapene kjøper spontant inn på spotmarkedet, og faller dermed utenfor det Etikkrådet mener omfattes av de etiske retningslinjene.

Det er, etter det Støttekomiteen for Vest-Sahara kan regne seg fram til, ytterligere tre eller fire gjenværende børsregistrerte selskaper som i dag virker å ha omfattende og langsiktige handelssamarbeid med det statlige marokkanske fosfatselskapet OCP i Vest-Sahara.

Støttekomiteen sendte i dag spørsmål til det australske selskapet Wesfarmers Ltd., og til det Nasdaq-registrerte selskapet Innophos Holdings (med et meksikansk importerende datterselskap).

De øvrige selskapene er Incitec Pivot (registrert på ASX-børsen i Australia, med lokal australsk import), og sannsynligvis EuroChem (på RTS-børsen i Moskva, med det litauisk importerende datterselskapet Lifosa).

Wesfarmers, Innophos og Incitec Pivot virker å ha langsiktige avtaler, mens Lifosa/EuroChem kjøper systematisk inn på enkeltkontrakter, flere ganger i året. Selv om Lifosa ikke har langtidskontrakter, er de blant de største importørene. I sommer ble Lifosa kastet ut av FNs Global Compact-initiativ for samfunnsansvar fordi de ikke ville besvare våre spørsmål om Vest-Sahara-handelen.

Denne artikkelen ble skrevet 8.desember og oppdatert 14. desember 2011.
FMC stoppet innkjøpene
FMC Corp stengte for et år siden sin fabrikk i Sør-Spania, som var bakgrunnen for eksklusjonen.
Les om stengningen i disse avisene:
 • Huelva Información, 4. mars 2011.
 • ABC Sevilla, 2. januar 2011.
 • El Mundo Andalucía, 28. desember 2010
 • 20 Minutos, 1. januar 2011

  At FMC med all sannsynlighet ikke lenger importerer til Huelva, gjenspeiles i skipstrafikken. Selskapet har en årrekke benyttet to-tre bulkskip, som ikke lenger foretar transportene de alltid hadde gjort.
 • Skipet Sac Flix (IMO-nummer 8023319) skiftet navn til Suraya-Y,og har det siste året gått i trafikk i østre Middelhavet.
 • Skipet Sac Malaga (IMO: 7387093), eksisterer ikke lenger. I januar i år ble skipet gjort om til spiker på Gaddani Beach i Pakistan. Sac Malaga gjorde sin siste transport fra Vest-Sahara til Huelva i august-september 2010.
 • Skipet La Rabida (IMO: 8520836) har det siste året hovedsakelig seilt mellom Kanariøyene og Portugal, og har ikke besøkt Huelva.
  Det andre selskapet, FMC Corp., der Oljefondet hadde plassert minst 301 millioner innen aksjesalget skjedde, hadde sannsynligvis avsluttet sin import i det eksklusjonen ble foretatt. FMC-engasjementet i Vest-Sahara skjedde på to fronter. For det første er FMC Corp morselskap til FMC Foret, et spansk selskap som hadde importert Vest-Sahara-fosfat til byen Huelva i Sør-Spania siden 70-tallet. 30. november i 2010, to uker etter tilrådningen fra Etikkrådet, annonserte FMC Corp at dets spanske datterselskap skulle legges ned innen fjorårets utgang.


 •     

  Topp
  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -