Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Kamelmelk gir struma
Flyktninger i Sahara får struma fordi kamel- og geitemelk inneholder for mye jod, viser ny UiB-forskning. Barn fra familier med husdyr har 15 prosent større skjoldbruskkjertel enn andre barn. På Høyden, 13. oktober 2011.
Publisert: 19.10 - 2011 08:31Printerversjon    
På Høyden
13. oktober 2011

I Algerie bor det rundt 165.000 flyktninger fra Vest-Sahara. En ny studie fra Senter for internasjonal helse viser at 80 prosent av barna og 20 prosent av kvinnene lider av struma. Den høye forekomsten skyldes etter all sannsynlighet et for høyt inntak av jod fra det mineralrike drikkevannet i Sahara og melk fra kameler og geiter.

– Det er kjent at vannkilder med høy jodkonsentrasjon kan føre til struma. Det nye som vi fant er at melk fra husdyr trolig også er en kilde til høy jodkonsentrasjon, sier stipendiat Sigrun Henjum ved Senter for internasjonal helse, UiB.

Melk med jod
Flyktningene er opprinnelig nomader og har bodd i Algerie i 35 år. Drikkevannet i ørkenen er svært rikt på fluor, magnesium og jod. Kameler og geiter drikker også dette mineralrike vannet og det fører til at melken har altfor høye nivåer av jod.

– Min studie viste at barn som kom fra hushold med husdyr hadde 15 prosent større skjoldbruskkjertel enn barn fra hushold uten husdyr, sier Henjum.

Lett å løse
Jodforskningen gir viktig informasjon til helsemyndigheten i flyktningleirene om dette drikkevannet virkelig er et problem. Det viktigste tiltaket er å redusere mengden jod i drikkevannskilden. For høye jodkonsentrasjoner i drikkevannet kan enkelt løses ved hjelp av avsalting, med såkalt omvendt osmose.  

– Det er viktig og hensiktsmessig at avsalting av drikkevannet igangsettes og at de som trenger behandling som følge av for høyt inntak av jod gjennom vann og melk får dette, sier Henjum.

­– Spesielt for foster og småbarn kan høye inntak av jod være farlig , sier Sigrun Henjum.

Høye doser
Henjums undersøkelser startet i 2007 etter at helsemyndighetene i eksilregjerningen Vest-Sahara så økning i strumaforekomsten blant flyktningene. Myndighetene etterlyste et forskningsprosjekt for å undersøke dette nærmere.

Henjum undersøkte 400 barn mellom 6 og 14 år og 400 kvinner mellom 15 og 45 år. Jodkonsentrasjonen i barnas urin var dobbelt så høy som det øverste anbefalte nivået, og en og en halv gang så høy i kvinnenes.

– Mens vanlig konsentrasjon i drikkevann er 15 mikrogram per liter, så innhold vannet i ørkenen 108 mikrogram per liter, forteller Henjum.

Etter studiene i 2007 spekulerte forskerne i prosjektet på om også melk kunne være en kilde til for høye jodinntak. I 2009 gjennomførte forskerne en ny studie som undersøkte dette mer i detalj og bekreftet at det var svært høye nivå av jod i melk fra dyr.

I hvor stor grad det høye jodinntaket påvirker strumaforekomsten skal undersøkes i videre studier.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -