Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Støre: Saharawienes ønsker må respekteres
barn-vs-norge.jpg

Norge anerkjenner ikke den illegitime anneksjonen av Vest-Sahara, og saharawiene må konsulteres når det gjelder næringssamarbeid med området. Det uttaler utenriksminister Jonas Gahr Støre 27. juni 2011.
Publisert: 02.07 - 2011 13:40Printerversjon    
Etter et spørsmål fra Venstre-leder Trine Skei Grande til Utenriksministeren, har Støre nå svart at Norge anser anneksjonen som illegitim, og at ønskene til lokalbefolkningen i Vest-Sahara skal respekteres. Se den fullstendige debatten nedenfor.

Dette er tredje gang på ett år at Støre henviser til at lokalbefolkningens ønsker må respekteres i forbindelse med næringsliv i Vest-Sahara.

I en uttalelse gitt til Aftenposten 17. juni har statssekretær Espen Barth Eide allerede oppklart at når UD refererer til 'lokalbefolkningen' i Vest-Sahara, "mener vi selvsagt det saharawiske folk".

Men UD fortsetter delvis inkoherensen som dokumenteres i Framtiden i våre henders rapport Feilslått frarådning - glemte ord.

For det som sies av Støre er ikke det samme som uttrykkes på UDs nettsider. Der er rådene til selskapene fremdeles svakere enn hva Støre sier til Skei Grande.

Framtiden i våre hender understreker at spørsmålet om saharawienes ønsker er fraværende på nettsidene som ministeren selv henviser til i sin nye uttalelse.

Se selv UDs nettsider der frarådningen omtales.

Saharawienes rett til å konsulteres blir jevnlig ignorert av andre regjeringer med næringsinteresser i de okkuperte områdene. Neste uke vil EUs ministre sannsynligvis godkjenne en forlengelse av sitt fiskeri i de okkuperte områdene, som EU-parlamentets jurister har funnet folkerettsstridig. Avtalen er inngått uten å konsultere en eneste saharawi, og til tross for at alle sivilsamfunnsgrupper av saharawier i Vest-Sahara, samt frigjøringsbevegelsen Polisario, protesterer mot involveringen i det okkuperte territoriet.

FNs juridiske kontor har uttrykt at saharawienes ønsker og interesser må respekteres når det gjelder naturressursaktiviteter i Vest-Sahara.

----------------------------------------------------------------------------------------

Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren
Dokument nr. 15:1705 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 27.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål
Trine Skei Grande (V):
Kan utenriksministeren bekrefte at regjeringen anser at Vest-Sahara er annektert av Marokko, at denne anneksjonen ikke anerkjennes og dermed anses som illegitim av regjeringen, og kan utenriksministeren garantere at UD nå aktivt vil fraråde norske næringsaktiviteter i tilknytning til Vest-Sahara?
Begrunnelse
Framtiden i våre hender (FIVH) har nylig lansert rapporten ”Feilslått frarådning og glemte ord: Om UDs frarådning mot norsk næringsliv i Vest-Sahara og hvordan norsk Vest-Sahara-terminologi ble endret under FNs fredssamtaler”. I rapporten hevdes det at mens utenriksministeren tydelig fraråder norske næringsaktiviteter i Vest-Sahara når han snakker til Stortinget, så gjør Utenriksdepartementet noe annet i kontakt med næringslivet. Ifølge FNs komité for avkoloniseringssaker er Vest-Sahara den eneste gjenværende kolonien på det afrikanske kontinent. 4. mai 2010 debatterte Stortinget en interpellasjon om situasjonen i Vest-Sahara etter initiativ fra undertegnede. I etterkant av interpellasjonsdebatten la utenriksministeren frem en avklaring om ”begrepsbruk og Vest-Sahara” for Den utvidede utenriks- og forsvarskomité i Stortinget, men redegjørelsen som lagt frem 8. juni i fjor samsvarer dårlig med opplysningene som kommer fram i rapporten fra FIVH. Venstre mener UD må gi klare råd om at næringslivet må holde seg unna investeringer og virksomhet i det okkuperte Vest-Sahara, og føre en aktiv frarådningspolitikk. Undertegnede har merket seg at statssekretær Espen Barth Eide bl.a. uttaler følgende til Aftenposten.no 17. juni d.å.: ”Vi anser det slik at Marokko har annektert Vest-Sahara. Det er en anneksjon vi ikke anerkjenner og som vi anser som illegitim.”

Svar
Jonas Gahr Støre:
Regjeringens Vest-Sahara-politikk ligger fast. Norge støtter FNs innsats for en politisk løsning som innebærer selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara, og vi oppfordrer partene til å gå inn i direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Siden Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, har Norge aldri ansett Vest-Sahara som en del av Marokkos territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og som de fleste andre land, godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten. Dette innebærer altså at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara og at vi betrakter denne som illegitim. Denne politikken har ligget fast fra alle norske regjeringer siden konflikten oppstod på 1970-tallet. Slik jeg også tidligere har klargjort for Stortinget, medfører dette blant annet også at frihandelsavtalen mellom Efta og Marokko ikke gjelder for Vest-Sahara (spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) om Eftas frihandelsavtaler med henholdsvis Marokko og Israel, 11. mai 2010). Vest-Saharas uavklarte status innebærer videre at utnyttelse av ressurser i området i følge folkeretten må skje i samsvar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Dette, sammen med hensynet til å unngå opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara, ligger til grunn for regjeringens frarådning av næringsvirksomhet i Vest-Sahara. Jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at embetsverket i Utenriksdepartementet overfor næringslivet skulle gi uttrykk for en annen holdning enn regjeringens medlemmer i dette spørsmålet. Som jeg understreket i mitt svar i Stortinget på interpellasjonen fra representanten Trine Skei Grande i mai 2010, er regjeringens holdning til næringsvirksomhet i Vest-Sahara tydelig og godt kjent: Spørsmålet har vært kommentert i media en lang rekke ganger de siste årene. Frarådningen har siden 2007 vært tilgjengelig på regjeringens nettsider. Alle næringsdrivende er velkomne til å henvende seg til UD eller ambassaden i Rabat dersom de har spørsmål knyttet til virksomhet i regionen, og mange selskaper tar hvert år slik kontakt. Stortingsmeldingen om samfunnsansvar, der regjeringens frarådning av økonomisk engasjement i Vest-Sahara er eksplisitt omtalt, er også tilgjengelig på nett. Frarådningen blir videre stadig formidlet i forbindelse med kontakt mellom norske og marokkanske myndigheter om næringsvirksomhet, senest i embetskonsultasjoner i Marokko i juni d.å. Regjeringen vil fortsette å informere aktivt om frarådningen på samme måte som tidligere.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -