Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
AUF i Hordaland krever økt norsk innsats i Vest-Sahara
Les uttalelse vedtatt av AUF Hordalands årsmøte 19. februar 2011.
Publisert: 08.03 - 2011 21:56Printerversjon    
Teksten nedenfor ble vedtatt av årsmøtet til AUF Hordaland.

Forverring i Vest-Sahara krever nye tiltak

Vest-Sahara er Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Området har vært okkupert av Marokko siden Spania forlot landområdet i 1976. Mens halvparten av saharawiene bor i flyktningleire i Algerie, lever resten av befolkningen under et undertrykkende regime i de okkuperte områdene.

Situasjonen i Vest-Sahara har forverret seg betraktelig de siste månedene. Den 8. november ble flere sivile mennesker drept da en protestleir utenfor hovedstaden El Aiun ble jevnet med jorden. De hadde samlet seg for å demonstrere mot de stadig vanskeligere sosiale forholdene i de okkuperte områdene. Saharawiene diskrimineres på arbeidsmarkedet, forfølges og utsettes for vilkårlig fengsling og tortur av politi og okkupasjonsmyndigheter.

Samtidig presser spansk fiskeriindustri for å reforhandle fiskeriavtalen mellom EU og Marokko. I den nåværende avtalen har Vest-Sahara vært inkludert som en del av Marokko. Dette gir mer enn 100 europeiske fartøyer adgang til å drive fiske i Vest-Saharas farvann, noe som undergraver saharawienes selvbestemmelsesrett og suverenitet over egne naturressurser.

FN slo i 2002 fast at slik utnytting av områdets naturressurser er folkerettsstridig. Til tross for dette fortsetter Europakommisjonen å feiltolke FNs uttalelse, og bidrar med fiskeriavtalen til å opprettholde okkupasjonen. Utenriksminister Gahr Støre har uttalt at Regjeringen arbeider internasjonalt for å gjøre norsk frarådningspolitikk mot Vest-Sahara-næringsliv kjent.

Mange av hendelsene i Vest-Sahara finner ikke veien til internasjonale medier. Journalister nektes adgang til området og saharawienes menneskerettighetsvern er fraværende. FN står maktesløse mens den saharawiske befolkningen utsettes for regelmessige menneskerettighetsbrudd. Frankrike, som et permanent medlem av FNs Sikkerhetsråd, nekter å godta at FN-styrken i området (MINURSO) får overvåke og rapportere på menneskerettighetsbrudd. MINURSO er den eneste styrken i verden uten et slikt mandat, og den norske regjeringen har uttalt at den ønsker en utvidelse av mandatet.

AUF i Hordaland ønsker at:
- Norge anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk (SADR)

- Norge trapper opp innsatsen for å forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse

- Norge tar opp rivingen av protestleiren og den påfølgende voldsbruken med marokkanske myndigheter, samtidig som det gis adgang til en FN-ledet granskning av hendelsen

- Norge kjemper aktivt for å påvirke EU-landene til å ekskludere Vest-Sahara i en eventuell reforhandlet fiskeriavtale med Marokko

- Norge legger press på medlemmene av FNs Sikkerhetsråd, særlig Frankrike, for å gi
MINURSO mandat til å overvåke menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene

- Det gjennomføres en offisiell nordisk delegasjon til de okkuperte områdene

- Norge trekker ut sine investeringer i selskaper som profiterer på folkerettsstridig
næringsvirksomhet i de okkuperte områdene    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -