Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
GC Rieber betaler tollsmellen...
...men insisterer på at Vest-Sahara er en del av Marokko.
Publisert: 16.12 - 2010 11:25Printerversjon    
Pressemeldingen nedenfor fra GC Rieber ble publisert 15. desember 2010.

GC Rieber Oils klager ikke på vedtaket fra Statens landbruksforvaltning:

Men aksepterer ikke toll på fiskeolje fra Vest-Sahara


GC Rieber Oils har besluttet ikke å klage på vedtaket fra Statens landbruksforvaltning (SLF) knyttet til import av fiskeolje. I vedtaket fastsetter SLF en tollsats for import av fiskeolje hvor det ikke er sendt inn forhåndssøknad om fritak. Slik GC Rieber Oils ser det skal kun selskapets import fra Peru belastes toll. Selskapet aksepterer ikke toll for import fra Vest-Sahara, som inngår i Norges frihandelsavtale med Marokko.

Vedtaket fra SLF viser at all fiskeolje selskapet har importert skulle vært tollfri, enten direkte som følge av tollfritak under frihandelsavtaler eller etter forhåndssøknad til SLF. Slik forhåndssøknad innvilges i praksis alltid. For det volum som ikke har direkte tollfritak følger det av regelverket at det ved for sent innsendt søknad skal beregnes en viss toll, for blant annet å dekke det merarbeid som myndighetene får ved en slik ettertidig behandling.

SLF konstaterer at den manglende forhåndssøknaden ikke er gjort med overlegg eller forsett, og det er også klart at GC Rieber Oils ikke har hatt noe å tjene på dette.

På bakgrunn av dette fastsatte SLF først en tollsats på 0,27 kroner per kilo (tilsammen inntil kr 17,5 mill.) Etter klage har SLF redusert tollsatsen, som nå er fastsatt til 0,15 kroner per kilo (tilsammen inntil kr 9,7 mill.) Tollsatsen gjelder kun for import fra land som Norge ikke har frihandelsavtale med.

Til tross for at importen i utgangspunktet er tollfri og at GC Rieber Oils mener den fastlagte tollsatsen gir et totalbeløp som går langt utover det som kan anses rimelig for å dekke det merarbeid som myndighetene får, har selskapet besluttet å rette seg etter vedtaket. Dette på bakgrunn av at saken allerede har pågått i flere måneder, og er en stor belastning for selskapet og ansatte.

Det endelige utfall av saken avhenger av tollmyndighetenes vurdering av hvilke importvolum den nevnte tollsats skal benyttes for. GC Rieber Oils legger til grunn at import som kommer fra EU og Marokko, inkl. Vest-Sahara, er tollfritt i henhold til Norges frihandelsavtaler med disse landene. Tollkravet vil da totalt begrense seg til ca. kr. 2,7 mill. og vil utelukkende gjelde import som kommer fra Peru, som Norge ikke har frihandelsavtale med.

GC Rieber Oils et takknemlig for all støtte og forståelse fra kunder, leverandører, ansatte og samarbeidspartnere gjennom denne krevende perioden.


For ytterligere informasjon kontakt:
Paul-Chr. Rieber, styreleder i GC Rieber Oils, tlf.: 950 21 994
Jan Roger Bjerkestrand, adm.dir. i GC Rieber Oils, tlf.: 911 20 565    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -