Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Brev fra UD til Rederiforbundet
Påpeker at man fra 18. oktober 2006 skjerpet ordlyden om å fraråde norsk næringsliv i annekterte Vest-Sahara.
Publisert: 09.08 - 2010 12:13Printerversjon    
Dato: 27 juni 2007
Fra: Midtøstenseksjonen, UD
Til: Rederiforbundet

Viser til telefonhenvendelser ang. norsk næringsvirksomhet i Vest-Sahara:

-Norge anerkjenner ikke Marokkos anneksjon av Vest-Sahara og Vest-Sahara har etter vår oppfatning status som et "ikke-selvstyrt" område. Norge støtter den pågående meklingsprosessen i regi av FNs Sikkerhetsråd for å få til en politisk løsning på suverenitetskonflikten.
-Det er ikke norsk politikk å innføre unilatererale sanksjoner mot Vest-Sahara men å basere evnt sanksjoner på FN-vedtak.
-Det finnes for tiden ingen internasjonale sanksjoner om gir grunnlag til å forby norske selskaper å investere i Vest-Sahara eller å drive handel med produkter fra annektert territorium. Norske myndigheter ønsker imidlertid ikke å støtte norske bedrifters engasjement i Vest-Sahara. På direkte forespørsel fra norske bedrifter har derfor norske myndigheter (fra 18.10.06) valgt å skjerpe språkbruken fra å vise tilbakeholdenhet til å fraråde at norske bedrifter medvirker til næringsvirksomhet i Vest-Sahara inkl. ressursutnyttelse, investeringer og handel som i den grad den ikke er i tråd med lokalbefolkningens interesser, kan være i strid med folkeretten.


    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -