Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Norwatch: Kaster ut Vest-Sahara-selskaper
fmc_foret_demonstration_2008_510-200.jpg

KLP har dumpet to nye gjødselselskaper som handler fosfat fra okkuperte Vest-Sahara. I tillegg ble ytterligere to konserner svartelistet fra deres portefølje fordi de knyttes til atomvåpen. Norwatch, 1. juni 2010.
Publisert: 08.06 - 2010 18:01Printerversjon    
Foto: 300 demonstranter, de fleste saharawiske flyktninger, demonstrerer mot FMC Corps anlegg i Huelva, Spania. I dag har KLP meldt at de har ekskludert selskapet fra dets porteføljer på grunn av de kontroversielle importene.

Av Erik Hagen
Norwatch
1. juni 2010
Se hele på Norwatch.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) fortsetter å kvitte seg med gjødselselskaper som kjøper inn sine råstoffer fra okkuperte Vest-Sahara. I dag annonserte KLP at de har ekskludert to nye konserner fra sin investeringsportefølje: amerikansk-kanadiske PCS og amerikansk-spanske FMC Corp. Norwatch avslørte i fjor at begge selskapene var tungt representert i Oljefondet.

- Utvinning av naturressurser fra okkuperte områder, Vest-Sahara spesielt, har blitt erklært ulovlig av FNs visegeneralsekretær for juridiske saker i 2002, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Dermed har KLP hittil hivd ut fire internasjonale selskaper som importerer fosfat fra det okkuperte området. Fosfatforekomstene i Vest-Sahara skal ha vært direkte medvirkende til okkupasjonen i 1975, og har siden den gang gitt milliard-inntekter for Marokko. Industrien skjer uten at saharawiene er konsultert, og bryter dermed folkeretten, slik den ble oppsummert i FN-vurderingen i 2002.

Rundt 16 selskaper har de siste årene importert fosfat fra Vest-Sahara. Av disse, virker det å være rundt 12 som har betydelige og langsiktige leveranseavtaler med det marokkanske statsfosfatselskapet i Vest-Sahara, OCP. Ingen av bedriftene involvert i industrien har konsultert med saharawiske myndigheter.

Aktive i mange tiår
KLP har nå ekskludert to av de mest involverte fosfatselskapene.

Selskapet som har kjøpt inn lengst av dem alle er FMC Corp i Huelva i Sør-Spania. Helt siden før okkupasjonen i 1975, da Vest-Sahara var en del av Spania, har fabrikken kjøpt inn fosfat fra området. Etter at marokkanerne overtok industrien i Vest-Sahara, opprettholdt bedriften sine innkjøpsavtaler. Og de har de ennå. Selskapet eies nå av det store amerikanske konsernet FMC Corp.

Bildet ovenfor viser en demonstrasjon foran FMCs anlegg i Huelva i 2008. FMC er også inne på eiersiden i det venezuelanske selskapet Tripoliven, som er en annen av de internasjonale storimportørene.

Det andre selskapet som KLP nå har svartelistet er amerikansk-kanadiske Potash Corp Saskatchewan (PCS). PCS har importert fra Vest-Sahara minst siden 1987, er det selskapet internasjonalt som importerer mest fra Vest-Sahara.

PCS er leverer gjødsel til det amerikanske markedet, og tar imot sin Vest-Sahara-fosfat til anlegget i Louisiana.

Fra tidligere har KLP ekskludert de to australske gjødselbedriftene Incitec Pivot og Wesfarmers på grunn av liknende import. Begge de to selskapene har importert fra Vest-Sahara i en årrekke, Incitec Pivot siden minst 1993 og Wesfarmers siden 1990. Også andre skandinaviske investorer har de siste årene solgt seg ut av bransjen.

Oljefondet fortsatt inne
En gjennomgang Norwatch foretok i fjor viste at de samme selskapene er tungt representert i Oljefondet. Oljefondet har investert i 8 av importørbedriftene - som står bak to tredeler av alle fosfatinnkjøpene fra det okkuperte landet. Hittil har imidlertid Finansdepartementet ikke kommet med noen uttalelse om det er fattet en avgjørelse om aksjepostene.

Verdien på fosfatsteinen som Oljefondselskapene kjøper inn, må etter Norwatchs anslag ha kommet opp i minst 4,5 milliarder kroner i 2007. Disse inntektene tilfaller mer eller mindre direkte den marokkanske stat.

Oljefondet har enda ikke annonsert et utsalg fra disse bedriftene, til tross for selskapenes svært langvarige innkjøpsavtaler. Derimot kjøpte de seg i 2009 videre inn i industrien.

I 2005 solgte Oljefondet seg ut av et amerikansk oljeselskap fordi de hadde en opsjon på å utvinne olje i Vest-Sahara i framtiden. Virksomheten ble ansett å være et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess”.

I 2008 kunne Norwatch avsløre at den norske gjødselbedriften Yara hadde importert en last fosfat fra Vest-Sahara til en verdi på rundt 40 millioner kroner, fra Vest-Sahara, i strid med UDs frarådning. I motsetning til bedriftene som KLP nå har solgt seg ut av, har Yara forsikret om at importen i fjor kun var et enkelttilfelle.

FN-vurderingen fra 2002 slo fast at dersom det saharawiske folk ikke er konsultert, eller om det ikke kommer dem til gode, vil naturressurs-aktivitet i Vest-Sahara være i strid med folkeretten.  

Våpenselskaper ute
Samtidig som KLP i dag annonserte at de er ute av de to gjødselselskapene, har de også svartelistet to andre selskaper.

Jacobs Engineering Group er utelukket fra porteføljen fordi selskapet assosieres til utvikling av sentrale elementer og tjenester tilknyttet kjernevåpen. Selskapets joint-venture, Atomic Weapons Etablishement (AWE), er involvert i produksjon og vedlikehold av stridshoder for missilsystemet Trident II som er en del av det britiske atomforsvaret.

McDermott International assosieres til utvikling av elementer og tjenester tilknyttet kjernevåpen. Selskapets datterselskap Barbock & Wilcox Company opererer to kjernevåpenfabrikker, Y-12 National Security Complex og Pantex på vegne av amerikanske myndigheter.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -