Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Marokko nekter å ta imot besøk fra Europaparlamentet
Europaparlamentets juridiske rådgivere uttalte i fjor at EUs fiske i Vest-Sahara er ulovlig dersom ikke de lokale saharawiene konsulteres. Denne uka nektet Marokko parlamentsrepresentanter å reise til det okkuperte Vest-Sahara for å finne ut om en slik konsultasjon hadde funnet sted.
Publisert: 04.06 - 2010 11:44Printerversjon    
Europaparlamentets fiskerikomité sendte i desember 2009 en forespørsel til marokkanske myndigheter om å få besøke landet for å undersøke hvordan fiskeriavtalen mellom EU og Marokko blir implementert.

Etter flere måneder uten at noe offisielt svar forelå, har Marokko nå avvist forespørselen med den begrunnelse at dette er et ”lite gunstig” tidspunkt for et slikt besøk. Dette stred mot signaler Marokko tidligere ga fiskerikomitéens presidentskap om at et besøk ville være uproblematisk.

De juridiske rådgiverne i Europaparlamentet har slått fast at EUs fiskerisamarbeid med Marokko strider mot internasjonal rett fordi opprinnelige innbyggerne i Vest-Sahara – Saharawiene – ikke ble konsultert under avtaleprosessen. Marokko har okkupert Vest-Sahara siden 1975. EU betaler årlig flere millioner euro til marokkanske myndigheter for å gi fiskere fra EU , de fleste av dem spanske, tilgang til ressursene i de okkuperte områdene. Dette oppfattes som en direkte politisk og økonomisk støtte til den ulovlige marokkanske okkupasjonen, og saharawiene protesterer mot at europeiske fartøyer tråler i deres farvann.

”Det er beklagelig at marokkanske myndigheter ikke gir Europaparlamentet anledning til selv å undersøke forholdene i landet”, sier Isabella Lövin, et av de 13 parlamentsmedlemmene som skulle deltatt i delegasjonen.

”Dette ville vært en glimrende mulighet til å få avklart om den saharawiske befolkningen virkelig drar nytte av avtalen mellom EU og Marokko, slik Europakommisjonen hevder. Det er både underlig og trist at vi ikke kan gjennomføre besøket”, fortsetter hun.

Avslaget fra Marokko kommer ikke som noen overraskelse. Den kontroversielle fiskeriavtalen har blitt sterkt kritisert den siste tiden, spesielt etter at konklusjonen til Europaparlamentets juridiske rådgivere ble presentert. Et av deres hovedankepunkter mot avtalen var at det ikke foreligger bevis for at avtalen ivaretar hensynet til saharawienes ønsker og interesser.

I et forsøk på å forsvare den mye kritiserte avtalen fra 2006, har Europakommisjonen gjentatte ganger uttalt at ”det er ikke noe som tilsier at det saharawiske folket ikke tjener på dette”. Kommisjonen har imidlertid ikke presentert informasjon som støtter opp under denne påstanden, og har så langt det har vært mulig unngått å bringe opp spørsmålet om saharawienes ønsker i forbindelse med avtalen.

Europakommisjonen støtter seg på en juridisk uttalelse fra FN i 2002. Forfatteren av denne uttalelsen beskylder imidlertid Kommisjonen for å misbruke teksten så kraftig at det gjør ham ”flau over å være europeer”.

”Det påstås at den juridiske vurderingen jeg gjorde i 2002 har blitt brukt av Europakommisjonen for å legitimere fiskeriavtalen mellom EU og Marokko. Jeg vet ikke om dette er sant. Dersom det skulle stemme, finner jeg det uforståelig at Europakommisjonen finner noen som helst støtte i den juridiske uttalelsen, med mindre Kommisjonen har stadfestet at folket i Vest-Sahara er konsultert, har godtatt avtalen og faktisk tjener på den. En analyse av avtalen gir imidlertid grunnlag for å konkludere at dette ikke er tilfelle”, sier jurist Hans Corell om det han ser på som Europakommisjonens mistolkning av dokumentet han skrev for FNs Sikkerhetsråd.

I tirsdagens møte i Fiskerikomiteen ba medlemmer av Europaparlamentet også om en redegjørelse for framdriften i forhold til en planlagt marokkansk utredning om fiskeriavtalens konsekvenser for befolkningen i Vest-Sahara, som skulle vært klar i første kvartal av 2010. Fiskerikomitéen har ennå ikke fått et offisielt svar.

Det er forventet at marokkanernes rapport vil konkludere med at avtalen er gunstig for ”lokalbefolkningen”, som i følge Marokkos definisjon også inkluderer folk som har flyttet inn i de okkuperte områdene i strid med Genèvekonvensjonen. Den internasjonale domstolen i Haag avviste Marokkos krav om å innlemme Vest-Sahara i sitt territorium i 1975. Andre land, blant dem USA og EFTA-landene, har uttalt at deres økonomiske samarbeid med Marokko ikke inkluderer Vest-Sahara.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -