Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
BT: Stolte på Rieber Oils
Heilt sidan 2008 har EWOS pressa GC Rieber Oils på problema med import frå Vest-Sahara. Bergens Tidende, 30. april 2010
Publisert: 03.06 - 2010 22:06Printerversjon    
Bergens Tidende
30 april 2010
Av Vidar Ystad

Ifølgje eit notat Bergens Tidende har fått tilgang til, har Rieber-selskapet både skriftleg og munnleg forsikra Ewos om at ein hadde godkjenning frå «norske myndigheter» for fiskeoljeimporten frå Vest-Sahara.

Brev til Rieber
Bergens Tidende er vidare kjend med at Ewos i mars i år likevel sende brev direkte til styreleiar Paul-Christian Rieber der ein stilte spørsmål omkring handelen.

Som BT skreiv laurdag, hadde GC Rieber Oils i juni i fjor gjeve ei skriftleg erklæring
som sa at UD hadde godkjend importen. Dette var ifølgje UD ikkje rett.

I staden for sjølv å svare på brevet frå EWOS, overlet Rieber til direktøren Arne Alnæs i Rieber Oils å ta seg av saka.

Svaret kom rett etter påske. Bergens Tidende har bede både Paul-Christian Rieber og Arne Alnæs forklare seg om dette forholdet. Men begge avslår.

Ewos tok opp Vest-Saharaimporten med Rieber etter at Norwatch sommaren 2008 avslørte at gjødselselskapet Yara hadde kjøpt fosfat frå Vest-Sahara. Det opplyser kommunikasjonssjef Peter Hagen i Ewos til Bergens Tidende.

EWOS vurderte
I denne situasjonen gjekk EWOS-leiinga nærare inn på GC Rieber Oils sin import frå Vest-Sahara.

– Vi var då i kontakt med Rieber Oils og fekk forsikringar om at dei handla i tråd med UD sine retningsliner. Ewos gjorde så ei sjølvstendig vurdering og konkluderte med at handelen kunne halde fram. Konklusjonen vart trekt i desember, og vi orienterte Cermaq, opplyser Hagen.

– Vi la då til grunn dokumentasjon som tilsa at det var ei berekraftig utnytting av fisken. Vi hadde også hatt tilgang til revisorrapportar frå bedriftene som produserte
oljen. Endeleg hadde vi fått forsikringar frå GC Rieber Oils om at dei nær sagt hadde kontinuerleg kontakt med UD om denne saka, seier Hagen.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -