Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Støre avviser Rieber-påstand
jonas_gahr_store_510.jpg

Utenriksmininster Jonas Gahr Støre avviste i går at varer fra Vest-Sahara omfattes av frihandelsavtalen med Marokko, ettersom Marokko "ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara".
Publisert: 12.05 - 2010 10:25Printerversjon    
Til flere medier den siste uken har styreleder i GC Rieber, Paul-Chr Rieber hevdet at import av fiskeolje til Norge fra Vest-Sahara er tollfritt, ettersom Vest-Sahara omfattes av frihandelssamarbeidet. Dette motsa i går Støre.Spørretimespørsmål og svar, 11.05.2010

Nr.: 1152
Svar på spørsmål fra KrF om frihandelsavtaler med Marokko og Israel


Skriftlig spørsmål nr. 1152 (2009-2010)

Fra representanten Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren:  
I Aftenposten av 5. mai uttaler styreleder i Rieber Oils AS at frihandelsavtalen med Marokko også omfatter Vest-Sahara. 28. april 2010 påpekte utenriksministeren i et svar til meg at frihandelsavtalen med Israel ikke omfatter handel med varer som har sin opprinnelse i israelske bosettinger på Vestbredden. Er det tilfelle at det er en slik forskjellsbehandling og hva er de eksakte reguleringer i avtalene om varer med opprinnelse i omstridte områder kontrollert av henholdsvis Israel og Marokko?

Utenriksministerens svar:
Det er norsk politikk at man ved vurderingen av frihandelsavtalenes territorielle anvendelse legger til grunn de aktuelle landenes internasjonalt anerkjente grenser. Frihandelsavtalen inngått mellom Efta og Israel gjelder således ikke handel med varer med opprinnelse i de israelske bosettingene på Vestbredden. Tilsvarende gjelder frihandelsavtalen mellom Efta og Marokko ikke for Vest-Sahara.  

Frihandelsavtalen mellom Efta-statene og Israel av 17. september 1992 fastslår i artikkel 2 at denne gjelder for varer med opprinnelse i en Efta-stat eller i Israel. Videre følger det av artikkel 32 at avtalen gjelder for avtalepartenes territorier. Med hensyn til hva som skal regnes som israelsk territorium, tas det utgangspunkt i Israels internasjonalt anerkjente grenser. Dette innbefatter det territorium som var under israelsk kontroll før 4. juni 1967, og følgelig ikke Golan-høyden, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem. Frihandelsavtalen mellom Efta og Israel gjelder derfor ikke for varer med opprinnelse i de israelske bosettingene på Vestbredden.

Tilsvarende når det gjelder frihandelsavtalen mellom Efta-statene og Marokko av 19. juni 1997; denne gjelder i henhold til artikkel 2 for varer med opprinnelse i en Efta-stat eller i Marokko. Det følger videre av artikkel 36 at avtalen gjelder for avtalepartenes territorier. Det må også her tas utgangspunkt i Marokkos grenser slik disse er folkerettslig anerkjent. Ettersom Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anses ikke Vest-Sahara som en del av Marokkos territorium i relasjon til denne avtalen. Frihandelsavtalen omfatter således ikke varer fra Vest-Sahara.

Det medfører altså ikke riktighet at det foreligger en forskjellsbehandling hva gjelder frihandelsavtalenes regulering av varer fra henholdsvis israelske bosettinger på Vestbredden og Vest-Sahara.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -