Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Ber Rieber oppklare fortsatt engasjement i okkuperte Vest-Sahara
el_aaiun_harbour_510.jpg

I et brev til GC Rieber i dag, ber Støttekomiteen for Vest-Sahara om at selskapet oppklarer hva det innebærer at selskapet skal legge til rette for at fiskeoljeprodusentene i okkuperte Vest-Sahara kan "videreføre sitt arbeid" i de okkuperte områdene. Samtidig ber Støttekomiteen svar på om Rieber-selskapet vil fortsette innkjøp av Vest-Sahara-fisk til sitt anlegg i Sør-Marokko.
Publisert: 21.04 - 2010 15:33Printerversjon    
GC Rieber
v/adm.dir Paul Christian Rieber

Oslo 21. april 2010

Angående videre engasjementer i Marokko/Vest-Sahara

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til brev 11. mars i år hvor vi ber om at importen av fiskeolje fra Vest-Sahara til Norge avsluttes. Vi vil få uttrykke vår tilfredshet med at handelen nå er stanset.

Samtidig er vi forundret over en uttalelse på Rieber Oils hjemmesider 14. april 2010 om at Rieber Oils vil ”legge vekt på å bidra til at eierne av virksomhetene i Vest-Sahara, deres medarbeidere og samarbeidspartnere får muligheter til å videreføre sitt arbeid til lokalbefolkningens beste.”

Samme dag som meldingen ble lagt ut på Riebers hjemmesider, uttalte du til NRK at innkjøpene innstilles, og at ”vi prøver å få til en smidig overgang i forhold til bedriftene der nede vi har handlet med. Utover det har ikke vi noe mer der å gjøre” http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7079791

Vi minner om at handel med varer fra okkuperte Vest-Sahara er omfattet av store etiske, politiske og folkerettslige problemstillinger. Som vi skrev i vårt forrige brev, mener vi at handel med varer fra Vest-Sahara bidrar til å støtte okkupasjonen. Årsaken er hovedsakelig at den ”lokalbefolkningen” du refererer til består i stor grad av marokkanske bosettere. Bosetterene er innført i det okkuperte landet i strid med internasjonal lov, mer spesifikt den 4. Genèvekonvensjon.

Slik vi tolker de to uttalelsene, vil Rieber Oils framover bidra til at selskapene i Vest-Sahara kan finne andre kunder for sin fiskeoljeproduksjon, slik at den uetiske industrien kan videreføres. Vi vil påpeke at det ikke nødvendigvis er mindre uetisk å bistå til å eksportere fiskeolje til andre kunder i Europa enn det er å importere selv.

Vi vil be Rieber følge frarådningen fra norsk UD, og umiddelbart stanse sitt næringslivsengasjement i Vest-Sahara.

Samtidig har vi følgende spørsmål:
1) Rieber Oils er fremdeles deleier i fiskeoljeanlegget MarOmega i Tan Tan i Sør-Marokko. Produksjonen er bygget på foredling av matfisk som transporteres fra okkuperte Vest-Sahara. Vil Rieber fortsette denne produksjonen basert på disse råstoffene fra de okkuperte områdene?
2) Hva innebærer den ”smidige overgangen” dere vil legge til rette for overfor produsentene i de okkuperte områdene?
3) Hvilke produsenter er det snakk om, og hvem er eierne i selskapene (vennligst spesifiser med navn)?
4) FiskeribladetFiskaren gjengir 17.mars anonyme kilder som sier at Rieber også har eierinteresser i selskaper i Vest-Sahara. Stemmer dette? Hvis ja, hvilke?

Vi ser fram til å høre fra deg,

Med vennlig hilsen
/sign./

Sigrun Espe
Nestleder, Støttekomiteen for Vest-Sahara    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.
Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -